จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาภูเก็ต จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อ บริเวณทางหลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง-กะรน ระหว่าง กม.0+500-กม.1+300 โดยวิธีคัดเลือก 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 1 โครงการงานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3304 สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แปลงยาว) ระหว่าง กม.10+300-17+000 กปภ.สาขาบางคล้า 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 4 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาที่กีดขวางการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบ เกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน-บ.เฉวง ระหว่าง กม.23+030 - กม.26+182 (ช่วงภูเขา) อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3121 ตอนบางคล้า-แปลงยาว ที่ กม.12+200 ถึง 15+270 กปภ.สาขาบางคล้า 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 4 โครงการย้ายแนวท่อประปาทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ สายสุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ที่ ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร กม.๑๘+๑๑๙ ถึง ๑๙+๓๖๔ (ซ้ายทาง) ที่ กม.๑๘+๑๑๙ ถึง กม.๒๐+๓๗๖ (ขวาทาง) และ กม.๒๐+๓๒๘ ถึง กม.๒๐+๗๓๗ (ซ้ายทาง) 9 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชุมพร งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ช่วง กม.466+120 ถึง กม.466+517 กปภ.สาขาชุมพร 4 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0602 ตอนสี่แยกโพธิ์ทอง-พัทลุง ระหว่าง กม.379+875-กม.382+141 (ด้าน SB) กปภ.สาขาพัทลุง 4 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี ๒๕๖๔ ถนนสายแยก ทล.๒ - พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 4 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานวางท่อส่งน้ำดิบ HDPE ขนาด ๒๒๕ มม. PN.๖ จากหนองทุ่มถึงสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการพรรณานิคม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.พรรณานิคม) อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 4 ก.พ. 2564
กปภ. เขต10 งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑๘๒ ตอนแยกนวมินทร์-หาดเสลา ระหว่าง กม.๔+๑๖๐ ถึง กม.๕+๒๐๐ และ กม.๕+๕๕๐ ถึง ๖+๒๐๐ ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 3 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 5 งานซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาสุไหงโก-ลก 1 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากงานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอนควบคุม 0103 ตอนบ้านโคก-สุไหงโก-ลก ระหว่าง กม.50+260 - กม.50+488 และระหว่าง กม.50+735 - กม.51+350 กปภ.สาขาสุไหงโก-ลก 27 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อ กีดขวางการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลังอันเนื่องพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล กปภ.สาขาสตูล 27 ม.ค. 2564
กปภ. สาขานราธิวาส งานย้ายแนวท่อสายทาง นธ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4136-ภายในศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กปภ.สาขาราธิวาส 26 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 8 งานวางท่อเสริมแรงดัน จากหน้าแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษถึงบ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาศรีสะเกษ 26 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 9 งานโครงการแก้ปัญหาเร่งด่วนการขาดแคลนน้ำดิบ เพื่อผลิตน้ำประปาจากผลกระทบการปิดเขื่อนแม่มาว กปภ.สาขาฝาง 22 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 5 งานซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขารือเสาะ 20 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 ตอนอำเภอบ้านเขว้า-ชัยภูมิ ระหว่าง กม.241+390 – กม.243+290 อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ (น.บ้านเขว้า) 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 8 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างถนนสาย อจ.3022 แยก ทล.212 – บ้านพุทธอุทยาน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ 14 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 9 งานย้ายแนวท่อประปาที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๐ ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 13 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก ถนนพรหมสิงห์ หมู่ 2 ต.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร (น.บริการโขงเจียม ) 8 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 9 งานย้ายแนวท่อประปาที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ สายเชียงใหม่ - บ้านโป่ง กม.๑๓+๗๐๐ - กม.๒๘+๒๐๐ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 6 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากการก่อสร้าง ถนนสาย ง2 และ ง3 บริเวณแยก ธกส.,แยกจุดตัด ถนนตาดแคน,แยกจุดตัด ทล.12 (ซ.พลธิราช), แยกจุดตัด ทล.212 (ร.ร.ทีโอเอ) และแยกจุดตัดถนนศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร กปภ.สาขามุกดาหาร 29 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จำนวน 1 ชุดปฏิบัติงาน ระยะเวลา 9 เดือน 29 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี กม.0+000 - กม.0+600 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ 28 ธ.ค. 2563