จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาปฏิบัติงานสำนักงาน (งานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้) 25 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 24 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับบจก.บ้านมงคลสิทธิ์ โครงการบ้านมงคลสิทธิ์ ซ.เสม็ดเรียง 20 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 24 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาค บริเวณถนนอุโบสถ ซอย 8/2 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 24 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร 24 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ 24 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ 24 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม 24 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ 24 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก 24 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาแรงงานบุคคลตัดหญ้าบริเวณสถานีผลิตน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสถานีผลิตน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาชุมพร จ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ นายทรงศักดิ์ รสมาลา บ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.- ต.บางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านไผ่ จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมประสานท่อ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาบ้านไผ่ 23 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ระยะเวลา 9 เดือน 23 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานจ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ-สูบน้ำดิบ-สูบจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ระยะเวลา 3 เดือน 23 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาพะเยา จ้างเหมางานขุดลอกลำน้ำงาว รางรับน้ำดิบหน่วยบริการดอนไชย 23 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณหน้าโครงการอาม่าสาลี่ ไปจนถึงห้วยสมอ หมู่ที่ 4 ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 20 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หมู่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 20 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายธีรพล เฉียวกุล ซอย 3 ถ.ประชาสุนทร ม.1 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่บ้านจักรทิพย์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ 20 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนบ้านแหลมทอง ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.วานรนิวาส) 20 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง 20 ธ.ค. 2562