จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อประปากีดขวางการก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับ ภาคพัฒนาทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอนบ่อหิน-เบตง ระหว่าง กม.153+130 - กม.154+125 และ กม.156+400-กม.158+400 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง 24 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานซ่อมท่อเมนส่งน้ำ ท่อ HDPE ขนาด 1000 มม. บริเวณสะพานคลองบางโพธิ์ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 23 ก.พ. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย พบ.1039 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านบางหอ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 22 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาแม่แตง งานย้ายแนวท่อประปาให้กับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนสายชุมชนสันป่าตองอินทขิล หมู่ 11 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 22 ก.พ. 2565
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 4202 ตอน ช่องพลี – หาดนพรัตน์ธารา ระหว่าง กม.1+950 – กม.5+200 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 17 ก.พ. 2565
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๔ ตอน ปากน้ำกระบี่ – เขาทอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐+๙๐๐ - กม.๑๑+๙๑๐ ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 17 ก.พ. 2565
กปภ. เขต 7 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี 2565 ของโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองบึงกาฬ บริเวณ ถ.เลียบแม่น้ำโขง สาย ข1 (ด่านรถบรรทุก-ซ.ตำรวจน้ำ) ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ 15 ก.พ. 2565
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 4203 ตอน อ่าวน้ำเมา-หาดนพรัตน์ธาราระหว่าง กม.0+000-กม.0+130 และบริเวณทางหลวงหมายเลข 4204 ต.ไสไทย-สุสานหอย 75 ล้านปี ระหว่าง กม.5+100-กม.5+550 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 11 ก.พ. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ ย่านชุมชน สาย รบ.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านไร่ชาวเหนือ ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 11 ก.พ. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3497 ระหว่าง กม.0+700- กม.1+000 อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 11 ก.พ. 2565
กองจัดหา จ้างตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2565 11 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาลำปาง งานย้ายแนวท่อประปาที่ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1035 สาย บ.วังหม้อพัฒนา – บ.สำเภาทอง กม. 9+960 – 10+525 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง 10 ก.พ. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างของกรมทางหลวง งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก กม.20+778.000 - กม.21+387.000 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 2 ก.พ. 2565
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตน้ำ ขนาด 230 ลบ.ม./ชม. เป็น 430 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน โดยวิธีคัดเลือก 2 ก.พ. 2565
กปภ. เขต 1 โครงการย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างทางหลวงชนบท หมายเลข ฉช.3018 สายแยก ทล.331-ตลาดบางบ่อ ที่ กม.3+893-กม.5+193 อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า 2 ก.พ. 2565
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 4034ตอน ปากน้ำกระบี่-เขาทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.4+516-กม.5+166 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 1 ก.พ. 2565
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาคราม-ตลาดเก่า ตอน 1 ระหว่าง กม.968+850 -กม.969+680 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 1 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาสงขลา งานก่อสร้างติดตั้ง Blow off ระบายตะกอน กปภ.สาขาสงขลา เพื่อแก้ไขคุณภาพน้ำ 25 ม.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปา ออกจากแนวก่อสร้างสะพานทางหลวงหมายเลข 2062 กม.0+972 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 25 ม.ค. 2565
กปภ. เขต 9 งานย้ายแนวท่อประปาที่ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๒ สายพะเยา - บ.สันต้นแหน ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา 25 ม.ค. 2565
กปภ. สาขาห้วยยอด งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคทางหลวงหมายเลข 403 หมู่ที่ 2 บ้านควนพน ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กปภ.สาขาห้วยยอด โดยวิธีคัดเลือก 24 ม.ค. 2565
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 12 จากบ้านนายฉลวย-บ้านนายนวล หน้าโรงเรียนวัดหนองเขนงไปร่องแว่ ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.บางม่วง-หนองเบน) 24 ม.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างของกรมทางหลวง งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น กม.330+104.000 - กม.330+900.000 (LT) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 21 ม.ค. 2565
กปภ. สาขาอุตรดิตถ์ งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตทางการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณทางหลวงหมายเลข 1106 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (กปภ.สาขาอุตรดิตถ์) 21 ม.ค. 2565
กปภ. เขต 7 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2565 ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนสกลนคร - อ.นาแก ระหว่าง กม.ที่ 54+380 - กม.ที่ 55+370 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม (น.นาแก) 20 ม.ค. 2565