จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาโพนทอง สัญญาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาสงขลา ซ่อมท่อแตกรรั่ว JOB SK 03014740 บริเวณที่ดินว่างถนนลพบุรีราเมศวร์ หมู่ 5 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 30 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการสูบน้ำคลองชลประทานเข้าอ่าง สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม 30 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาซ่อมประตูน้ำระบายตะกอนถังตกตะกอน สถานีผลิตน้ำประแสร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ 30 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ประจำปี 2565 จำนวน 9 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 (งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2) 29 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายฐิติพันธุ์ เพริดฤทธิ์ 81/18 ม.12 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.30/65 29 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นางกัญญนันทน์ วสุรัฐอนันต์ 28/23 ม.13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.37/65 29 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ เทศบาลตำบลบางสมัคร บริเวณหมู่ที่ 4 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง 29 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขามหาสารคาม งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี จำนวน 2,049 เครื่อง เงินงบประมาณ 204,900.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 29 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา โครงการปรับปรุงและเชื่อมโยงข้อมูล DMA กปภ.สาขาศรีราชา 29 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาหนองแค จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว สำหรับบริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 28 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาหนองแค จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาสำหรับนายสุพรชัย พิมพ์ทอง บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 28 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท มาร์เวล แลนด์ จำกัด 111/126 หมู่ 3 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 28 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาสงขลา จ้างวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวนวภรณ์ แซ่ตั้ง โฉนดเลขที่ 103519 หมู่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 28 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บจก.อนันต์ศิริเรียลเอสเตท บริเวณ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 28 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาไชยา งานซ่อมหม้อแปลง ขนาด 160 KVA 28 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 8 งานซ่อมแซมหอถังสูงขนาด ๑๒๐ ลบ.ม. หน่วยบริการขุขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ 28 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ 28 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาอรัญประเทศ โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งานซ่อมบำรุงระบบประปาและอาคาร งานล้างถังน้ำใส สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ 28 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานติดตั้งวางท่อประปา น.ส.อภิณห์พร ศิลปาจารย์ โฉนดที่ดินเลขที่ 12156 หมู่ 2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (แม่ข่ายนครสวรรค์) 28 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาตราด งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายไพบูลย์ ฉุนกมล บ้านบุญรักษา หมู่ 6 ซอยตรอกตลาด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 28 มิ.ย. 2565
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง จำนวน 10 เครื่อง (งคน.2) 27 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นายวรรธนะ เสถียร พร้อมพวก จำนวน 52 ราย ป.11040589412-11040591268 27 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายเขาดิน ซอย 7/1 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา 27 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 4 งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการ(Lab Cluster) สาขานครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565