จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานจ้างติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วน ตำบลกาหลง หมู่ 6 (ถนนทางหลวงชนบทลงชายทะเล) ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 13 พ.ย. 2562
กองจัดหา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 12 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับ บจก.บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) พาราก่อนแกรน ช่วงที่ 2 ซอยสาคร ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 12 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 4 จ้างโครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นางภาวีณัฏฐ์กุล มีทรัพย์ 37/10 ม.1 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.9/63 11 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาสงขลา วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท พีวีโฮมมิ่ง จำกัด โฉนดเลขที่ 27580 ถนนควนหิน – บ้านใหม่ หมู่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสง 11 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 4 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 7 รายการ 7 พ.ย. 2562
กปภ. สาขานางรอง งานขุดลอกสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 7 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาบางสะพาน จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดบริเวณอาคารและสถานที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 7 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 4 ซื้อมาตรวัดน้ำ Electromagnetic จำนวน 2 รายการ 6 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม บริเวณถนนสายบ้านล่าง ซอย 7 หมู่ที่ 2 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 6 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก.เดอะพร็อพเพอร์ตี้ มาสเตอร์ 5 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายถวิล แพ่งพนม 5 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ มัสยิดอัรเราะห์มาน บริเวณ หมู่ที่ 5 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 5 พ.ย. 2562
กปภ. สาขานครพนม โครงการวางท่อขยายเขต สำหรับหมู่บ้านมั่นคง โฉนดที่ดินเลขที่ 89220 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 4 พ.ย. 2562
กปภ. สาขานครพนม โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปา สำหรับ นายสกุล ณ นครพนม หมู่บ้านอัมพร 3 ต.อาสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 4 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม บริเวณบ้านห้วยสูบ ซอย 1 / 2 หมู่ที่ 4 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 4 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจัดซื้อสารเคมีช่วยการตกตะกอน สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 1 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาสะเดา งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ น.ส.เดือนจันทร์ หมัดอะด้ำ โฉนดที่ดินเลขที่ 47512 บริเวณถนนผลอุทิศ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 31 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาชุมพวง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 62 - กันยายน 2562 31 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาตรัง งานจ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บจก.มหานคร เอสเตท แมนเนจเมนท์ หมู่ 2 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 31 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนน บริเวณสามแยกโรงน้ำแข็ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 31 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม บริเวณบ้านเนินมะกอก ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 31 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาภูเก็ต จ้างเหมาบุคคลภายนอกผลิตน้ำ ที่สถานีผลิตน้ำ Mobile Plant พรุจำปา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 31 ต.ค. 2562