จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 317 จันทบุรี - สระแก้ว ตอนบ้านเขาแหลม – อำเภอวังน้ำเย็น ระหว่าง กม.98+000 ถึง 113+500 กปภ.สาขาสระแก้ว 6 มิ.ย. 2561
กองจัดหา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 25 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) – ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 3 กม.ที่ 4+130 – 4+600) กปภ.สาขาพัทยา (พ) 21 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0604 ตอนห้วยยาง-บางสะพาน ตอน 1 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 18 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางแยกจุดตัดทางเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานีกับทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกบางใหญ่) 17 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ TURBINE โรงสูบน้ำแรงต่ำหนองหิน 15 พ.ค. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานย้ายแนวท่อบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักแก่งคอย (ขาเข้า) จ.สระบุรี ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอนตาลเดี่ยว-ซับบอน ที่กม.15-550 9 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ 9 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุง Mobile plant ขนาด 100ลบ.ม./ชม.บริเวณวัดเกตการาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 3 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงชนบท สายแยก ทล.4136 - ภายในศูนย์ราชการ (ตอน 2) ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กปภ.สาขานราธิวาส 2 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมางานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สำหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า 27 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างถนนในเขตทางรถไฟ บริเวณ Local Road No.21 KM.376+347 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น อ.พล จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาเมืองพล 26 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมางานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาฝาง 26 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก – อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.297+600 – กม.298+990 กปภ.สาขาอรัญประเทศ 10 เม.ย. 2561
กองจัดหา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 3 เม.ย. 2561
กองจัดหา เช่ารถยนต์ใช้งานในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 3 รายการ รวม 8 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยวิธีคัดเลือก 29 มี.ค. 2561
กองจัดหา จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 2สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 3 ม.ค. 2561