จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36-ทล.331 และ ทล.36 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 28 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งบทำการ ปี ๒๕๖๔ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) วางท่อส่งน้ำดิบชั่วคราว HDPE ขนาด ๒๒๕ มม.PN.๖ จากหนองบ่อถึงสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการหนองหาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.หนองหาน) อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีคัดเลือก 23 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู-ตีนเขา ระหว่าง กม.4+075 – กม.5+340 กปภ.สาขาภูเก็ต 16 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท นิราวิลล์ วิลเลจ จำกัด ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 15 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรพร้อมพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จำนวน ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 15 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0102 ตอนศรีมหาโพธิ-พญาจ่าย ตอน 1 ระหว่าง กม.21+170-กม.22+000 กปภ.สาขาปราจีนบุรี 14 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู-ตีนเขา ระหว่าง กม.4+075 – กม.5+340 กปภ.สาขาภูเก็ต 3 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม งานย้ายแนวท่อประปา โครงการปรับปรุงทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 1 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างซ่อมท่อน้ำดิบ ขนาด 600 มม. บริเวณปากซอยโชตนา 22 ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 1 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อประปากีดขวางการก่อสร้างขยายผิวไหล่ทาง ทางหลวงชนบท สาย นธ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4136 ภานในศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส 25 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 7 งานติดตั้งและวางท่อประปา วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำโรงพยาบาลเอราวัณ จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง (น.เอราวัณ) 18 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 7 งานติดตั้งและวางท่อประปาสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 สถานีสูบน้ำบ้านแดนเมือง ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย 17 พ.ย. 2563
กปภ. เขต10 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) - แม่ละเมา ระหว่าง กม.5+400 - กม.6+335 (กปภ.สาขาแม่สอด) 12 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วน ตำบลพันท้ายนรสิงห์ หมู่ 8 บริเวณเลียบคลองตรงฝั่งทิศตะวันออกเลี้ยวขวาเลียบคลองโล่งฝั่งทิศเหนือ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 10 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วน ตำบลพันท้ายนรสิงห์ หมู่ 8 (บริเวณศาลพ่อปู่ทะเลเลี้ยวขวา-สุดเขต อบต.หมู่ที่ 8) ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 10 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วน ตำบลพันท้ายนรสิงห์ หมู่ 8 (บริเวณเลียบคลองตรงฝั่งทิศตะวันตก-ร้านอ้วนทรงไทย) ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 10 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง บริเวณสะพานหนองมะจับ ตอน ยโสธร – บ.น้ำปลีก ตอน 1 กม.5 + 700 – 6 + 100 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร กปภ.สาขายโสธร 6 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ตอน 1 ระหว่าง กม.3+800 - กม.5+200 อ.เมือง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 6 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสาย กส.2045 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านหนองแปน ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ 5 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2563 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2159 กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) 2 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปา บริเวณทางหลวงหมายเลข 3218 ตอนควบคุม 0100 ตอนหัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.7+750 ถึง กม.9+750 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 2 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงบลงทุนปี 2562 (เงินรายได้ 100%) งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน(แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า) โครงการเปลี่ยนท่อน้ำดิบขนาด 700 มม.และติดตั้งประตูน้ำตัดตอน กปภ.สาขาอุดรธานี(พ) 30 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0200 (ตอนทุ่งชุมพล - ลานข่อย) กม.42+625-กม.45+190 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด โดยวิธีคัดเลือก 30 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร่องแซง – หนองแก ช่วง กม.468+000 – กม.469+000 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาชุมแพ 29 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 1 โครงการย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 3153 ตอนจันทบุรี-ท่าใหม่ (ถนนพระยาตรัง) ตั้งแต่ กม.1+350 ถึง กม.2+535 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 29 ต.ค. 2563