จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบล ท่าบุญมี บริเวณถนนซอย 17 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 21 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) 21 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างซ่อมประตูน้ำขนาด 400 และ 500 มม. และท่อสั้นท่อทางจ่ายขนาด 700 มม. 21 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างซ่อมตู้ควบคุมและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำ สถานีจ่ายน้ำบางแสน 20 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โครงการไลโอ นอฟชลบุรี-อ่างศิลา (เฟส 5) หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 19 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาอุดรธานี โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บจก.ศิริทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ (เดอะไนซ์) โครงการเดอะไนซ์ ซ.ขันติรักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 19 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาบริการผลิต-สูบจ่ายน้ำประปา (จ้างทำของ) ในปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 19 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาบริการผลิต-สูบจ่ายน้ำประปา (จ้างทำของ) ในปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 19 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาบริการผลิต-สูบจ่ายน้ำประปา (จ้างทำของ) ในปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 19 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น งานวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการ บ้านมั่นคงนครขอนแก่น เฟส 2 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 18 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลธร เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 18 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาท่ามะกา จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย หมู่ 1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 18 ก.ย. 2561
กปภ. สาขานครนายก ซ่อมแซมระบบตู้ควบคุมการทำงานแบบ VSD เครื่องสูบน้ำแรงสูง 18 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสงขลา จ้างเหมาบริการ(จ้างทำของ)พนักงานขับรถยนต์ รถบรรทุกน้ำ ประจำปี 2562 18 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสงขลา จ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณ สำนักงาน กปภ.สาขาสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562 18 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเพชรบ้านสวน ซอย 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 17 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาอุดรธานี โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ อบต.เชียงพิณ บ้านนาคลอง ม.6 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 17 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสงขลา วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายอนุชิต หงส์อัครพันธ์ นส3.ก. เลขที่ 8060 ม.6 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 17 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 6 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดเครื่องจ่ายสารเคมี (PACL) ขนาด 701-1,500 ลิตร/ชม. ให้กับกปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ครั้งที่ 2 13 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 7 จากถนนสายพุนพิน – ท่าฉางต่อจากของเดิม ปากซอยถนนสายบ้านหัวเกาะสาย 2 (ดอนเหม้า) ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 13 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 7 จากถนนซอยวัดหัวเตย ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 13 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 12 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสงขลา วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัทบ้านกาญจนทรัพย์ ฉ.281217 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 12 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสงขลา วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท พีวี โฮมมิ่ง จำกัด ฉ.29200 ถ.บ้านดอนขี้เหล็ก-บ้านมัสยิด ม.5 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 12 ก.ย. 2561
กองจัดหา จ้างเหมาปรับปรุงห้องกองสื่อสารองค์กร อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 12 ก.ย. 2561