จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเทศบาลเมืองพัทลุง ถ.เลียบคลองเขาเจียก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 16 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการ กปภ.ข.3 16 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้ อาคารบ้านพักของทางราชการสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี แฟลตเรือนแถว เลขที่ 111/31-70, 111/71-111/130 ม.8 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 15 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง หมู่ 6 (ชุมชนทางรถไฟซอยบางพลีน้อย) ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 11 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง หมู่ 2 (ซอยกาหลงซอย 4) ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 11 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง หมู่ 6 (ซอยทางรถไฟซอยครูหมาน) ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 11 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย หมู่ 2 (ตั้งแต่บ้านนายอำนวย จันทร์หอม ไปสิ้นสุดบ้าน นายบุญส่ง ภักคะยะและแยกขวาเข้าซอยเชิ่มอุทิศ) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 11 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา ซ่อมท่อแตกรั่ว เดือนสิงหาคม 2562 หน้าบ้านเลขที่ 61/14 ซอย 4 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 11 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสามพราน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) 10 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นายสนั่น แนนใส ม.5 ถ.ประชาสรรค์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 10 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี วางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว นายธรรมนูญ แสนตลาด ชั่วคราว ม.7 บ้านบ่อน้ำ ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 10 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานย้ายมาตรวัดน้ำให้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวงด่านฯ บางพระ 1 ย้ายไปติดตั้งที่ด่านฯ บางพระ 3 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 10 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวธนวรรณ อีดยี ที่ดินแปลงหมายเลข 835 สัญญาเลขที่ 563 ซอยสงขลารีสอร์ท หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 10 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 10 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ นายสมพรเพ็ชร ไชยภักดี โครงการบ้านราชพฤกษ์ ช่วงที่ 2 ถ.พ่อขุนทะเล 10/3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 9 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.ตูม บริเวณซอยบ้านนายเหรียญ - บ้านนายอนันต์ หมู่ 6 บ้านบุพระเมือง ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 9 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.เกษมทรัพย์ บริเวณ ม.9 บ้านตะคร้อ ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 9 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.เกษมทรัพย์ บริเวณ ม.4 บ้านหลุมข้าว ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 9 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ซอย 13/1 ถ.กาญจนราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 9 ต.ค. 2562
กองจัดหา งานจัดซื้อชุดโซฟา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นายชาญ สุวรรณโณ ซ.1 หนองบัว ถ.ท่าไทร-บางหยี ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 8 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายสิริวัฒน์ สิริจรูญชัย ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 8 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แนวถนนสาย 260 บ้านตากแดด-บางกลา ม.2-ม.6 ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 8 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท นนทรี พลัส จำกัด ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 8 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย หมู่ 2 (เริ่มตั้งแต่หอพักกุ่ยสาครสิ้นสุดบ้านนายปรีชา ชุนการุณ) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 8 ต.ค. 2562