จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้ บจ.พูนสิน พร็อพเพอร์ตี้ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการ ทิพภิรมย์ บ้านฉาง 2 4 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางชนม์ณกานต์ พลูแก้วธนพงษ์ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการชนม์ณกานต์ ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 4 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาเกาะคา ซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ แบบบรรจุในเท็งค์ติดตรึงถาวรกับตัวรถพร้อมค่าขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 3 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ Electromagnetic แบบ Integral จำนวน ๒ รายการ 3 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับ บริษัทจำกัด ช.วัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ บริเวณโฉนดเลขที่ 32011 หมู่ 2 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 3 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณบ้านลุงสุด หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมากำจัดตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 (สระพักตะกอน บ่อที่ 2) 3 พ.ย. 2563
กปภ. สาขานครปฐม จ้างงานซ่อมท่อ บริเวรรอมคลองชลประทาน ม.9 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2563
กปภ. สาขานครปฐม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับบริษัท บุษราคัม เรียล เอสเตท จำกัด หมู่ 1 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ดดยวิธัเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายวิรุฬห์ ตันติอาภา บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2563
กปภ. สาขานครปฐม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ นายพิศาล รัตนากรกุล ขยายเขต ม.4 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาค 2 พ.ย. 2563
กปภ. สาขานครปฐม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตร 2 สำหรับ บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด 28/2 ม.10 ต.สระกระเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย จ้างเหมาวางท่อท่อขยายเขตประปา สำหรับ บริษัท 1.8 ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด ม.2 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 2 พ.ย. 2563
กปภ. สาขามหาสารคาม งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าที่ดินจัดสรร นางทองใส ศิรพล ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 2 พ.ย. 2563
กปภ. สาขานครปฐม งานซ่อมอุปกรณ์ระบบ DMA กปภ.สาขานครปฐม (ธนชาติ, ธาปนี, อันโด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดเหล็กหล่อขนาด ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๒๕ เครื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 2 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณซอยบ้านจัดสรรป่าระบม หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ บม.ไพร์ม ทรี พร็อพเพอร์ตี้ บ้านเลขที่ 521/4 ม.4 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 2 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาให้ นายโยธิน แสงเนตร วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดินเลขที่ 6200 หมู่ที่ 7 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 2 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ควบคุมมอเตอร์ RVM03TL สถานีสูบน้ำตลิ่งชัน 2 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาเด่นชัย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กค.63-กย.63) 30 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 30 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย งานติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปาให้กับ หจก.รูปสุวรรณก่อสร้าง ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 30 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่สอด งานติดตั้งวางท่อประปาและ มาตรวัดน้ำ ของ น.ส.สีตลา เทพอารักษ์กุล 393 หมู่ 2 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด 30 ต.ค. 2563
กปภ. สาขานครปฐม จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ นางธันย์วรัชญ์ สุขประเสริฐ หมู่ 3 ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2563