จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาเมืองพล จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง Submersible Pump พร้อมชุดควบคุมไฟฟ้า กปภ.สาขาเมืองพล จำนวน ๔ บ่อ โดยวิธีคัดเลือก 15 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า หมู่ 8 (บริเวณซอยฟาร์มกระต่าย) ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 15 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 โครงการติดตั้งระบบน้ำประปา กปน.เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน กปภ.สาขาบางปะกง 12 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ใช้งานไม่ได้ 8 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 9 งานย้ายแนวท่อประปาโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน สี่แยกช้างเผือก - ปัว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา 5 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 การจ้างก่อสร้างงานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 หมู่ 4 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 2 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างสูบน้ำบ่อดิน อ่างเก็บน้ำเอกชน บ่อที่ 1 ต.บึง อ.ศรีราชา 29 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างสูบน้ำบ่อดิน อ่างเก็บน้ำเอกชน บ่อที่ 4 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 29 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อโครงการฯ สายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 ช่วง กม.28+030.000 (ทางหลวงหมายเลข 31) - กม.30+300.000 (ทางหลวงหมายเลข 1) บริเวณ กม.30+300.000 ทางคู่ขนานด้านฝั่งขาเข้า ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) 29 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.11+500 - กม.12+325 อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท โดยวิธีคัดเลือก 28 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหัน - ผานกเค้า กม.234+265-กม.235+350 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ 28 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำใส สถานีผลิตน้ำบางไทร กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 28 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 โครงการก่อสร้างจุดสูบน้ำดิบชั่วคราว (ขุมบ่อปลาตากแดด) เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบที่เข้าขุมเหมืองสรรพสามิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก 27 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง เร่งด่วน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม หน่วยบริการสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 26 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 เช่าระบบผลิตน้ำขนาด 200 ลบ.ม./ชม. พร้อมผลิตน้ำประปาส่งให้ กปภ.สาขาพัทยา(พ) 22 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมท่อส่งน้ำดิบขนาด 900 มม.กปภ.สาขาพัทยา (พ) 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนสายแยก ทช.พบ.4024 - บ้านขลู่ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ระหว่าง กม. ที่ 11+628 ถึง กม. ที่ 16+538 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บริเวณซอยนาหนอง หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งปรับปรุง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขามหาสารคาม โดยวิธีคัดเลือก 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขาทุ่งสง 19 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานผลิตน้ำประปาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลทรายขาว อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี 19 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาหนองบัวแดง 15 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านอุมลอง หมู่ที่ ๔ และบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๘ ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน 15 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 9 งานค่าก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาแม่ขะจาน (หน่วยบริการวังเหนือ) อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 14 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้างงานขุดสระเก็บน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน (เพิ่มเติม) กปภ.สาขาเมืองพล ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล โดยวิธีคัดเลือก 12 พ.ค. 2563