จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.135+049 - กม.135+449 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกา 19 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำบริเวณบึงฟ้าแลบ ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (หน่วยบริการโคกสี) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน 19 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2561 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานปรับปรุงท่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.พิบูลย์รักษ์) 19 ก.ค. 2562
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างงานซ่อมท่อ G/S ถนนกำปงปายง, ถนนยะกัง 1 ซ.4 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 2562
กปภ. สาขานครพนม ติดตั้งและวางท่อประปา ขยายเขตให้กับ หมู่บ้านมั่นคงนครพนม โครงการ 2 ต.หนองญาติ อ.เมือง 18 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา ซ่อมท่อ A/C ขนาด 600 มม.หน้าบ้านเลขที่ 61/6 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซ.4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 18 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ จ้างเหมางานขุดลอกสระพักตะกอน แม่ข่ายบำเหน็จณรงค์ 17 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ หจก. พีเอส ศรีภู ถ.ทางหลวงชนบท สาย ค.9 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 15 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บจ. ไทยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ เลขที่ 103 ถ.ร่วมพัฒนา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 15 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน กปภ.ข.๑ งานก่อสร้างห้องสุขา ชุมชนคอเขาพัฒนา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 15 ก.ค. 2562
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างจ้างเหมางานซ่อมท่อ G/S ภายในสถานีดับเพลิงนราธิวาส ถนนจาตุรงค์รัศมี ซอยดำรงวงศ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส และบ้านพักสถานีรถไฟตันหยงมัส ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างสำรวจหาจุดรั่ว ในระบบจ่ายน้ำพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา DMA1-DMA8 เพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสียตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบแผนงานที่ 6-1-3 15 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายสิริวัฒน์ สิริจรูญชัย ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 12 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ศิริทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หมู่ 6 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 12 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 7 งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำ ขนาด 1 - 8 ปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 12 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 7 งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำ ขนาด 1 - 8 ปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 12 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 7 งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำ ขนาด 1 - 8 ปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 12 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 7 งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำ ขนาด 1 - 8 ปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 12 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 7 งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำ ขนาด 1 - 8 ปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 12 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านโคกนางเหริญ หมู่ 7 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 12 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นายสมนึก สัมมาพิธะ ซ.7 ถ.คลองยาเหนือ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 12 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บริษัท พีวีโฮมมิ่ง จำกัด ถ.ภาษีเจริญ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 12 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นางสาวตรีสชา จินดามณี ถ.ท่าไทร-บางหยี ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 12 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย งานย้ายแนวท่อประปาออกให้พ้นเขตก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบอน หมู่ที่ 4 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 12 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบ DMA รวม 14 จุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 12 ก.ค. 2562