จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาอุดรธานี จ้างเหมาซ่อมเครื่องกวาดตะกอน โรงกรอง 1 สถานีผลิตน้ำบ้านถ่อน 27 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท บ้านดาว พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริเวณหมู่ 5 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 5 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณโครงการหมู่บ้านวิลล่าศิวาลัย หมู่ที่ 12 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 5 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ อบต.งิ้ว จากบ้านนางนารี ถึง บ้านนางสร้อย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 5 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ อบต.งิ้ว จากลานมันดำรงชัย ถึง ลานมันประสิทธิชัย บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 11 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 5 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาสงขลา ซ่อมท่อ AC 600 มม.หน้าบ้านเลขที่ 191 ปากซอย 13 ถนนโชคสมาน 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 5 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขากาฬสินธุ์ งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ VSD./SS. กปภ.สาขากาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ รหัสสินทรัพย์ 1871509 5 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาปักธงชัย งานซ่อมตู้ DMA จุด DMA04 ทางเข้าเทศบาลปักธงชัยฝั่งขวา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 5 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมบำรุง เครื่องวัดคุณภาพแบบต่อเนื่อง (MAC) และตู้ควบคุมแบบแขวนหรือตั้งพร้อมอุปกรณ์ประกอบยีห้อ Local 4 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาสงขลา จ้างท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท ไบรท์ เอสเตท กรุ๊ป จำกัด ฉ.48879 ถ.ศรีตรัง ม.3 ต.พะวง อ.เมือง สงขลา จ.สงขลา 4 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานปรับปรุงเส้นท่อ ข้างโรงเรียนอนุบาลคลองลาน ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 3 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริษัท ทรัพย์สินมั่นคงรุ่งเรือง จำกัด บริเวณ โครงการทรัพย์สินมั่นคงรุ่งเรือง หมู่ที่ 1 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 2 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาแม่สอด งานซ่อมแซมระบบกรองน้ำและเปลี่ยนกรวดทรายกรอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 2 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาขุดลอกตะกอนพร้อมขนย้าย สถานีผลิตน้ำเกาะจันทร์ กปภ.สาขาพนัสนิคม 1 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม-กุฉินารายณ์ ที่ กม.19+700 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ (หน่วยบริการนามน) 28 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลหนองไม้แดง บริเวณซอยหลังขนส่งใหม่ บ้านตีนเขา หมู่ที่2 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 28 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างติดตั้งเครื่องยนต์สูบน้ำดิบ สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 28 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจัดซื้อท่อเฟล็กซ์ยาง ขนาด 600 มม. ใช้กับท่อทางส่งเครื่องสูบน้ำ RVM 01 และ RVM 02 TL สถานีสูบน้ำดิบท่าลาด กปภ.สาขาพนัสนิคม 27 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท มายซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หมู่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 27 พ.ค. 2563
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำมวกเหล็ก และกลางดง การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 27 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อ ณ สถานีจ่ายน้ำสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) 27 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลหนองไม้แดง บริเวณซอยบ้านตาเยื้อน บ้านตีนเขา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี 27 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาสามพราน จ้างหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.สิรารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ (เฟส 2) หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 27 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม ซ่อมท่อประปา PE ขนาด 710 มม. จำนวน 1จุด บริเวณหน้าสถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม 27 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม ระยะเวลา 4 เดือน 27 พ.ค. 2563