จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 7 งานติดตั้งและวางท่อประปาให้แก่โครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 25 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานย้ายแนวท่อประปา ท่อ HDPE ขนาด 1000 มม. บริเวณคลองระบายน้ำโพหัก-บัวงาม ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 23 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 1 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา 18 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 1 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน กปภ.สาขาพัทยา 18 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 1 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน กปภ.สาขาบางคล้า 18 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 1 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน กปภ.สาขาพนัสนิคม 18 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis ขนาดพิกัด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาเมืองพล 18 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 1 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน กปภ.สาขาชลบุรี 17 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 9 งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า สถานีเพิ่มแรงดันร่องสามดวง กปภ.สาขาลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง 16 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานวางท่อจ่ายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งบ้านกุดเลาะ หมู่ 2, หมู่ 10 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง (หน่วยบริการเกษตรสมบูรณ์) 14 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 9 งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเทอร์ไบน์และมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 10 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมแซมระบบระบายตะกอนอัตโนมัติโรงกรองน้ำ 2,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง 10 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข231 ระหว่าง กม. 16+686 – กม.17+236 (แยกตลาดเจริญศรี) กปภ.สาขาอุบลราชธานี 9 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อน้ำดิบออกจากการก่อสร้างถนนสาย สร.4004 ถนนสายแยก ทล.2328 – บ.นาสนวน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสังขะ 9 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างขยายผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน สังขะ – บัวเชด ระหว่าง กม.55 + 550 ถึง กม.57 + 675 บริเวณบ้านสนบ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสังขะ 9 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างขยายผิวจราจรทางหลวงชนบท สาย 4013 ในช่วง กม.1+600 ถึง กม.2+850 บ้านคะนา ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสังขะ 9 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรพร้อมพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จำนวน ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (คัดเลือก) 8 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 2 งานวางท่อโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน สถานีผลิตน้ำเมืองคง โดยวางท่อทอยน้ำดิบ จากอ่างห้วยยางพะไล กปภ.สาขาพิมาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย 7 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 2 งานเจาะบ่อบาดาลบริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำเมืองคง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย 7 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 2 งานวางท่อส่งน้ำประปาจาก กปภ.สาขาสีคิ้ว ไปยัง กปภ.สาขาด่านขุนทด เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่อำเภอด่านขุนทด อ.สีคิ้ว อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กปภ.สาขาสีคิ้ว - ด่านขุนทด (ส่วนที่ ๒) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 7 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 4 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี 3 ก.ย. 2563
กปภ. สาขากันทรลักษ์ โครงการย้ายแนวท่อหลบแนวก่อสร้างของกรมทางหลวงบริเวณทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง-เชิงบันไดเขาพระวิหารกม.64+300 (ซ้ายทาง) -กม.64+700 (ซ้ายทาง) ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ โดยวิธีคัดเลือก 2 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาท่าวังผา จ้างงานวางท่อปรับปรุงขอบเขตการจ่ายน้ำตั้งแต่หน้าปั๊มเซลส์ปัว ม.8 ต.ปัว จ.น่าน 1 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.ที่ 173 + 856 – 174 + 405 อ.เมือง จ.สุรินทร์ กปภ.สาขาสุรินทร์ 28 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๑๕ ตอนหัวไผ่-ชลบุรี ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 27 ส.ค. 2563