จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อประปาที่ติดขัดพื้นที่ ปรับปรุงถนนบริเวณสามแยกแยกกองร้อย ตชด.- สำนักงาน กปภ.สาขาสตูล ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล 19 ม.ค. 2565
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อประปาที่ติดขัดพื้นที่ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอนละงู-ฉลุง ตอน 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล 19 ม.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 3291 สาย บ.เจดีย์หัก-บ.หนองหอย กม.ที่ 1+850 ถึง กม.ที่ 3+163 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 19 ม.ค. 2565
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านอังครักษ์ หมู่ที่ ๑๔ (พรสวรรค์) ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง 19 ม.ค. 2565
กปภ. สาขากบินทร์บุรี จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณคุ้มบ้านห้วยวังขอน หมู่ 10 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 19 ม.ค. 2565
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 14 ม.ค. 2565
กปภ. เขต 5 งานก่อสร้างอาคารจ่ายแก๊สคลอรีน บริเวณสถานีผลิตน้ำสำนักงาน และสถานีผลิตน้ำรามัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 14 ม.ค. 2565
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 200 ลบม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (น.น้ำโสม) โดยวิธีคัดเลือก 14 ม.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2199 ตอน ชนบท - กุดรู ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท 14 ม.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับกองกำกับการ 7 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 14 ม.ค. 2565
กปภ. เขต 9 งานย้ายแนวท่อประปาที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ สายเชียงใหม่ - บ้านโป่ง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 14 ม.ค. 2565
กปภ. เขต 9 งานย้ายแนวท่อประปาที่โครงการการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๗ ตอนดอนจั่น - สันกลางใต้ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 13 ม.ค. 2565
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างก่อสร้างวางท่อประปาบริเวณสำนักงานทหารพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าบริเวณศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 13 ม.ค. 2565
กปภ. สาขาลำพูน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ หจก.ไอรดาโฮม ฉ.15923 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 12 ม.ค. 2565
กปภ. สาขาพิจิตร งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 สายกำแพงเพชร-พิจิตร ตอนบึงบัว-คลองโนน ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร กปภ.สาขาพิจิตร(น.สากเหล็ก) 12 ม.ค. 2565
กปภ. สาขาพิจิตร งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่ 7 ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 12 ม.ค. 2565
กปภ. สาขาพิจิตร งานปรับปรุงเส้นท่อถนนพระพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 11 ม.ค. 2565
กปภ. สาขาบางคล้า งานจ้างเหมาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 คน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 รวม 8 เดือน 11 ม.ค. 2565
กปภ. สาขาวัฒนานคร งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ( กปภ.สาขาวัฒนานคร ) 10 ม.ค. 2565
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน อ.มหาชนะชัย ถึง อ.คำเขื่อนแก้ว ระหว่างช่วง กม.ที่ 55+775 ถึง กม.59+220 จ.ยโสธร กปภ.สาขามหาชนะชัย (น.คำเขื่อนแก้ว) 7 ม.ค. 2565
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา กม.77+000.000-กม.82+500.000 (รวมทางแยกต่างระดับมวกเหล็ก) ทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ กม.30+460-กม.30+700 (ด้านขวาทาง) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กปภ.สาขามวกเหล็ก 5 ม.ค. 2565
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 2127 ตอนศิวาลัย ถึง สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.4 + 100 ถึง กม.6 + 316 อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ กปภ.สาขากันทรลักษ์ (น.ขุนหาญ) 30 ธ.ค. 2564
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บจ.ปุณณกัณฑ์ วัลเล่ย์ (เดอะแฮริงตัน) ถ.ปลักธง-ควนจง ต.นาหม่อม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 30 ธ.ค. 2564
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อประปาทางหลวงหมายเลข 3902 ระหว่าง คลองพระอุดม ถึง กม.56+700 (ตอนที่1) ด้านขวาทาง ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี 30 ธ.ค. 2564
กปภ. สาขาพะเยา จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับบริษัท เคยูเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โฉนดที่ดิน 36764,6782,62384ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 30 ธ.ค. 2564