จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาไชยา โครงการกปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 11 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับนายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล ซอยสุทธิรักษ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 8 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมาวางท่อประปาให้ บจก.ศิริวรา พร็อพเพอร์ตี้ 8 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดต้้งมาตรวัดน้ำให้ นายชาติชาย อัศวุตมางกุร 8 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ งานวางท่อขยายเขตประปาบ้านทุ่งสะเดา ม.5 ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ 8 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จัดซื้้อด่างทับทิม ขนาดบรรจุถังละ ๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๔,๕๐๐ กิโลกรัม 8 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 15 รายการ 7 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลักโรงกรองน้ำห้วยจุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ กปภ.สาขากุฉินารายณ์ 7 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยจุลวงษ์ หมู่ที่ ๕ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 7 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าที่ดิน ของ บริษัทรินสตาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ 8 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 6 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนหน้าบ้านนายกฤษ สรหงษ์ ถึงบริเวณถนนหน้าบ้านนายพิทักษ์ มังคะลา (ชุมชนวัดสามชุกฝั่งตะวันออก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 6 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับเทศบาลตำบลสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี บริเวณถนนหน้าทางเข้าวัดสามชุกฝั่งตะวันตก ซอย 1 ไปทางทิศเหนือ ถึงร้านขายพวงมาลัย(ชุมชนวัดสามชุกฝั่งตะวันตก) ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 6 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับเทศบาลตำบลสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี บริเวณ ปากซอยชุมชนดงมะลิ ซอย 5 ถึงบริเวณบ้านนางนิภา เปิงขะมาง (ชุมชนสะพานขาว) ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 6 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบจก.รวยดี แลนด์ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 4 ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี 6 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบจก.จึง พร็อพเพอร์ตี้ (ซอย 4 - ซอย 8) ม.2 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 6 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาหลังสวน งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ นายณัฐพล ประชุมรัตน์ ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 6 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยเจริญรุ่ง หมู่ที่ ๕ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 6 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขานครนายก ปรับปรุงชุดอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ ขนาด ๒-๖ นิ้ว จำนวน ๖ เครื่อง 6 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand-Side Management : DSM) ปีงบประมาณ 2561 งานติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำโรงพยาบาลสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 5 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 โครงการแก้ไขปัญหากรณีจำเป็นเร่งด่วน งบประมาณปี 2561 (เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า) งานซ่อมแซมท่อส่ง-จ่ายน้ำ หอถังสูง หน่วยบริการเพ็ญ-บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.เพ็ญ-บ้านธาตุ) 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขามหาสารคาม งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าโครงการเดอะชิลล์ ชิดชล(ดฟส 4) ถ.ถีนานนท์ หมู่ 14 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมาวางท่อประปาให้ บจก.ภคภูมิ ดีเวลลอปเม้นท์ 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับบจก.ท่าชนะการเกษตร โครงการหมู่บ้านสยามสแควร์ ช่วงที่ 2 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขามหาสารคาม งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าโครงการสีวลีมหาสารคาม ฟส 4 (บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)) ตำบล ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขามหาสารคาม งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าโครงการชิดชล4 เฟส 2 ถ.ถีนานนท์ หมู่ 14 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 5 มิ.ย. 2561