จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จ้างสูบจ่ายน้ำและดูแลทรัพย์สินประจำสถานีจ่ายน้ำหนองข้างคอก ปีงบประมาณ 2561 2 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาไชยา วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหัวพรุ ม.๓ ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 2 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าประธานอาคารสูบจ่ายสารเคมีและบ้านพักสวัสดิการสถานีผลิตน้ำอุโมงค์ สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ กปภ.สาขาเชียงใหม่ 29 มิ.ย. 2561
กองจัดหา งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 2 รายการ 28 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 28 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 งานขุดลอกสระพักตะกอน งบกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ ปีงบประมาณ 2561 กปภ.สาขากุมภวาปี (น.โนนสะอาด, น.วังสามหมอ) 28 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 งานขุดลอกสระพักตะกอน งบกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ ปีงบประมาณ 2561 กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) (หนองประจักษ์) 28 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 งานขุดลอกสระพักตะกอน งบกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ ปีงบประมาณ 2561 กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (น.ศรีบุญเรือง) 28 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 งานขุดลอกสระพักตะกอน งบกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ ปีงบประมาณ 2561 กปภ.สาขาโพนพิสัย (แม่ข่าย, น.โซ่พิสัย, น.ปากคาด) 28 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำขนาด 500 และ 1,000 ลบ.ม./ชม. สถานีจ่ายน้ำคลองหัวจาก 28 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท บลูสกายอาเขต จำกัด 864 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.40/61 28 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานีกับทางหลวงหมายเลข 420 (แยกบางกุ้ง) ที่ กม.1+080 ขวาทาง 27 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานีกับทางหลวงหมายเลข 420 (แยกบางกุ้ง) ที่ กม.1+569 ขวาทาง 27 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานีกับทางหลวงหมายเลข 420 (แยกบางกุ้ง) ที่ กม.1+748 ขวาทาง 27 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจก.เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) บริเวณ หมู่ที่ 1 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 27 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุโขทัย งานก่อสร้างเสารับท่อพร้อมติดตั้งท่อเมนจ่ายน้ำเนื่องจากอุทกภัย บริเวณคลองยาง ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 27 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำ สถานีผลิต - จ่ายน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ 27 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำ สถานีผลิต - จ่ายน้ำภาชี และสถานีผลิต - จ่ายน้ำท่าลาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ 27 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาบางสะพาน งานซ่อมแซมระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 27 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 26 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา งานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายเสรี เตชะมา บ้านเลขที่ 99/9 ม.7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 26 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขานครพนม งานติดตั้งและวางท่อ สำหรับ น.ส.อินทรา ทัศคร บ้านเลขที่ 575 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 25 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม บริเวณ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 4 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) 25 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นางทิพปภา สังข์ศิลป์ชัย ถ.ประชาอุทิศ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 22 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (กปภ.ดำเนินการเอง) งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 22 มิ.ย. 2561