จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาอุดรธานี จ้างเหมาซ่อมเครื่องกวาดตะกอน โรงกรอง 1 สถานีผลิตน้ำบ้านถ่อน 27 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 น้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ขนาด 350 มล. จำนวน 36,000 ขวด 27 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว 1/2” ให้กับนายวรสิทธิ์ ค้าเจริญ (หมู่บ้านมงคลสิทธิ์) ถนน รพช. ม.8 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 27 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบางสะพาน จ้างเหมางานโครงการจัดการตะกอนอย่างเป็นระบบ ประจำปี 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 27 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาสูบน้ำคลองชลประทานเข้าอ่างเพื่อเร่งกักเก็บน้ำ สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม 27 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมานิติบุคคลปฎิบัติงานด้านงานผลิต สถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขา ปากน้ำประแสร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 24 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างงานซ่อมท่อจ่ายน้ำภายในสถานีผลิตน้ำนาท่อม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 23 ม.ค. 2563
กองจัดหา เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 4 คัน ระยะเวลาเช่า 2 เดือน 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 9 มาตรวัดน้ำแบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ 22 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตประปาให้กับ นายสมใจ ศาสตร์พาณิชย์ ม.13 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 22 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายเสริมศักดิ์ ขุนชิต มาตรชั่วคราวโฉนดเลขที่ 110243 หมู่ที่ 10 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 22 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) 22 ม.ค. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวอมรพรรณ พฤกษ์พัฒนรักษ์ มาตรชั่วคราว ถนนพนาสณฑ์ 2 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 22 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสามพราน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 21 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" ให้กับนายสิทธิชัย อารีชีวกุล 85/12 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 21 ม.ค. 2563
กปภ. สาขานครพนม โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับนายชิตชัย ศิระกุลชัย โฉนดที่ดินเลขที่ 76568 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม(โครงการหมู่บ้านเฟอร์เฟค) 21 ม.ค. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวจิดาภา พรหมเจียม ชั่วคราว ถนนแสงจันทร์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 21 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานีผลิตน้ำ, สถานีสูบน้ำดิบและสถานีจ่ายน้ำ รวม ๘ สถานี 21 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาอรัญประเทศ โครงการจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายประปาให้นางสาวสาริศา วงศ์กิตติเมธ บริเวณซ.รถทัวร์ ถ.เวฬุวัน ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 17 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาตรัง งานจ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวอุไรวรรณ หมุนแก้ว หมู่ 1 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 17 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพังโคน โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2563 (เงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลพรรณานิคม) ซอยมิตรไมตรี ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 17 ม.ค. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนชากังราว หน้าหมู่บ้านฉัตรเพชร ถึงแยกลำมะโกรก อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 17 ม.ค. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าโรงพยาบาลกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 17 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาอรัญประเทศ โครงการจ้่างเหมาเพื่อปฏิบัติงานของ กปภ.ในระบบผลิต 17 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้งานในระบบ CIS จำนวน ๑ งาน (จำนวน ๒ รายการ) 17 ม.ค. 2563