จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้ บจ.ธันย์พงศ์ พร็อพเพอร์ตี้ เข้าโครงการบ้านน้ำริน ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 18 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาเลย งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ชั่วคราว (ซอยตรงข้าม สนง.วัฒนธรรม) หมู่ 7 ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (แม่ข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 18 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาชุมพร จ้างเหมา โครงการจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ นางเตือนใจ แตงเลี่ยน บ้านเลขที่ชั่วคราว ม.- ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 17 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาชุมพร จ้างเหมาโครงการจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ นางจินดา เมฆอำพล บ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.- ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 17 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาท่ามะกา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยน ท่อ S 400 มม. บริเวณหน้าสถานีผลิตน้ำท่าม่วง ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 17 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาชุมชนศาลเจ้าโรงจีน บริเวณซอยแยกบ้านนายสำเนา คล้ายเชย หมู่ที่ 3 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 16 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนบ้านท่าราบ หมู่ที่ 7 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 16 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสายทางวังเย็น - เตาอิฐ บริเวณแยกซอยบ้านนางสาวพิมพา สืบต่อม หมู่ที่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 16 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสายทางบ้านวังเย็น - เตาอิฐ บริเวณชุมชนหลังร้านบ่อสมบัติ หมู่ที่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 16 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนหลังคันทรีโซน หมู่ที่ 5 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 16 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณสายทางซอยแยกถนนเลียบคลองชลประทาน 1 ซ้าย - 11 ซ้าย บริเวณชุมชนหมู่บ้านสวนเกษตรบางแพ หมู่ที่ 3 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 16 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 16 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท มาร์เวล แลนด์ จำกัด หมู่ 3 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 16 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด โครงการโมโน เอกชัย-พระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 16 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นางบัญรุ แซ่แต้ 116 หมู่ 2 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 16 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 16 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท นิราวิลล์ วิลเลจ จำกัด หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 16 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาฝาง งานวางท่อประปาให้กับ นายไพรัช ชัยอิสระเสรี โครงการหมู่บ้านจัดสรร หมู่ที่ 4 เทศบาลซอย 23 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 16 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 13 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 4 13 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาท่ามะกา จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับ หสม.บ้านเจริญวดี หมู่ 3 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 13 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางวีระวรรณ คงแก้ว ชั่วคราว ถ.ไชยพูล ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 12 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสงขลา งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายรักษิต กิติโกระ บ้านเลขที่ 123/3 หมู่ 1 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 12 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างย้ายแนวท่อประปา บริเวณ สายหนองจอก – ดอนทราย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 11 พ.ย. 2563