จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต10 งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอนเขาทราย-ฆะมัง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร (กปภ.สาขาตะพานหิน) 24 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างสูบน้ำบ่อดิน อ่างเก็บเอกชน บ่อที่ 5 ต.บึง อ.ศรีราชา 24 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ท่าพระ-ขอนแก่น ระหว่าง กม.332+175-กม.334+181 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 21 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 10 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาจัตุรัส (แม่ข่าย) 21 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อถนนมาประณีต ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ (แม่ข่าย) โดยวิธีคัดเลือก 10 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ (เส้นหน้าสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง) หมู่ ๑ บ้านหนองแดงน้อย ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ (น.คอนสวรรค์) 10 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานย้ายท่อประปาหลบแนวก่อสร้างคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย(LMC) กม.3+135 ทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ.3017 กปภ.สาขาบ้านบึง 5 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 2 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ บริเวณบ้านหนองพลวงใหญ่ (ระยะที่๑) หมู่ที่ ๓ ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย 4 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 30 บ่อ พื้นที่จ่ายน้ำ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ (แม่ข่าย) 3 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 35 บ่อ ภายในสถานีผลิตน้ำห้วยจระเข้มาก สถานีจ่ายน้ำ(ห้วยราช) กปภ.สาขาบุรีรัมย์(แม่ข่าย) 3 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานวางท่อผันน้ำดิบ จากคลองจระเข้มากถึงบ่อหิน และวางท่อจ่ายน้ำ จาก Mobile Plant อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ 3 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 8 เช่าระบบ Mobile Plant ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ 3 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 4 จ้างงานโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) กปภ.สาขาท่าแซะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.ค. 2563
กปภ. เขต 4 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บริเวณซอยนาหนอง หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 9 ก.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาเบตง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน 8 ก.ค. 2563
กปภ. เขต 9 งานย้ายแนวท่อประปาที่โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ สายเชียงใหม่ – ดอยนางแก้ว จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 3 ก.ค. 2563
กปภ. เขต 9 งานย้ายแนวท่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๑ (ถนนมหิดล) ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 2 ก.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย อ.ปราสาท–ด่านช่องจอม ตอน บ.โคกตะเคียน-บ.ด่านพัฒนา ระหว่าง กม.ที่ 251+838 – กม.ที่ 252+042อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสังขะ (น.กาบเชิง) 30 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำขนาด 1,800 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 เครื่อง สถานีสูบน้ำดิบท่าลาด กปภ.สาขาพนัสนิคม 26 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ย่านชุมชน ถนนสาย นฐ.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านวัดละมุด อ.เมือง จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 24 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างขยายผิวจราจรและท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน กุดชุม ถึง เลิงนกทา ระหว่าง กม.39+000 ถึง กม. 40+250 อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร กปภ.สาขาเลิงนกทา (น.กุดชุมพัฒนา) 23 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ถนนราษฎร์บำรุง (ฝั่งทิศใต้) ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ กปภ.สาขารัตนบุรี 23 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 4 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง เร่งด่วน กปภ.สาขาขนอม หน่วยบริการสิชล ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 23 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2131 ระหว่าง กม.ที่ 2+120-กม.ที่ 2+985 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 22 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา จ้างเหมาสูบน้ำดิบเข้าสระพักน้ำดิบ ใช้เครื่องสูบพญานาค ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง 22 มิ.ย. 2563