จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 ซื้อขายน้ำดิบ สำหรับ กปภ.สาขาบางปะกง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 4,500,000 ลูกบาศก์เมตร 7 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นางขวัญใจ การอ้วน หมู่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 7 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท สินชัยห้องเย็น จำกัด 57/34 หมู่ 4 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 7 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ดี พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 7 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 3548 ตอน ท่ามะกา - ท่าม่วง ระหว่าง กม.ที่ 19+675 ถึง กม.ที่ 20+570 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 7 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณคอขวดไหล่ทาง สาย นฐ.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านเกาะศรีจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 7 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนสายโรงเรียนเพิ่มวิทยา โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนเพิ่มวิทยาถึงคลอง กำนันเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 7 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนซอยราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 7 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.1023 แยก ทล.4-บ้านวัดละมุด ต.ธรรมศาลา อ.เมือง , นครชัยศรี จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 7 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนหนองเรือ-นายม ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+210 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคาสาขาหนองเรือ 7 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำรางวีบน ซอยหนองโกน้อย 4 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน 7 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำบ่อบาดาลแบบแช่ สูบน้ำได้ 14 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูง 60 ม. จำนวน 1 เครื่อง 6 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องเจาะกระแทกทำงานด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง 6 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาปักธงชัย การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตประปาให้ บริษัท ชลนที ซีวิว จำกัด ม.4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 6 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำรางวีบน ถนนมาลัยรัตน์ฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน 6 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย จ้างเหมางานวางท่อประปา สำหรับ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด ม.8 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 5 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท รวย รวย รวย พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด โครงการ เดอะ ริช บางแสน ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 5 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและกำจัดวัชพืช สถานีผลิตน้ำประแสร์ ประจำปี ๒๕๖๔ 5 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสีคิ้ว จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณภายในสำนักงาน 5 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสีคิ้ว จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณภายนอกสำนักงานและคลังพัสดุ 5 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสีคิ้ว จ้างเหมาบริการงานตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ รอบๆ สำนักงาน กปภ.สาขาสีคิ้ว 5 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสีคิ้ว จ้างเหมาช่วยพนักงานผลิตน้ำ สถานีสูบน้ำลำตะคอง 5 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.พรหมแสง ซอย 2 , ถ.พรหมแสง ซอย 3 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร (แม่ข่าย) 2 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสงขลา จ้างเหมาปฎิบัติงานบริการทั่วไป งานจัดเก็บรายได้ งบประมาณปี 2564 ( น.ส.อังคณา อินทะจันทร์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2563