จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านพักครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม, ซอยข้างวัดวิมลโภคาราม, ซอยสมเด็จ 2,ซอยสมเด็จ 3 (สมาคมจีน), ซอยสมเด็จ 5,8,10,11 หมู่ที่ 2 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 31 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลังแห่งใหม่ บริเวณถนนทางเข้าสถานีจ่ายน้ำควนลัง กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) 30 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อในเขตทางหลวงหมายเลข 4185 ตอน คชาธาร- วัดมูลเหล็ก ระหว่าง กม.3+000 ถึง 4+528 ม.1 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 30 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 งานก่อสร้างสถานีเสริมแรงดันลำไทร ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 29 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 งานวางท่อรับน้ำท่อขนาด ๖๓๐ มม.จากท่อเมนส่งน้ำขนาด ๘๐๐ มม.ของ กปน. มายังสถานีจ่ายบึงคำพร้อย การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (พ) 26 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อ เนื่องจากกีดขวางการขยายผิวจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอนนาหม่อม - จะนะ ระหว่าง กม.33+797 - กม.34+892 (ซ้ายทาง) อ.จะนะ จ.สงขลา กปภ.สาขานาทวี 22 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต โซนพื้นที่สถานีผลิตน้ำคลองกะทะ โดยวิธีคัดเลือก 21 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม งานย้ายแนวท่อประปาให้กับโครงการก่อสร้างถนนสายแยกแม่สา-กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 10 พ.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา กปภ.สาขาแม่สอด 2 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) 25 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 1 งานรื้อย้ายแนวท่อเพื่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331 บริเวณหน้าร้านไดนาสตี้ ถึง แยก Megahome กปภ.สาขาพัทยา (พ) 25 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 7 โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายทหารเพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของ กปภ. ของ มทบ.29 (ค่ายกฤษณ์สีวะรา) อ.เมือง จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 22 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 ตอนศรีสะเกษ – วังหิน ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ 3 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 6 งานวางท่อส่งน้ำดิบจากแหล่งน้ำสาธารณะหนองคู ไปยัง บึงสระบัว เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับ กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โดยวิธีคัดเลือก 2 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 9 งานโครงการก่อสร้างระบบประปาโครงการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน (บ้านท่าสี) ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง 1 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหมายเลข 4 สาย อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว กม.803+000-กม.813+300 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า โดยวิธีคัดเลือก 27 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานรื้อย้ายแนวท่อเพื่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331 บริเวณ กม.7+876 (ด้านซ้ายทาง) กปภ.สาขาพัทยา (พ) 21 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานรื้อย้ายแนวท่อเพื่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331 บริเวณแยกปากร่วม กม.7+825 (ด้านซ้ายทาง) กปภ.สาขาพัทยา (พ) 21 มี.ค. 2562
กองจัดหา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 15 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาทางหลวงหมายเลข 4030 ถลาง-หาดราไวย์ ตอน 2 ช่วง กม.11+410-กม.11+866 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 15 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ปากทางคลองโคน – สะพานวัดธรรมประดิษฐ์ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 12 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 3176 ตอนควบคุม 0100 ตอนเพชรบุรี – บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.0+200 – กม.1+200 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 12 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 2 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับศูนย์การบินทหารบก (ระยะที่ 2) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี 4 มี.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างถนนสาย ง3 อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด 26 ก.พ. 2562
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานย้ายแนวท่อบริเวณสถานที่ก่อสร้างสะพานกลับรถบนถนนทางหลวงหมายเลข 2 กม.38+000 (ขาเข้าและขาออก) หมู่ที่ 10 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 15 ก.พ. 2562