จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาสามพราน จ้างหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.สิรารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 7 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ นายทรรศพงศ์ ฐิติรัตน์ภักดี 7 เม.ย. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมางานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายไสว ขานโม ชั่วคราว ถนนระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 7 เม.ย. 2563
กปภ. สาขามหาชนะชัย งานปรัปบรุงท่อส่งน้ำข้ามคลองกุดกุง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 7 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาสงขลา ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ควบคุมมอเตอร์ด้วยระบบ VSD เครื่องสูบน้ำ CVM 03SK สถานี จ่ายน้ำ กปภ.สาขาสงขลาขาสงขลา 2 7 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาแม่สอด งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ ของนางญาณิศา ชาญเชี่ยว 441 ม.10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก (กปภ.สาขาแม่สอด) 6 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 3 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 5 ซื้ออุปกรณ์ ซ่อมบำรุงงานติดตั้งระบบสูบ-จ่ายน้ำอัตโนมัติ (PLC หรือ Micro Controller) 3 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ จ้างเหมาเปลี่ยนกรวดกรอง ทรายกรองและซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ 3 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ (สถานีผลิตน้ำเทพสถิต , สถานีผลิตน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์) 3 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาสามพราน จ้างหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ นายพณสรรค์ พรรณปิติพัฒน์ หมู่ที่ ๓ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 3 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาสงขลา วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บจก.สุชาดาพร็อพเพอร์ตี้ โฉนด 236873 ซ.หัวญวน 1 ถนนลพบุรีราเมศวร์ หมู่ 6 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3 เม.ย. 2563
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหน้าบ้านบัวหลวง-สะพานห้วยลี่ ม.2 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 3 เม.ย. 2563
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณข้างบ้านธนธานี - บ้านทรงไทย ม.8 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 3 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการมายกรีนบางสมัคร (เฟส ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง 3 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ เทศบาลตำบลท่าถ่าน บริเวณสามแยกกลางหมู่บ้านถึงบริเวณบ้านผู้ใหญ่ภัทรศักดิ์ บริบูรณ์พาณิชย์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาศีขรภูมิ งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM) เพื่อปรับปรุงระบบผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาศีขรภูมิ ( แม่ข่ายและหน่วยบริการสำโรงทาบ ) 3 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย จ้างเหมางานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ บจก.กรีนเฮ้าส์ เรียลเอสเตท ม.4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 2 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายบเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท เดอะ เกรท แลนด์ จำกัด โครงการเดอะเกรททาวน์ 2 หมู่ที่ 5 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 2 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพะเยา งานขุดลอกสระพักตะกอนสถานีผลิตน้ำดอยจอมทองและขุดลอกตะกอนบึงประดิษฐ์ 2 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี อัตราการจ่ายตั้งแต่ 151-350 ลิตร/ชม. จำนวน 2 เครื่อง 1 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) หม้อแปลงไฟฟ้า การประปาส่วนภุมิภาคสาขาสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2563 1 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หมู่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานจัดจ้างงานซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง ที่สถานีผลิตน้ำบางพระ2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	 1 เม.ย. 2563