จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพังงา งานย้ายแนวท่อประปาในพื้นที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา 14 ธ.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้กับ บจ.ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) โฉนดเลขที่ 30182 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 15 ต.ค. 2565
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ซื้อสารเคมีวัดคุณภาพน้ำในระบบผลิตน้ำประปาสถานีผลิตน้ำบางพระ 1 และสถานีผลิตน้ำบางพระ 3 19 ส.ค. 2565
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ นายวรทรัพย์ ลิ้มสุวรรณ ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 18 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาบ้านตาขุน งานโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน (ก่อสร้างถังเก็บน้ำ PWA ห่วงใย ใส่ใจชุมชน ณ วัดเขาพัง ม.1 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน 18 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า สถานีจ่ายน้ำหนองแหน กปภ.สาขาพนมสารคาม 18 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาซ่อมฝาปิดช่องแมนโฮลหม้อกรอง, ถังน้ำใสและสะพานเชื่อมอาคารโรงกรอง สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 18 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีสำโรง งานจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2565
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ บริษัท รวยดี แลนด์ จำกัด หมู่บ้านชลลัดดา 4 หมู่ 4 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 17 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี กปภ.สาขากุมภวาปี 17 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลนาแก อ.นาแก จ.นครพนม กปภ.สาขาธาตุพนม 17 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชนปีงบประมาณ 2565 บ้านไร่ทาม หมู่ที่ 5 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย กปภ.สาขาเลย 17 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลคำบง ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี กปภ.สาขาบ้านผือ 17 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการ (Lab Cluster) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสงขลา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ตู้ควบคุมมอเตอร์ ทะเบียนสินทรัพย์ 1732397,1732398 งบประมาณทำการปี 2565 ( โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( PM ) 17 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาหลังสวน งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ บริเวณสำนักงาน กปภ.สาขาหลังสวน 16 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ บริษัท แสนสมร จำกัด โครงการบ้านแสนสบายป่าไม้ (เฟส 2) ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 16 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ บจ.ธนัชชา แลนด์ (สำนักงานใหญ่) 16 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสงขลา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ตู้สวิทซ์ควบคุมไฟฟ้า ทะเบียนสินทรัพย์ 1628871 งบประมาณทำการปี 2565 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( PM ) 16 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ DMA กปภ.สาขาพนมสารคาม 16 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาบางมูลนาก จ้างพนักงานทำความสะอาดของ กปภ.สาขาบางมูลนาก ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาหนองแค จ้างซ่อมแซมระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ อบต.เกษมทรัพย์ บริเวณบ้านโคกนางเหริญ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 7 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 11 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาหล่มสัก จ้างเหมางานก่อสร้างห้องรับรองผู้มาใช้บริการและห้องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงาน กปภ.สาขาหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 11 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นายสันต์ติ ปันทวงค์ โฉนดเลขที่ 43695 หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 11 ส.ค. 2565