จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านน้อยนาเจริญ หมู่ 6 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ (น.เขาวง) 21 มี.ค. 2565
กปภ. สาขาพิจิตร งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก กปภ.สาขาพิจิตร (น.สากเหล็ก) 21 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แม่ข่ายพนมทวน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 18 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 323 กับทางหลวงหมายเลข 367 (แยกท่าล้อ) ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี 18 มี.ค. 2565
กปภ. สาขาภูเก็ต จ้างก่อสร้างโครงการ ย้ายแนวท่อประปา บริเวณถนนบ้านเหรียง ซอย 7 หมู่ 3 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก 17 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 8 งานขุดสระพักตะกอนหน่วยบริการบ้านกรวด ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาละหานทราย (น.บ้านกรวด) 17 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 7 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2565 ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนนาหว้า - ดงขวาง ระหว่าง กม.ที่ 26+100 - กม.ที่ 26+962 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.นาหว้า) 17 มี.ค. 2565
กปภ. สาขาภูเก็ต จ้างก่อสร้างงานซ่อมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย - ภูเก็ต (ถนนเทพกระษัตรี) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก 16 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 7 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ตอนที่ ๑ งานถนนฝั่งไทย จังหวัด บึงกาฬ บริเวณ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ ระหว่าง กม.๑๒๒+๘๗๗ ถึง กม.๑๒๓+๘๖๑ (ด้านซ้ายทาง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ 15 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 7 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี ๒๕๖๕ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนทางเลี่ยงองค์พระธาตุพนม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒+๐๓๗ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม 15 มี.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีสัชนาลัย งานปรับปรุงเส้นท่อหน่วยบริการท่าชัย-โค้งหมอนสูง ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 15 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 7 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี ๒๕๖๕ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนทางเลี่ยงองค์พระธาตุพนม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒+๐๓๗ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม 14 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 7 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ตอนที่ ๑ งานถนนฝั่งไทย จังหวัด บึงกาฬ บริเวณ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ ระหว่าง กม.๑๒๒+๘๗๗ ถึง กม.๑๒๓+๘๖๑ (ด้านซ้ายทาง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ 14 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณสถานีควบคุมก๊าซ AN3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 14 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาศีขรภูมิ 10 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3466 ตอนบ้านเก่า-พานทอง ระหว่าง กม.4+400 - กม.5+550 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาพนัสนิคม 10 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 1 งานรื้อย้ายท่อประปาหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 365 ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 10 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 7 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2565 ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านใหม่ - นาด้วง ระหว่าง กม.3+485-กม.3+635 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 2 มี.ค. 2565
กปภ. สาขานราธิวาส งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนพระยาระแงะ และบริเวณใกล้เคียง ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1 มี.ค. 2565
กปภ. สาขานราธิวาส งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนน ณ นคร ซอย 15 ซอย 17 ซอย 19 ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 มี.ค. 2565
กปภ. สาขานราธิวาส งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนตลาดบาลิฮิเล ถนนภูผาภักดี ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 มี.ค. 2565
กปภ. สาขานราธิวาส งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนอดุลย์ตานนท์ 1,3 และ 4 ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี - หงาว ที่ กม.595+400-597+300 (ซ้ายทาง) ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง การปะปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง 24 ก.พ. 2565
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อประปากีดขวางการก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับ ภาคพัฒนาทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอนบ่อหิน-เบตง ระหว่าง กม.153+130 - กม.154+125 และ กม.156+400-กม.158+400 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง 24 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานซ่อมท่อเมนส่งน้ำ ท่อ HDPE ขนาด 1000 มม. บริเวณสะพานคลองบางโพธิ์ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 23 ก.พ. 2565