จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างก่อสร้างวางท่อประปาบริเวณทางเข้าวัดบึงกระจับ หมู่ที่ 10,11 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีคัดเลือก 2 ธ.ค. 2564
กปภ. เขต 1 งานจัดซื้อปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาบ้านฉาง 1 ธ.ค. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการย้ายแนวท่อประปากีดขวางการก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 1 ธ.ค. 2564
กปภ. เขต 4 โครงการย้ายแนวท่อประปาทางหลวงหมายเลข 401 ตอนกิโลศูนย์-หนองบัว กม.150+130 ถึง กม.152+040 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) โดยวิธีคัดเลือก 30 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 3 งานวางท่อเสริมแรงดันจากโรงงานน้ำตาลมิตรผล ถึงโรงเรียนหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง 30 พ.ย. 2564
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานปรับปรุงเพิ่มศักยภาพท่อเมนจ่ายน้ำในพื้นที่ให้เทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณถนนเพบน ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๘๔ เมตร ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 29 พ.ย. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน สถานีสูบ/จ่ายน้ำมะขามคู่ 2 และสถานีสูบ/จ่ายน้ำวังตาผิน 24 พ.ย. 2564
กปภ. สาขาชุมพร งานย้ายแนวท่อ วางท่อโดยวิธี HDD.บริเวณสะพานดอนทรายแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 23 พ.ย. 2564
กปภ. สาขาชุมพร งานย้ายแนวท่อบริเวณถนนสายปากน้ำเก่า หน้าสถานีตำรวจน้ำ ถึง ศูนย์บริการสาธารณสุข หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 23 พ.ย. 2564
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานจ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลา 9 เดือน 21 พ.ย. 2564
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ บริษัท เชียงใหม่ ออยล์ จำกัด โฉนดเลขที่ 137170 หมู่ 4 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 19 พ.ย. 2564
กปภ. สาขาพยุหะคีรี งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านย่านมัทรี หมู่ 5-6 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 19 พ.ย. 2564
กปภ. สาขาตรัง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สายนาเมืองเพชร – คลองนา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านนาเมืองเพชร ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 16 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 3264 ฝั่งซ้าย ช่วงตั้งแต่บริเวณคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ม.5 ต.ดอนเจดีย์ ถึงชุมชนบ้านหนองไผ่ล้อม ม.1 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ 15 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนเพชรเกษม ตั้งแต่ตลาดนัดเบิร์ดคลองถม ถึงเพชรเกษมซอย 10 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 15 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านศุภมงคล 2 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 15 พ.ย. 2564
กปภ. สาขาศรีสัชนาลัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 (บ้านเกาะน้อย) ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 15 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนเพชรเกษม ตั้งแต่หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณา ถึงโรงแรมไฮโซราชบุรี ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 12 พ.ย. 2564
กปภ. สาขาแม่สอด งานติดตั้งท่อส่งน้ำดิบและอุปกรณ์ประกอบ แพสูบน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด 11 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับถนนเมืองใหม่เหนือ และนิคมแหลมฉบัง 4 กปภ.สาขาแหลมฉบัง 10 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บ้านปิใหญ่ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู 9 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ คลองระบายน้ำ 2 ขวา - 7 ขวา - แม่กลอง กิโลเมตรที่ 2 + 800 ฝั่งขวา ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 9 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณทางหลวงหมายเลข 35 ระหว่าง กม.77+000 - กม.79+000 ด้านซ้ายทาง ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 9 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโพนงาม หมู่ ๙ ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 8 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองนาคำ หมู่ ๑ ซอยคุ้มเพชรทอง ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 8 พ.ย. 2564