จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาโครงการก่อสร้างขยายสะพานในทางหลวงหมายเลข 3176 ตอนเพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ที่ กม.8+998 และที่ กม.9+431 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 7 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ คันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 1 กม.31+150 (โค้งป่าไก่) หมู่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 6 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อโครงการพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนหนองโดนน้อย - ชุมพวง ช่วง กม.ที่ 84+840 - 85+485 อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง 2 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง โครงการฯ ปรับปรุงเพิ่มช่องจราจรช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ทางแยกต่างระดับโป่ง กม.116+450 1 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขานาทวี งานย้ายแนวท่อเนื่องจากงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอนนาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.27+508-กม.27+700 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา กปภ.สาขานาทวี 31 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณคลองรังสิตประยูรศักดิ์ แยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 ช่วง กม.15+141 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 31 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวง 3153 ตอนจันทบุรี-ท่าใหม่ (ถนนพระยาตรัง) กม.3+240 ถึง กม.5+400 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี 31 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาตาก งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้าง งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1107 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองบัวเหนือ - ท่าปุย ระหว่าง กม.26+250 - กม.28+220 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก กปภ.สาขาตาก (น.บ้านตาก) 30 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 3901 (ส่วนที่ 2) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 ระหว่าง กม.75+700.000 - กม.86+559.873 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 30 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณทางหลวงหมายเลข 3605 ตอนควบคุม 0100 ตอนโพธิ์พระยา - วังยาง ที่กม.0+089 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 25 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) 20 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีสำโรง จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย บ.หนองกระดี่ - บ.สามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (กปภ.สาขาศรีสำโรง) โดยวิธีคัดเลือก 18 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0102 ตอน ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.72+200 - กม.72+825 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย 17 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 7 งานติดตั้งและวางท่อประปา ปี ๒๕๖๕ สำนักงานเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม โดยวิธีคัดเลือก 17 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3401 ตอนควบคุม 0100 ตอนเนินโมก-ทับร้าง ระหว่าง กม.0+000-กม.1+790การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง 17 พ.ค. 2565
กองจัดหา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน กปภ.(ส่วนกลาง) จำนวน ๖ สาย รถ ๙ คัน โดยวิธีคัดเลือก 17 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนสี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ กม.ที่ 128+425 - กม.ที่ 128+885 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ 10 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0702 ตอนร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.466 + 600 - กม.468 + 000 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ 10 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อซอยนายกวิชัย ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน บ้านโนนสาธร อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ 10 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา โครงการขยายไหล่ทาง และวางท่อระบายน้ำข้างทางตลอดแนวในเขตทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี - บ้านลาด ระหว่างกม. 4 + 527 ถึง กม. 5 + 000 และ กม.5 + 123 ถึง กม. 5 + 320 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 10 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีผลิตน้ำบ้านลาด หน่วยบริการนายาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 9 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนสายรบ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บ้านเนินสูง ช่วง กม.ที่ 8+228 - กม.ที่ 10+723 อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง 5 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 9 งานย้ายแนวท่อประปาที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนโป่งเกลือ-ชมภู ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง 5 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (รองรับ GECC) 3 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมท่อน้ำดิบ HDPE ขนาด 1,000 มม. อ่างเก็บน้ำบางพระ - สถานีผลิตน้ำบางละมุง 29 เม.ย. 2565