จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้เทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยหนองยาย อิน 9/1 (สุดซอยบ้านนายกิต) ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 23 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้เทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยก้นอ่าว ๑/๗ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2564
กปภ. สาขานราธิวาส งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายมาหะมะ อุมาโมง เลขที่ ชั่วคราว ถนนบ้านทุ่งกง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 22 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย หมู่ 4 บริเวณ ซอยปีกนกพัฒนา 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 22 เม.ย. 2564
กปภ. สาขานครพนม โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาสำหรับนางอัมพร ณ นครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 22 เม.ย. 2564
กองจัดหา จ้างออกแบบและจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๓ (Annual Report ๒๐๒๐) การประปาส่วนภูมิภาค 22 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 6 งานซ่อมแซมโรงกรองน้ำแบบ Mobile Plant ขนาด ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาเมืองพล 22 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาท่าวังผา งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาให้กับ นางดวงเดือน ดอกหอม โฉนดเลขที่ 40074 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 21 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาชุมพร โครงการวางท่อจ่ายน้ำ “ชั่วคราว” เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง – ขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตำบลบางลึก ตำบลวังไผ่ ตำบลวังใหม่ ตำบลขุนกระทิง และตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในช่วงเดือน เมษายน - กันยายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 21 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู 21 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาตรัง งานซ่อมแซมท่อ ถนนไทรงาม ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 21 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาอ้อมน้อย จ้างเหมางานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ หอภาพยนต์(องค์การมหาชน) บ้านเลขที่ 94 ม.3 ต.ศาลายา อ.พุทะมณฑล จ.นครปฐม พร้อมติดตั้งมาตรขนาด 2 นิ้ว 21 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาสงขลา จ้างดูดตะกอนในถังน้ำใส ขนาด 7,000 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง และดูดตะกอนถังน้ำใส ขนาด 6,300 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง 21 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานดูดตะกอนสระพักตะกอน SL3HD และ SL04HD การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) 21 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาสุโขทัย งานจัดซ่อมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า RSM04 TL สถานีผลิตน้ำทุ่งทะเลหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) 21 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาศรีราชา จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางสาวนารีรัตน์ ปิ่นมณี ม.5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 20 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 198/4 หมู่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 20 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท สยามราชพฤกษ์ บ้านและที่ดิน จำกัด ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 20 เม.ย. 2564
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้านสารเป็นพิษ และดัชนีมลภาวะ จำนวน ๓ เครื่อง 20 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาอำนาจเจริญ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1/2564 20 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 ) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท อินสไปร์ เรสซิเด้นซ์ จำกัด ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 20 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ สะพานมอ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.ศรีบุญเรือง) 20 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท กู๊ดวิววิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการกู๊ดวิวท่าสะอ้าน (เฟส 2 ระยะ 2) หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 20 เม.ย. 2564
กองจัดหา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ ระยะเวลาเช่า 10 เดือน 20 วัน 20 เม.ย. 2564