จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยแสงสุรีย์ หมู่ ๗ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง 7 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๔ บริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอพังโคน ตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน 7 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 3 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสัง) 7 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสาคร เหมา งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แอคติเจน จำกัด 55/58 หมู่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท พีวีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 99/1129 หมู่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ น.ส.สลิลทิพย์ สารศักดิ์ หมู่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานย้ายท่อกีดขวางโครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว-หินหล่อง ที่ กม.19+500 (ด้านซ้ายทาง) ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาท่ามะกา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ) 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างซ่อมแซมปรับปรุงประปาอาคารและงานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาโนนสูง งานโครงการขยายเขตประปาถนนสำราญราษฎร์ ซอย 2 (บ้านครูบรรจงด้านซ้ายทาง) ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาโนนสูง งานโครงการขยายเขตประปาถนนโนนสูง-ขามสะแกแสง (ชุมชนบัว ๓ บริเวณบ้านช่างช่วย) ระยะทางประมาณ 270 เมตร ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 6 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณซอยบ้านพักพนักงานไบโอฯ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้างาด่านช้าง 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาชุมพร โครงการจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ นางวีณา บัวเสถียร บ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.5 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาชุมพร จ้างเหมา โครงการจ้างเหมางาน วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ น.ส.พัชราภรณ์ คูพัฒนาพิบูลย์ บ้านเลขที่ชั่วคราว ม. - ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 5 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาชุมพร จ้างเหมา โครงการจ้างเหมางาน วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ น.ส.ปรียานุช วอทอง บ้านเลขที่ชั่วคราว ม. – ต.บางหมาก อ.เมือง จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยโรงเรียนบ้านป่าถล่ม ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 4 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนศรีประจันต์ - ปากน้ำ ระหว่าง กม. 123+915 - กม. 126+925 ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 4 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก.ภัทรารมย์ เรียลเอสเตท 4 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บริษัท วนา เรียลเอสเตท จำกัด โครงการ วนา เรียลเอสเตท บ้านเดื่อ (ส่วนที่ 2) หมู่ 8 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา 4 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาอ้อมน้อย จ้างเหมางานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ หมู่บ้าน วปอ.11 พิเศษ ซอย 5,7 ม.9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 4 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสุพรรณบุรี จ้างเหมางานซ่อมตู้ควบคุมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ RSM 02 PP สถานีสูบน้ำแรงต่ำโพธิ์พระยา กปภ.สาขาสุพรรณบุรี 4 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 4 ม.ค. 2564
กองจัดหา เช่าเครื่องพิมพ์แบบ (Plotter) จำนวน 4 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 34 เดือน 4 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 จ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณซอยรัฐบำรุง 19 บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 4 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณซอยอดุลย์กาญจนกิจ ม.1 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ 4 ม.ค. 2564