จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน กปภ.สาขาบางคล้า 18 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 1 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน กปภ.สาขาพนัสนิคม 18 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis ขนาดพิกัด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาเมืองพล 18 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 1 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน กปภ.สาขาชลบุรี 17 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 9 งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า สถานีเพิ่มแรงดันร่องสามดวง กปภ.สาขาลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง 16 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานวางท่อจ่ายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งบ้านกุดเลาะ หมู่ 2, หมู่ 10 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง (หน่วยบริการเกษตรสมบูรณ์) 14 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 9 งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเทอร์ไบน์และมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 10 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมแซมระบบระบายตะกอนอัตโนมัติโรงกรองน้ำ 2,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง 10 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข231 ระหว่าง กม. 16+686 – กม.17+236 (แยกตลาดเจริญศรี) กปภ.สาขาอุบลราชธานี 9 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อน้ำดิบออกจากการก่อสร้างถนนสาย สร.4004 ถนนสายแยก ทล.2328 – บ.นาสนวน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสังขะ 9 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างขยายผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน สังขะ – บัวเชด ระหว่าง กม.55 + 550 ถึง กม.57 + 675 บริเวณบ้านสนบ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสังขะ 9 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างขยายผิวจราจรทางหลวงชนบท สาย 4013 ในช่วง กม.1+600 ถึง กม.2+850 บ้านคะนา ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสังขะ 9 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรพร้อมพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จำนวน ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (คัดเลือก) 8 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 2 งานวางท่อโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน สถานีผลิตน้ำเมืองคง โดยวางท่อทอยน้ำดิบ จากอ่างห้วยยางพะไล กปภ.สาขาพิมาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย 7 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 2 งานเจาะบ่อบาดาลบริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำเมืองคง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย 7 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 2 งานวางท่อส่งน้ำประปาจาก กปภ.สาขาสีคิ้ว ไปยัง กปภ.สาขาด่านขุนทด เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่อำเภอด่านขุนทด อ.สีคิ้ว อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กปภ.สาขาสีคิ้ว - ด่านขุนทด (ส่วนที่ ๒) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 7 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 4 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี 3 ก.ย. 2563
กปภ. สาขากันทรลักษ์ โครงการย้ายแนวท่อหลบแนวก่อสร้างของกรมทางหลวงบริเวณทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง-เชิงบันไดเขาพระวิหารกม.64+300 (ซ้ายทาง) -กม.64+700 (ซ้ายทาง) ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ โดยวิธีคัดเลือก 2 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาท่าวังผา จ้างงานวางท่อปรับปรุงขอบเขตการจ่ายน้ำตั้งแต่หน้าปั๊มเซลส์ปัว ม.8 ต.ปัว จ.น่าน 1 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.ที่ 173 + 856 – 174 + 405 อ.เมือง จ.สุรินทร์ กปภ.สาขาสุรินทร์ 28 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๑๕ ตอนหัวไผ่-ชลบุรี ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 27 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ ST ขนาด 700 มม.บริเวณ โรงกรองพระนครศรีอยุธยา 1 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 26 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 800 มม.บริเวณ หน้าสถานีก๊าซ ปตท.เชียงรากน้อย ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 26 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ สถานีสูบน้ำดิบมาบหวายโสม กปภ.สาขาพัทยา (พ) 26 ส.ค. 2563
กองจัดหา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 72 คัน 24 ส.ค. 2563