จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพังงา งานย้ายแนวท่อประปาในพื้นที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา 14 ธ.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้กับ บจ.ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) โฉนดเลขที่ 30182 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 15 ต.ค. 2565
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ อบต.เกษมทรัพย์ บริเวณบ้านโคกนางเหริญ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 7 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 11 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาหล่มสัก จ้างเหมางานก่อสร้างห้องรับรองผู้มาใช้บริการและห้องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงาน กปภ.สาขาหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 11 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นายสันต์ติ ปันทวงค์ โฉนดเลขที่ 43695 หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 11 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาปักธงชัย งานจ้างซ่อมแซม DMA รวม 5 จุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 11 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ บริษัท เค เอส เอส ลิฟวิง จำกัด โครงการกาญจน์กนก 21 (แปลงที่ 207-220 และ 230-250) โฉนดเลขที่ 129033 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 10 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ บริษัท ทิพย์ภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการ ดีญ่า วาเล่ย์ สันทราย 2 โฉนดเลขที่ 8553 หมู่ 3 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 10 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาลาดยาว จ้างซ่อมแซมมาตรวัดน้ำหลักและมาตรวัดน้ำ DMA1 และ DMA2 10 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 จัดซื้อที่ดินเพื่อโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบแห่งใหม่ กปภ.สาขาทุ่งสง 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเมืองพล ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2565 เดือน ตุลาคม 2564- เดือน ธันวาคม 2565 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเมืองพล ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2565 เดือน มกราคม 2565 - เดือน มีนาคม 2565 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเมืองพล ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2565 เดือน เมษายน 2565- เดือน มิถุนายน 2565 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาคลองหลวง ย้ายแนวท่อประปาสำหรับ บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาคลองหลวง วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด ( โครงการบ้านพฤกษา รังสิต – คลอง ๔ (๒) ) ระยะที่ ๒ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสามพราน งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ. ศรีสุวรรณสุภาพร พร็อพเพอร์ตี้ (เฟส 3) หมู่ที่ 1 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นายวัฒนา ไทยพินิจ พร้อมพวก จำนวน 77 ราย ป.11040601740-11040602576 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาหนองแค จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าของชุดเครื่องสูบน้ำ CVM01NK การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 7 จ้างงานย้ายแนวท่อปี 2565 ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0502 ตอนกุรุคุ - นครพนม ระหว่าง กม.238+850 - กม.240+533 (บริเวณบ้านภูเขาทอง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2565
กปภ. สาขานาทวี งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการปรับปรุงสะพานชุมชนข้ามคลองนาทวี ถนนต่างตานุสรณ์ ตำบลนาทว อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา กปภ.สาขานาทวี 8 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด150 KW. กปภ.สาขาศรีราชา 8 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาหนองแค จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าของชุดเครื่องสูบน้ำ CVM04NK การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาหนองแค จ้างซ่อมแซมตู้สวิทซ์ควบคุมมอเตอร์ PCW-3 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ CVM03NK การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาไชยา งานซ่อมแซมท่อส่งน้ำ และท่อจ่ายน้ำ บริเวณสะพานข้ามคลองท่าฉาง ม.6 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 5 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ประจำ กปภ.ข.๔ จำนวน ๒ อัตรา 5 ส.ค. 2565