จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับเขาหินซ้อน ระหว่าง กม.126+000-กม.128+000 อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม 30 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บจก.ซี เอส เอ็น หาดใหญ่เทรดดิ้ง ชั่วคราว ซ.ประสานมิตร ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 27 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 1 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบวางท่อเสริมศักยภาพน้ำอุปโภคบริโภค จากอ่างเก็บน้ำคลองสียัด-อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาชลบุรี/พนัสนิคม 24 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี 2563 แยกหลังโรงพยาบาลนครพนม - แยก กปภ.สาขานครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 23 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3246 สาย อ.พนัสนิคม-บ.เกาะโพธิ์ กปภ.สาขาพนัสนิคม 20 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 19 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง บริเวณทางหลวงหมายเลข 304 ช่วง กม.126+000 – กม.128+000กปภ.สาขาปราจีนบุรี 19 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานรื้อย้ายแนวท่อเพื่อหลบการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระตำหนัก กปภ.สาขาพัทยา (พ) 19 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาหนองบัวแดง งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว,ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมงานประสานท่อภายใน จำนวน ๔ บ่อ ภายในโรงกรองน้ำหน่วยบริการเกษตรสมบูรณ์ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง 18 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปาจากพื้นที่เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจากสาเหตุภัยแล้ง ปี 2563 กปภ.สาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก 17 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี-ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.37+400-กม.38+450 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 17 มี.ค. 2563
กปภ. สาขากันทรลักษ์ งานย้ายแนวท่อหลบการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟันท์ติกคอนกรีต ถนนบารมี ตำบลหนองหญ้าลาดอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง กม.0+000-กม.0+525 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากันทรลักษ์ 16 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำขนาด 1,800 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 เครื่อง สถานีสูบน้ำดิบท่าลาด กปภ.สาขาพนัสนิคม 11 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้างงานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำเทอร์ไบน์พร้อมชุดควบคุม และประสานท่อแรงต่ำหนองหิน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) โดยวิธีคัดเลือก 10 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานโครงการชุมชนโครงการพัฒนาและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาอำเภอขนอม เพื่อดำเนินการในพื้นที่ทางหลวงชนบท 4044 (แยกท่าม่วง-แยกท่าจันทร์) ตำบลท้องเนียน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม 4 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานโครงการวางท่อน้ำดิบ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและก่อสร้างฝายน้ำล้น (กระสอบทราย) คลองบางโจ (บ้านยา) เร่งด่วนแก้ปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก 4 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2159 อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง 4 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สาย บ.นาไคร้ - อ.คำชะอี ตอน อ.หนองสูง - อ.คำชะอี ระหว่าง กม.721 + 000 – กม. 740 + 708 จ.มุกดาหาร กปภ.สาขามุกดาหาร (น.คำชะอี) 2 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาเมืองพล จ้างก่แสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้ง Submersible Pump พร้อมชุดควบคุมไฟฟ้าสถานีผลิตน้ำทุ่งน้อย กปภ.สาขาเมืองพล จำนวน 4 บ่อ 27 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 6 งานวางท่อส่งน้ำจากสถานีผลิตน้ำบึงนกโง่ ไปยัง กปภ.สาขาแก้งคร้อ (แม่ข่าย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 26 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 6 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำพร้อมระบบส่งน้ำดิบ กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 26 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 6 งานวางท่อส่งน้ำจาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง (หน่วยบริการเกษตรสมบูรณ์) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว (หน่วยบริการบ้านเป้า) ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 26 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 6 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ (บึงละหาน) พร้อมระบบส่งน้ำดิบ กปภ.สาขาจัตุรัส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 25 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 6 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ วางท่อน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม เป็นแหล่งน้ำสำรอง กปภ.สาขามหาสารคาม 25 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 6 งานขุดสระพักน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาเมืองพล ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 25 ก.พ. 2563