จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาอุดรธานี จ้างเหมาซ่อมเครื่องกวาดตะกอน โรงกรอง 1 สถานีผลิตน้ำบ้านถ่อน 27 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายอาทิตย์ เลิศขจรไพศาล หมู่ 4 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 30 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียมขนาด 12 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ขนาด 15 แรงม้า จำนวน 1 ลำ 27 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาตรัง งานจ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุขนวล หมู่ 10 ถนนสาริกา ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 27 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมางานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร ประจำปี 2563 จำนวน 4 ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 27 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายวันชัย เพล็งงาม วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 55285 ซ.ทุ่งสำนัก-มาบใน ถ.ทางหลวงระยอง-สาย3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 26 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 26 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาสงขลา ซ่อมท่อแตกรั่ว เดือน กุมภาพันธ์ 2563 JOB 1570 และ JOB 1571 26 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานสำนักงาน (งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย) 26 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการจ้างเหมางานขุดลอกสระพักตะกอน (สถานีผลิตน้ำ กม.5) 25 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมท่อประปาและยกเลิกท่อประปา HDPE dia.250 มม.,PVC dia.100 มม. บริเวณ แนวรั่ว กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 25 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานดูดตะกอนสระพักตะกอน SL3HD และ SL4HD การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) 25 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นายประพร รัตนะ ชั่วคราว ถ.คลองแห-คูเต่า ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 25 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นางกัญณภัทร พุทธวิโร ถ.ปรางค์แก้วอนุสรณ์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 25 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นายอดุลย์ ทินกร ซ.27 ถ.กาญจนวนิช ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 25 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายปกรณ์ อินคล้าย วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดินเลขที่ 16002 หมู่ 2 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 25 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท เดอะ ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนด 3932 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 25 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการมายกรีนท่าสะอ้าน (เฟส 3 ระยะที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 25 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานสำนักงานและช่วยสำรวจประมาณการงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาพนัสนิคม 25 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมางานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร ประจำปี 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 25 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานสำนักงาน (งานอำนวยการ) 25 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำรีไซเคิลบริเวณสถานีผลิตน้ำบางพระ 3 24 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2563 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 100%) ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาบ้านผือ (กุดจับ) อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (น.กุดจับ) 24 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาบางสะพาน จ้างงานขุดลอกบริเวณท่อทางดูดเครื่องสูบน้ำแรงต่ำและขุดชักร่องน้ำที่ตื้นเขิน ปริมาตร 4,500 ลบ.ม. สถานีร่อนทอง 24 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งบทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก ปีงบประมาณ 2563 งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2563