จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ ST ขนาด 700 มม.บริเวณ โรงกรองพระนครศรีอยุธยา 1 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 26 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 800 มม.บริเวณ หน้าสถานีก๊าซ ปตท.เชียงรากน้อย ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 26 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ สถานีสูบน้ำดิบมาบหวายโสม กปภ.สาขาพัทยา (พ) 26 ส.ค. 2563
กองจัดหา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 72 คัน 24 ส.ค. 2563
กปภ. เขต10 งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอนเขาทราย-ฆะมัง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร (กปภ.สาขาตะพานหิน) 24 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างสูบน้ำบ่อดิน อ่างเก็บเอกชน บ่อที่ 5 ต.บึง อ.ศรีราชา 24 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ท่าพระ-ขอนแก่น ระหว่าง กม.332+175-กม.334+181 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 21 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 10 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาจัตุรัส (แม่ข่าย) 21 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อถนนมาประณีต ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ (แม่ข่าย) โดยวิธีคัดเลือก 10 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ (เส้นหน้าสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง) หมู่ ๑ บ้านหนองแดงน้อย ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ (น.คอนสวรรค์) 10 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานย้ายท่อประปาหลบแนวก่อสร้างคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย(LMC) กม.3+135 ทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ.3017 กปภ.สาขาบ้านบึง 5 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 2 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ บริเวณบ้านหนองพลวงใหญ่ (ระยะที่๑) หมู่ที่ ๓ ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย 4 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 30 บ่อ พื้นที่จ่ายน้ำ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ (แม่ข่าย) 3 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 35 บ่อ ภายในสถานีผลิตน้ำห้วยจระเข้มาก สถานีจ่ายน้ำ(ห้วยราช) กปภ.สาขาบุรีรัมย์(แม่ข่าย) 3 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานวางท่อผันน้ำดิบ จากคลองจระเข้มากถึงบ่อหิน และวางท่อจ่ายน้ำ จาก Mobile Plant อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ 3 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 8 เช่าระบบ Mobile Plant ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ 3 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 4 จ้างงานโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) กปภ.สาขาท่าแซะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.ค. 2563
กปภ. เขต 4 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บริเวณซอยนาหนอง หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 9 ก.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาเบตง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน 8 ก.ค. 2563
กปภ. เขต 9 งานย้ายแนวท่อประปาที่โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ สายเชียงใหม่ – ดอยนางแก้ว จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 3 ก.ค. 2563
กปภ. เขต 9 งานย้ายแนวท่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๑ (ถนนมหิดล) ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 2 ก.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย อ.ปราสาท–ด่านช่องจอม ตอน บ.โคกตะเคียน-บ.ด่านพัฒนา ระหว่าง กม.ที่ 251+838 – กม.ที่ 252+042อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสังขะ (น.กาบเชิง) 30 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำขนาด 1,800 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 เครื่อง สถานีสูบน้ำดิบท่าลาด กปภ.สาขาพนัสนิคม 26 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ย่านชุมชน ถนนสาย นฐ.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านวัดละมุด อ.เมือง จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 24 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างขยายผิวจราจรและท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน กุดชุม ถึง เลิงนกทา ระหว่าง กม.39+000 ถึง กม. 40+250 อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร กปภ.สาขาเลิงนกทา (น.กุดชุมพัฒนา) 23 มิ.ย. 2563