จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย อ.ท่าตูม ถึง อ.จอมพระ (น.ท่าตูม) อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ กปภ.สาขารัตนบุรี 3 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจากสาเหตุภัยแล้ง ปี 2563กปภ.สาขาภูเก็ต ในบริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ(DMA 20) โดยวิธีคัดเลือก 27 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 โครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ วางท่อส่งน้ำเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมายังสถานีผลิตน้ำหนองกลางดง กปภ.สาขาพัทยา (พ) 27 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อ BY PASS HDPE 400 มม. ชั่วคราวหลบการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยห้วยกะปิ 18 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 26 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานรื้อย้ายแนวท่อเพื่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 7 บริเวณ กม.98+950 กปภ.สาขาพัทยา (พ) 26 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างกำแพงกันดินของกรมชลประทานบริเวณคลอง ร.1 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา กปภ.สาขาสงขลา 22 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อบริเวณการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3701 สายทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-พัทยา ตอนต่างระดับบางพระ-ต่างระดับหนองขาม กปภ.สาขาพัทยา(พ) 22 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 8 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบดีเซลและวางท่อส่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำ ห้วยยางถึงหน่วยบริการหนองกี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง (น.หนองกี่) อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 18 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาชุมพร งานย้ายแนวท่อประปาที่ติดขัดการก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ สะพานข้ามคลองชลประทาน (คลองนาคราช) ในทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0101 ตอนสี่แยกปฐมพร – เขาบ่อ ระหว่าง กม. 2+400-ถึง กม.3+400 (ซ้ายทาง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 11 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานแก้ไขระดับความลึกท่อเพื่อหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงยุทธศาสตร์ สัตหีบ-พนมสารคาม บริเวณแยกทางเข้านิคม อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด กม.7+250 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 7 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงท่อน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขากระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การประส่วนภูมิภาคสาขากระนวน โดยวิธีคัดเลือก 10 ต.ค. 2562
กปภ. สาขากระบี่ งานย้ายแนวท่อถนนทางหลวงหมายเลข 4204 (กม.4 + 730 - กม.5 + 100) ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 7 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาลำปลายมาศ งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 บ่อ (บริเวณโรงกรองน้ำสำนักงานและโรงสูบน้ำดิบบ้านไผ่) กปภ.สาขาลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 3 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอล์ฟัลท์ติกคอนกรีต สายสิเกา - ปากเมง หมู่ที่ 1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง กปภ.สาขากันตัง 2 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 1 โครงการติดตั้งแพและระบบสูบน้ำดิบ สถานีสูบน้ำดิบมาบยางพร กปภ.สาขาพัทยา (พ) 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 1 โครงการติดตั้งหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำดิบหนองปลาไหล กปภ.สาขาพัทยา (พ) 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู โครงการขยายเขตประปาบ้านฝายหิน หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 24 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู โครงการขยายเขตประปาบ้านค้อ หมู่ที่ 1,2,9 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 24 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู โครงการขยายเขตประปาบ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 24 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู โครงการขยายเขตประปาบ้านค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 24 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู โครงการขยายเขตประปาบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 24 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 โครงการก่อสร้างแท่นเครื่องพร้อมย้ายเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙) 23 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ ชุมชนบ้านม่อนหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙) 23 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙) 23 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.3 และ ม.7 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 19 ก.ย. 2562