จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในระบบผลิต กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 10 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่สอด งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 เลียบคลองชลประทาน IR-RMC ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (กปภ.สาขาแม่สอด) 8 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย ขอนแก่น - บ.ห้วยหินลาด (เป็นตอนๆ) ตำบลศิลา ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 5 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.พัทยา-สัตหีบ ตอน 2 กปภ.สาขาพัทยา(พ) 5 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีตถนนชลประทาน – ท่าบ่อ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาอุบลราชธานี 4 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 9 งานย้ายแนวท่อประปา ที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ระหว่าง กม.๙๗+๔๗๐ ถึง กม.๑๐๐+๐๑๙ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง 4 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน จำนวน ๑๐ ห้อง กปภ.สาขาชลบุรี(พ) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี 2564 บริเวณทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0101 ระหว่าง กม.3+450 - กม.6+010 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน 3 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนสามแยกทุ่งหวัง-สงขลา ระหว่าง กม.3+750 - กม.7+679 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา 2 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี 2564 ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน บ้านผือ - น้่ำซึม ระหว่าง กม.13+000 - กม.14+850 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (น.กลางใหญ่) 2 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี 2564 ถนนชาญสินธ์ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ 2 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อบริเวณปากซอยโพธิสารเพื่อหลบการก่อสร้างบ่อสูบ และท่อระบายน้ำของเมืองพัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้งมาตรให้กับโรงเรียนวัดสำนักขัน และชุมชนสำนักขัน หมู่ที่ 5 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 5 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 188 หมู่ที่ 5 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา 23 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทางก่อสร้างที่พักริมทางทางหลวงหมายเลข 201 ระหว่าง กม.86+000 ถึง กม.86+508 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส 23 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 4 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาที่กีดขวางการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน-บ.เฉวง ระหว่าง กม.23+030 - กม.26+182 (ช่วงภูเขา) อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต10 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยศรีบุญพัฒนา-เทศบาลทับคล้อซอย 1 (หน่วยบริการทับคล้อ) ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร (กปภ.สาขาตะพานหิน) 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 1 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน กม.158+100-158+200 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาพัทยา(พ) 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 4 งานรื้อย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417(แยกสนามบิน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เร่งด่วน) ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 19 ก.พ. 2564
กปภ. เขต10 งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนแยกนวมินทร์-หาดเสลา ระหว่าง กม.1+690 – 2+450 ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 19 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อทางเข้าค่ายประเสริฐฯ ฝั่งบ้านท่านคร ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาร้อยเอ็ด (แม่ข่าย) 19 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอนท่ากกแดง-บึงกาฬ ระหว่าง กม.78+949 - 79+877 และจุดดันท่อลอดที่ กม.79+877 และ กม.81+073 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ (น.พรเจริญ) 19 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 1 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน กม.109+951-126+355 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาชลบุรี 19 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2131 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ระหว่าง กม.ที่ 0+225 - กม.ที่ 2+120 (ด้านขวาทาง) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 17 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยทับทัน – ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ กปภ.สาขาศรีสะเกษ 17 ก.พ. 2564