จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กองจัดหา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 16 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมตู้ Soft Starter Medium Volt และซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า Medium Volt ขนาด 2,500 KVA โรงสูบน้ำแรงต่ำบางพระ 3 16 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านโพน-บ้านเซือม ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.อากาศอำนวย) 31 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 บริเวณหมู่ที่ 3 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 19 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 บริเวณหมู่ที่ 4 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 19 ต.ค. 2561
กองจัดหา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ จำนวน 1 รายการ รวม 1 คัน ระยะเวลาเช่า 1 ปี 4 เดือน 7 วัน 16 ต.ค. 2561
กองจัดหา จ้างจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (ส่วนกลาง) พิธีเปิดโครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสมุย โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย 11 ต.ค. 2561
กองจัดหา งานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์(PACl) ชนิดผง จำนวน 5,561 ตัน พร้อมขนส่ง 9 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 35ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 ระหว่าง กม.17+400- กม.21+500 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 24 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณบ้านเลขที่ 65/39 หมู่ที่ 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 18 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายท่าน้ำสมุทรสงคราม-บรรจบทางหลวงหมายเลข4 (ปากท่อ) จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 17 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 2 การจ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อถนนทางหลวง หมายเลข นย.๓๐๐๑ บริเวณบริษัท ยามากิชิ และด่านชั่งน้ำหนัก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา 17 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนทางหลวงหมายเลข 36 กระทิงลาย-ระยอง ตอนแยกหนองบอน-แยกบ้านแลง ตอน 2 (กม.46+700 ถึง กม.48+700) กปภ.สาขาระยอง 10 ก.ย. 2561
กองจัดหา งานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์(PACl) ชนิดผง จำนวน 10,225.20 ตัน พร้อมขนส่ง 5 ก.ย. 2561
กองจัดหา จ้างเหมาจัดไม้ประดับพร้อมบำรุงรักษาต้นไม้ ดูแลสวนและสนามหญ้า สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ระยะเวลา 24 เดือน (ครั้งที่ 2) 5 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 344 สาย อ.บ้านบึง – บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แยกหนองปรือ) ระหว่าง กม.22+0080 ถึง 23+610 กปภ.สาขาบ้านบึง 3 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 7 ซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก 29 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากงานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 4ตอนควบคุม 1301 ตอนเขาพับผ้า-พัทลุง ตอน 4 ระหว่าง กม.1161+680 - กม.1162+500 กปภ.สาขาพัทลุง 15 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1014 แยก ทล.4 – บ้านเขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 14 ส.ค. 2561
กองจัดหา จ้างจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (ส่วนกลาง) ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย 8 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระหว่าง กม.22+500-กม.24+875 (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 2 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 บริเวณหมู่ที่ 1 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 31 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 4 โครงการย้ายแนวท่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4094 ตอน เชียรใหญ่-ปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง 24 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ตอน 12 บริเวณหน้าปั๊ม ปตท.บ้านอำเภอ ถึง ซอยนาจอมเทียน 24/2 กปภ.สาขาพัทยา (พ) 24 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดเครื่องจ่ายสารเคมี (PACL) ขนาด 701-1,500 ลิตร/ชม. ให้กับกปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) โดยวิธีคัดเลือก 19 ก.ค. 2561