จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาแม่ริม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ Mr.DAVID ALEXANDER บ้านขัวโก หมู่ 5 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 14 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม งานย้ายแนวท่อประปาให้กับ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก บริเวณซอย18 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 298/29-298/7 หมู่ที่ 5 บ้านพระนอน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 14 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงสถานีจ่ายน้ำห้วยกะปิ ขนาด 315 KVA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 14 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท มาร์เวล แลนด์ จำกัด หมู่ 3 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 13 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท บี ลีฟวิ่ง พรอพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 13 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายอภิชาติ บุญเลิศเจริญสุข ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 13 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย หมู่ 1 (บริเวณซอยธรรมมงคลต่อจากโครงการเดิม) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 13 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาสวรรคโลก งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหย่อมใหญ่ หมู่ 2 ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย กปภ.สาขาสวรรคโลก 13 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาน้ำพอง โครงการขยายเขตน้ำประปาภูมิภาค บ้านกุดกว้าง ม.8 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 13 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณโรงเรียนไร่ดอน ห้วยชำระกา หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ CVM 04 TP สถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ กปภ.สาขาพนัสนิคม 13 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาย้ายเครื่องสูบน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำบนแพสูบน้ำดิบท่าลาด สถานีสูบน้ำดิบท่าลาด กปภ.สาขาพนัสนิคม 13 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาศีขรภูมิ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด 200 มม. พร้อมอุปกรณ์ กปภ.สาขาศีขรภูมิ น.สำโรงทาบ 12 พ.ค. 2563
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ นายณธรรศชาตรี สุขทวี 266/29 หมู่ 7 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 12 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาวัฒนานคร จ้างเหมานิติบุคคลปกิบัติงานทำความสะอาด 12 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาวัฒนานคร จ้างนิติบุคคลช่วยปฎิบัตงานด้านงานอำนวยการ 12 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาวัฒนานคร จ้างนิติบุคคลช่วยปฎิบัตงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 12 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยหนองยายอิน ๑/๔ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 12 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยบ้านนายวีระ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 12 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาแรงงานนิติบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้และจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านอำนวยการ ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา โฉนดเลขที่ 23975 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร 8 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร งานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อในกิจกรรมน้ำสูญเสีย,ยกเลิกท่อเดิมซ้ำซ้อนกับท่อเมนที่วางใหม่หมดสภาพใช้งานลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร 8 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้าง งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว , ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อ ณ สถานีจ่ายน้ำบ้านทุ่ม ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อ ณ สถานีจ่ายน้ำสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) 8 พ.ค. 2563