จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กองจัดหา งานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์(PACl) ชนิดผง จำนวน 10,225.20 ตัน พร้อมขนส่ง 5 ก.ย. 2561
กองจัดหา จ้างเหมาจัดไม้ประดับพร้อมบำรุงรักษาต้นไม้ ดูแลสวนและสนามหญ้า สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ระยะเวลา 24 เดือน (ครั้งที่ 2) 5 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 344 สาย อ.บ้านบึง – บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แยกหนองปรือ) ระหว่าง กม.22+0080 ถึง 23+610 กปภ.สาขาบ้านบึง 3 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 7 ซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก 29 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากงานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 4ตอนควบคุม 1301 ตอนเขาพับผ้า-พัทลุง ตอน 4 ระหว่าง กม.1161+680 - กม.1162+500 กปภ.สาขาพัทลุง 15 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1014 แยก ทล.4 – บ้านเขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 14 ส.ค. 2561
กองจัดหา จ้างจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (ส่วนกลาง) ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย 8 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระหว่าง กม.22+500-กม.24+875 (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 2 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 บริเวณหมู่ที่ 1 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 31 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 4 โครงการย้ายแนวท่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4094 ตอน เชียรใหญ่-ปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง 24 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ตอน 12 บริเวณหน้าปั๊ม ปตท.บ้านอำเภอ ถึง ซอยนาจอมเทียน 24/2 กปภ.สาขาพัทยา (พ) 24 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดเครื่องจ่ายสารเคมี (PACL) ขนาด 701-1,500 ลิตร/ชม. ให้กับกปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) โดยวิธีคัดเลือก 19 ก.ค. 2561
กองจัดหา เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 7 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 9 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ กปภ.ข.๙ จำนวน ๓ รายการ 13 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 317 จันทบุรี - สระแก้ว ตอนบ้านเขาแหลม – อำเภอวังน้ำเย็น ระหว่าง กม.98+000 ถึง 113+500 กปภ.สาขาสระแก้ว 6 มิ.ย. 2561
กองจัดหา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 25 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) – ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 3 กม.ที่ 4+130 – 4+600) กปภ.สาขาพัทยา (พ) 21 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0604 ตอนห้วยยาง-บางสะพาน ตอน 1 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 18 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางแยกจุดตัดทางเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานีกับทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกบางใหญ่) 17 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ TURBINE โรงสูบน้ำแรงต่ำหนองหิน 15 พ.ค. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานย้ายแนวท่อบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักแก่งคอย (ขาเข้า) จ.สระบุรี ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอนตาลเดี่ยว-ซับบอน ที่กม.15-550 9 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ 9 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุง Mobile plant ขนาด 100ลบ.ม./ชม.บริเวณวัดเกตการาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 3 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงชนบท สายแยก ทล.4136 - ภายในศูนย์ราชการ (ตอน 2) ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กปภ.สาขานราธิวาส 2 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมางานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สำหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า 27 เม.ย. 2561