จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพยุหะคีรี งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี 30 ธ.ค. 2564
กปภ. สาขาสันกำแพง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านป่าเป้า หมู่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 29 ธ.ค. 2564
กปภ. เขต 2 จ้างงานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนเลียบคลองซอยที่ 6 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 6,7 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 29 ธ.ค. 2564
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อประปาทางหลวงหมายเลข 3901 ระหว่าง คลองพระอุดม ถึง กม.56+700 (ตอนที่1) ด้านซ้ายทาง ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี 29 ธ.ค. 2564
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อประปาทางหลวงหมายเลข 3901 ระหว่าง กม.56+700 ถึงทางต่างระดับลาดหลุมแก้ว (ตอนที่ 2) ด้านซ้ายทาง ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี 27 ธ.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุุคลเพื่อปฏิบัติงานช่วยพนักงานดูแลระบบผลิต ระบบสูบ และจ่ายน้ำ จำนวน 18 สถานี กปภ.สาขาบ้านฉาง 22 ธ.ค. 2564
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง บริเวณทางหลวงหมายเลข 3290 สาย บ.โคกอุดม-อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี กปภ.สาขากบินทร์บุรี 21 ธ.ค. 2564
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง Box Culvert กม. 236+05 บริเวณทางหลวงหมายเลข 225 ตอน อำเภอบ้านเขว้า - ชัยภูมิ ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ (น.บ้านเขว้า) 20 ธ.ค. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างซ่อมเปลี่ยนท่อสูบน้ำดิบ S ขนาด 800 มม. กปภ.สาขาบางปะกง บริเวณภายในสถานีสูบน้ำดิบวัดขวัญสะอาด 15 ธ.ค. 2564
กปภ. เขต 1 จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต กปภ.สาชาชลบุรี(พ) ตั้งแต่ 1 ม.ค.65 - 30 ก.ย.65 15 ธ.ค. 2564
กปภ. เขต 1 งานจ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ สำหรับปีงบประมาณ 2565 15 ธ.ค. 2564
กปภ. เขต 1 งานจ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต กปภ.สาขาพนัสนิคม สำหรับปีงบประมาณ 2565 15 ธ.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี 2565 ถนนรัฐบำรุงช่วงที่ 3 (ชุมชนหนองแดง) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 14 ธ.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานวางท่อเสริมแรงดัน บริเวณสถานีผลิตน้ำช้างแรกถึงบ้านบางเบิด ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 14 ธ.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานซ่อมแซมท่อน้ำดิบ S ขนาด 400 มม. และท่อจ่ายน้ำ S ขนาด 200 มม. พร้อมโครงสร้างเหล็กรองรับท่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย อำเภอเมือง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (แม่ข่าย) โดยวิธีคัดเลือก 13 ธ.ค. 2564
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ตอนเดชอุดมถึงอุบลราชธานี ระหว่าง กม.416+000ถึงกม.416+200 (บริเวณหน้า หจก.บีแอนด์ดี โฮมบิวเตอร์ถึงร้านลุงสมพานิช) ถนนวารินฯถึงเดชอุดม ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาอุบลราชธานี 9 ธ.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2565 จากบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเมกาโฮม ถึงหน้าบริษัทบุญทะพาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 8 ธ.ค. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณสหกรณ์บ้านมั่นคงผีขุด หมู่ที่ 16 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 7 ธ.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.อู่ทอง - บ.สระกระโจม ระหว่าง กม.4+700 - กม.6+000 (ด้านขวาทาง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 7 ธ.ค. 2564
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างก่อสร้างวางท่อประปา บริเวณแยกถนน 304 ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีคัดเลือก 7 ธ.ค. 2564
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างก่อสร้างวางท่อประปาบริเวณแยกถนน 331 ถึงบ้านห้วยหิน ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีคัดเลือก 7 ธ.ค. 2564
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างก่อสร้างวางท่อประปา บริเวณบ้านชำขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีคัดเลือก	 7 ธ.ค. 2564
กปภ. สาขาสงขลา งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองผักฉีด - แยกเซ้าซี้ หมู่ 2 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 3 ธ.ค. 2564
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างก่อสร้างวางท่อประปา บริเวณหน้าวัดสระสองตอน ถึงแยกหัวสำโรง ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีคัดเลือก 2 ธ.ค. 2564
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างก่อสร้างวางท่อประปาบริเวณบ้านม่วงโพรง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีคัดเลือก 2 ธ.ค. 2564