จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจาก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 กิจกรรมยกระดับ ความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนหนองบัวโคก - บ้านลี่ ระหว่าง กม.ที่ 98+020 - กม.ที่ 98+570 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส 7 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 4015 ตอนเขาธง-ฉวาง ระหว่าง กม.36+400-กม.38+600 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี 6 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อส่งน้ำดิบหลบการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โครงการปรับปรุงถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ช่วงที่ 1 บริเวณสะพานข้ามคลองชวดพร้าว กม.0+750 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ กปภ.สาขาบางปะกง และงานย้ายแนวท่อส่งน้ำดิบหลบการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โครงการปรับปรุงถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ช่วงที่ 1 บริเวณสะพานข้ามคลองวัดสุคัน กม.4+870 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ กปภ.สาขาบางปะกง 5 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อประปาทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนอ่างทอง-ปากดง ระหว่าง กม.24+697 - กม.26+797 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง 4 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 9 งานปรับปรุงท่อน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ก.ค. 2565
กปภ. เขต10 งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สายกำแพงเพชร-พิจิตร ตอน บ.คุยประดู่-บ.คลองโพธิ์ ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) 29 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อส่งน้ำดิบหลบการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ช่วงที่ 2 กม.ที่ 5+500 ถึง กม.11+600 ตำบลบางบ่อ ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 28 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 7 งานย้ายแนวท่อ ปี ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนวาริชภูมิ-พังโคน ระหว่าง กม.๑๖๒+๕๔๓ – กม.๑๖๒+๖๖๗ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน โดยวิธีคัดเลือก 28 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 7 งานย้ายแนวท่อ ปี ๒๕๖๕ โครงการพัฒนาพื้นที่ด่านชายแดนจังหวัดหนองคาย ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (น.โพนแพง) โดยวิธีคัดเลือก 28 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สายปราจีนบุรี-อำเภอศรีมหาโพธิ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี กปภ.สาขาปราจีนบุรี 28 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อส่งน้ำประปาหลบการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ช่วงที่ 2 กม.ที่ 5+ 500 ถึง กม.11+600 ตำบลบางบ่อ ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า 28 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 1 โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเพื่อปรับปรุงคันสระพักน้ำดิบ บริเวณสถานีผลิตน้ำขวัญสะอาด ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า 24 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อประปาที่ติดขัดพื้นที่ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4137 สายบ้านทุ่งตำเสา-แยกสวนเทศ ระหว่าง กม.0+196.945-กม.23+426.945 อ.ควนกาหลง จ.สตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล 23 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างของกรมทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ขอนแก่น - พรหมนิมิตร กม. 563+815.000 - กม.565+125.000 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 21 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 9 งานย้ายแนวท่อประปาที่ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน วังหม้อพัฒนา - สำเภาทอง ระหว่าง กม.๔+๘๐๐ - ๖+๐๐๐ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง 20 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อ ปี 2565 ท่อน้ำดิบ HDPE ขนาด 710 มม. ถนนอุดร-กุดจับ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) 17 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อ ปี 2565 โครงการก่อสร้างจุดพักคอยรถบรรทุกสินค้าขาออก (Truck rest area) บริเวณทางหลวงหมายเลข 2 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดน/ไทยลาว) ระหว่าง กม.494+631 ถึง กม.495+293 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 17 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อ ปี 2565 ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอน พรเจริญ-โซ่พิสัย ระหว่าง กม.10+290 - กม.11+500 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ (น.พรเจริญ) 17 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 16 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาพัทลุง งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 4048 สี่แยกช่องโก-ทุ่งข่า ระหว่าง กม. 2+313 - 2+875 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 15 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานซ่อมแซมฝาถังน้ำใส สถานีผลิตน้ำ Mobile Plant การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 8 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณงานก่อสร้างทางลอดกลับรถบนถนนบรมราชชนนีทางหลวงหมายเลข 338 ตอนพุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ที่ กม.22+059 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 8 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1003 แยกทล.4 - บ้านโพธิ์เรียง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 8 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครชัยศรี-พระประโทน ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 8 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาโครงการก่อสร้างขยายสะพานในทางหลวงหมายเลข 3178 ตอนเพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันออก ที่ กม.3+099 และที่ กม.11+510 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 7 มิ.ย. 2565