จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แลนด์แอนด์รีสอร์ท จำกัด หมู่ 7 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 28 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ข้าวกล้อง 7-11 จำกัด 199/9 หมู่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 28 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท มงคลชัยบ้านและที่ดิน (2010) จำกัด หมู่ 7 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 28 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท เดอะริชแลนด์ จำกัด 118/24 หมู่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 28 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ (เฟส 2) หมู่ 10 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 28 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับนายภานุพงษ์ ม่วงคำ (โครงการทรัพย์ทวี) ม.8 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 28 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาอรัญประเทศ โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งานกำจัดตะกอน สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ 28 ส.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ กปภ.ข.10 และห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) ประจำปีงบประมาณ 2563 28 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา จ้างดูดตะกอนในถังน้ำใสสถานีเพิ่มแรงดันเขาสำโรง 28 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างซ่อมมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำรหัส CVM1BP3 สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 28 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาบุคคลภายนอกรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์นอกเวลาปฏิบัติงานปกติ ปีงบประมาณ 2563 28 ส.ค. 2562
กปภ. สาขากุมภวาปี ขยายเขตจำหน่ายน้ำ อปท.เทศบาลตำบลปะโค บริเวณบ้านบุงหมากลาน-บ้านป่าหวาย ม.5 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 28 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 9 งานจ้างเหมานิติบุคคลทำการรักษาความปลอดภัย บริเวณ กปภ.ข.๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 28 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวกนกจันทร์ เลิศไพบูลย์ โฉนดเลขที่ 142125 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 27 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย งานย้ายแนวท่อเมนจ่ายน้ำ PVC dai 300 มม. บริเวณสี่แยกลำพระเพลิง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 27 ส.ค. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานติดตั้งวางท่อประปา นายไพโรจน์ ศุภศิลป์ โฉนดเลขที่ 123743 หมู่ที่ 14 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 27 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย งานจ้างซ่อมมาตรวัดน้ำหลักสถานีผลิตน้ำทุ่งทะเลหลวง และหน่วยบริการเมืองเก่า (กปภ.สาขาสุโขทัย) 27 ส.ค. 2562
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานย้ายแนวท่อประปาที่ติดขัดงานก่อสร้างและขยายผิวทางยางพาราบริเวณถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3222-บ้านหัวตะเฆ่ อำเภอแก่งคอย,เมือง จังหวัดสระบุรี ช่วง กม.ที่ 10+400 ถึง กม.ที่ 10+690 26 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณสายคีรีนคร 9/1 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 26 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 8 จ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ จำนวน12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30กันยายน 2563) 26 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท ดับบิลเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เลขที่ 62/4 หมู่ที่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง 26 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาชนบท งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM) การประปาส่วนภุมิภาคสาขาชนบท 26 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณสายห้วยกะปิ 16 ม.4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 23 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านหนองไผ่ ซอยวัดป่าเวฬุวัน หมู่ ๗ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 23 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาท่ามะกา วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับนางจิรพร ประดิษฐ์กุล ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 23 ส.ค. 2562