จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาท่ามะกา จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับ หสม.บ้านเจริญวดี หมู่ 3 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 13 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางวีระวรรณ คงแก้ว ชั่วคราว ถ.ไชยพูล ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 12 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสงขลา งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายรักษิต กิติโกระ บ้านเลขที่ 123/3 หมู่ 1 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 12 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างย้ายแนวท่อประปา บริเวณ สายหนองจอก – ดอนทราย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 11 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณบ้านนางไร ถึงบ้านนายสุชาติ กองแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2563
กองจัดหา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ภารกิจ และผลการดำเนินงานของ กปภ. ผ่านทางหนังสือพิมพ์ 7 ฉบับ ปีงบประมาณ ๒๕๖4 11 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 ซื้อสารเคมีในการตรวจวิเคราะห์ค่าพีเอช(บรอมไธมอลบลู)และสารเคมีในการตรวจวิเคราะห์ค่าคลอรีน(น้ำยาดีพีดี) 11 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี บริเวณถนนสายบ้านนางทองย้อย พานเพ็ชร หมู่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 11 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง บริเวณถนนซอยตากแดด หมู่ที่ 3 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 11 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง บริเวณถนนซอยเศรษฐี หมู่ที่ 3 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 11 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บจ.ชัยศิริ พร็อพเพอร์ตี้ วางท่อเข้าโครงการศิริกุลน้ำริน ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 11 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท คอมมูนิตี้ เรียลเอสเตท จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการ ธารากรีนวิว ม.5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 11 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ บมจ.สำรวจและผลิตปิโตเลียม วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ 333 ถ.มาบตาพุดพัน ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 11 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสงขลา จ้างเหมาสูบจ่ายน้ำสถานีเพิ่มแรงดันโคกสูง สถานีจ่ายน้ำบ้านท่านางหอม และสถานีจ่ายน้ำ สนง.กปภ.สาขาสงขลา เดือน ตุลาคม 2563 11 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานย้ายแนวท่อ หลบการก่อสร้างบริเวณสายศรีราชา – หนองค้อ ซอย 17 (ข้างวัดไร่กล้วย) หมู่ที่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 10 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 315 มม. หลบการก่อสร้างบริเวณถนนเทศบาล 9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 10 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย จ้างเหมางานวางท่อประปา สำหรับ บริษัท เดอะ กรีนเนอร์รี่ กรุ๊ป จำกัด โครงการ เดอะ กรีนเนอร์รี่ 9 (พุทธมณฑลสาย4) เฟส 3 ม.6 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 10 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาตรัง งานย้ายแนวท่อทางหลวงหมายเลข ๔๐๔๖ ตอนตรัง-สิเกา ที่ กม.๑+๒๐๐ ด้านขวาทาง ถ.ตรัง-สิเกา ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 10 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง บริเวณถนนหนองตาราง หมู่ที่ 9 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 10 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาภูเก็ต จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำไดโว่ ขนาด ๑๕ kw สถานีผลิตน้ำพรุจำปา 10 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาภูเก็ต จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๕๐ kw โรงกรองน้ำบางวาด 10 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 9 งานจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้กับพื้นที่ 1 ของ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 4 แห่ง -กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ), แม่ริม, สันกำแพง และลำพูน (ระยะเวลาจ้างเดือนธันวาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564) 10 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 9 งานจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้กับพื้นที่ 2 ของ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 11 แห่ง - กปภ.สาขาเชียงราย, แม่สาย, พะเยา, พาน, เทิง, เวียงเชียงของ, จุน, แพร่,ร้องกวาง, น่าน และท่าวังผา (ระยะเวลาจ้างเดือนธันวาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564) 10 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 9 งานจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้กับพื้นที่ 3 ของ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 12 แห่ง - กปภ.สาขาลำปาง, เกาะคา, เถิน, บ้านโฮ่ง, แม่ฮ่องสอน, แม่สะเรียง, ฮอด, จอมทอง, เด่นชัย, แม่ขะจาน, ฝาง และ แม่แตง (ระยะเวลาจ้างเดือนธันวาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564) 10 พ.ย. 2563