จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 4 จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและสำรวจ จำนวน 3 รายการ 27 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาภูเก็ต ซื้อสารเคมี (ปูนขาว) ใช้ผลิตน้ำโรงกรองน้ำบางโจและโรงกรองน้ำคลองกะทะ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 27 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายประเสริฐ งามกาละ หมู่ 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 27 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส1/2564(เดือน ตุลาคม2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563 25 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ธนาสุขแลนด์ จำกัด หมู่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 25 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาท่าวังผา จ้างงานติตดตั้งและวางท่อประปาให้กับนายฉัตรสกุล การินเสน 290/4 หมู่ที่15 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 25 ม.ค. 2564
กปภ. สาขานครพนม โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปา สำหรับ บจก.เอส พร็อพเพอร์ตี้ 2560 จำกัด ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 25 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาพัทลุง งานจ้างวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางจตุพร อินทรักษา มาตรชั่วคราว โฉนดเลขที่ 111730 หมู่ที่ 10 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 25 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาพยุหะคีรี งานปรับปรุงเส้นท่อซอยจ๊อคคอมโบ้ หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 22 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาพยุหะคีรี งานปรับปรุงเส้นท่อถนนโพธิ์ขวัญ บ้านท่ายายล่า หมู่ 1 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 22 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาพยุหะคีรี งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบ้านช่างประธานทำมีด หมู่ 2 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 22 ม.ค. 2564
กปภ. สาขานราธิวาส งานซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำใต้ดิน ขนาด 300 มม 22 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานซ่อมท่อน้ำดิบ ขนาด 225 มม. บริเวณสะพานคลองหลวง ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 22 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,500 Kva สถานีผลิตน้ำมาบข่า 22 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู ซื้อรถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ ซีซี จำนวน ๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานปรับปรุงแนวท่อ HDPE ขนาด 710 มม. ส่งจ่ายน้ำ สถานีสระสี่เหลี่ยม-สถานีพานทอง บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาอุทัยธานี งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนใหญ่ หมู่ 5 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธาน กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.สว่างอารมณ์) 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาปักธงชัย โครงการย้ายแนวท่อโครงการขยายและปรับปรุงถนน สายบ้านบุตะโกเมืองใหม่ หมู่ที่ 19 (ข้างครัวครูนิกรใหม่–วัดแสงธรรมวังน้ำเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับนายแสงโรจน์ รุ่งแสนสุขสกุล มาตรชั่วคราว ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ น.ส.นิธิชา ศรีบัว หมู่ที่ 6 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาอุทัยธานี งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหินโจร หมู่ 8 ซอย 2,5,6 ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.หนองฉาง) 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับนายแสงโรจน์ รุ่งแสนสุขสกุลมาตรชั่วคราว ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานซ่อมทุ่นแพลอยสูบน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำสะพานหิน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ 21 ม.ค. 2564