จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขต และติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" ให้กับนายธีรวัฒน์ สุวรรณบุตร บ้านเลขที่ 153/324 ม.1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 26 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขต และติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" ให้กับนายสุเมธ เหล่าดี บ้านเลขที่ 32/7 ม.3 ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 26 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2560 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานก่อสร้างเสารับท่อที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยหน้ำหลากบริเวณสามแยกบ้านหัวฝาย - นาบอน ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 26 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 ถนนดงพัฒนา ข้าง ม.ราชภัฎสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 26 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งกกตาล ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 25 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 โครงการแก้ไขปัญหากรณีจำเป็นเร่งด่วน งบประมาณปี 2561 (เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า) งานรื้อย้ายและติดตั้งมอเตอร์เครื่องสูบน้ำขนาด 132 Kw. (เดิม) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและเดินสายไฟแรงต่ำ จากแพสูบน้ำดิบเดิมภายในอาคารมายังแพสูบน้ำแรงต่ำ (ใหม่) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 11,18 ถนนบำรุงวิทย์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท เทพทัตสินธนา จำกัด บริเวณ โครงการ เทพทัต แกรนด์ วิลเลจ ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาตรัง งานขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำหนองตรุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 25 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ชัย ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 24 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานย้ายตู้ควบคุม SCADA (สถานีสูบน้ำแรงต่ำปากบาง) พร้อมติดตั้ง และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเดิม (สถานีเพิ่มแรงดันบึงขุนทะเล-ดอนเกลี้ยง) 24 เม.ย. 2561
กองจัดหา งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2561
กองจัดหา งานจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายคำ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 23 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาระยอง ติดตั้งวางท่อประปาให้ นางมาลี เรืองทิพย์ 23 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 ถ.วิชิตวารสาร ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 23 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 3 นิ้ว สำหนับ บจก.ก.พัชรศักดิ์ โฮลดิ้ง บริเวณ 79 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 23 เม.ย. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบจก.จึง พร็อพเพอร์ตี้ (ซอย 1 - ซอย 4) ม.2 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 20 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 จัดซื้อเครื่อง Dot Matrix แคร่สั้น จำนวน 16 เครื่อง ให้กับกปภ.สาขาในสังกัด 19 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ หลัง รพสต.บ้านนาบัว หมู่ที่ 6 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 19 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับนางอารีรัตน์ สุขขานนท์สวัสดิ์ (ธาราศิริ วัดประดู่) ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 19 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 งานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง) ถนนสาย นพ.2011 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านรามราช อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 19 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 บ้านนายาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง 19 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาสว่างแดนดิน งานจ้างเหมา โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี2561 (พร้อมติดตั้งมาตร) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (สำนักงานหลังใหม่)ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 19 เม.ย. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาสำหรับนายสราวุธ เอื้ออิฐผล หมู่ที่ 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 19 เม.ย. 2561