จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กองจัดหา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 2 รายการ 16 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาล้างทำความสะอาดถังน้ำใสและลดปริมาณตะกอนภายในถังน้ำใส สถานีผลิตน้ำบางพระ 1 16 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาล้างถังน้ำใส ประจำปี 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 14 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันชุดเครื่องสูบน้ำ ขนาด 2,300 บล.ม./ชม. จำนวน 3 ชุด สถานีสูบน้ำดิบบางพระ 1 10 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายโชคชัย ปิตานุพงศ์ มาตรชั่วคราวโฉนดเลขที่ 27007 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 9 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 4 ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 30 เครื่อง 8 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางสุกัญดา เมอร์เรย์ ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.2/62 8 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาห้วยยอด งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัทศรีตรังการเคหะจำกัด ถ.เทศบาล 4 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง กปภ.สาขาห้วยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 4 จ้างซ่อมเครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำ จำนวน 16 เครื่อง 8 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง 7 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2562 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจร ถนนสารภาณนิมิตร อ.เมือง จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บริษัท หงส์ฟ้า คอนโดเทล จำกัด 19 ซ.2 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 3 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานปรับปรุงท่อน้ำดิบ สถานีสูบน้ำดิบปากบาง ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 3 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2562 งานก่อสร้างสะพาน คสล. ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนห้วยเชียงดา - ปากชม ที่ กม.139+875 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (น.ปากชม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน นาแก - นาเหนือ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+859 - กม.3+000 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม (น.นาแก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตร ขนาด 1/2" ให้กับนางนิภา ช่อผกาพันธ์ บ้านเลขที่ 159/185 ม.1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 3 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ น.ส.มนฑากาญจน์ ศรีทรัพยโกษิต ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.9/62 3 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 4 ซื้อน้ำประปาเพื่อเพิ่มน้ำประปาให้เพียงพอจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำของ กปภ.สาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(จ) 2 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างซ่อมชุดเครื่องสูบน้ำ CVM3BS สถานีจ่ายน้ำบางแสน 2 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องจ่ายสารเคมีอัตราการจ่ายตั้งแต่ 76-150 ลิตร/ชม. จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 2561
กองจัดหา เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 102 คัน ระยะเวลาเช่า 3 เดือน 17 วัน 27 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาพนัสนิคม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ศิลากร บ้านและที่ดิน จำกัด บริเวณหมู่ 9 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 26 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.5/62 26 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจก.รตินันท์ เรียลเอสเตท บริเวณ โครงการหมู่บ้าน บี.เค.ลัคกี้โฮม 4 (ตอน 3) หมู่ที่ 13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 25 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 งานจ้างเหมางานอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2561