จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาติดตั้งวางท่อขยายเขตให้นายโอภาส ทวีลาภพูลผล บริเวณที่ดินจัดสรร ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 21 มี.ค. 2561
กปภ. สาขายโสธร งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน 20 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางจันทนา อังสโวทัย ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.16/61 19 มี.ค. 2561
งานอำนวยการ งานติดตั้งวางท่อประปานายยงยุทธ พรสิงชัย ฉ.2532 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 19 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง จำนวน 4 สระ 15 มี.ค. 2561
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงถังกรอง ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขากันตัง (หน่วยบริการสิเกา) สถานีผลิตน้ำควนกุน 15 มี.ค. 2561
กองจัดหา เช่าอุปกรณ์ระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ พร้อมบุคลากรดูแลระบบเพื่อจ่ายน้ำในพื้นที่ดำเนินการ อำเภอลำลูกกา การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2,592,000 ลูกบาศก์เมตร 13 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ น.ส.ณัฐรินีย์ เงินเปี่ยมขจร 18/9 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.19/61 12 มี.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 9 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท การ์เด้นวิลล์ โฮม แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.18/61 9 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อเพื่อหลบการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 36 สายกระทิงลาย-ระยอง ตอน 1 ต.โป่ง (เพิ่มเติม รางระบายน้ำ) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กปภ.สาขาพัทยา (พ) 9 มี.ค. 2561
กปภ. เขต 3 จัดซื้อกระดาษพิมพ์ใบเสร็จรับเงินระบบ CIS จำนวน 2 รายการ 8 มี.ค. 2561
กปภ. สาขานางรอง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หจก.สุรินทร์แสงเพชร 121หมู่ 5 ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 8 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ชายหาดดงตาล-พัทยา 5 มี.ค. 2561
งานอำนวยการ งานติดตั้งวางท่อประปานางจรูญศรี ชมสินทรัพย์ (ช่วงที่ 2) ฉ.80120 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 4 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายเรวัตร์ ศรีกุเรชา 193/432 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.11/61 27 ก.พ. 2561
กปภ. สาขารัตนบุรี ขุดลอกสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี 22 ก.พ. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้เทศบาลตำบลบางปะกง บริเวณซอย 11/3 หมู่ที่ 11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 22 ก.พ. 2561
งานอำนวยการ งานติดตั้งวางท่อประปาโครงการ บจก.บ้านสวยเจ้าพระยา โฉนดที่ดินเลขที่ 92369 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 21 ก.พ. 2561
งานอำนวยการ งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตที่ดินเอกชน บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 9 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 19 ก.พ. 2561
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วง กม.๑๔๒ + ๘๐๐.๐๐ ถึง กม.๑๔๓ + ๒๐๐.๐๐ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 19 ก.พ. 2561
กปภ. เขต 5 งานซื้อซ่อมแซมประตูน้ำไฟฟ้าของหม้อกรอง โรงกรองน้ำ 550 ลบ.ม./ชม. ,ซ่อมเครื่องสูบจ่ายปูนขาวและซ่อมมอเตอร์ VSD การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส 9 ก.พ. 2561
กปภ. สาขานางรอง จัดซื้อสารเคมี (Polymer) จำนวน 1,000 กิโลกรัม 8 ก.พ. 2561
กปภ. สาขานางรอง งานขุดลอกสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 8 ก.พ. 2561
กปภ. สาขารัตนบุรี งานปรับปรุงบ้านพักผู้จัดการ(หลังเก่า)จำนวน 1 หลัง(น.ท่าตูมอ.ท่าาตูม จ.สุรินทร์ 7 ก.พ. 2561