จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาเบตง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านบาแตตูแง ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา 18 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 งานจ้างผลิตขวดเพ็ทบรรจุน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ ซีซี. พร้อมฉลากติดขวดน้ำดื่ม และฝาขนาด ๓๐ มม. จำนวน ๕๘๕,๐๐๐ ขวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 18 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางแยกต่างระดับปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 16 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงหมายเลข37 เชื่อมระหว่าง ทช.ปข.2052 กับ ทช.ปข.2057 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 16 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 8 งานวางท่อเสริมแรงดัน HDPE ขนาด 160 มม. เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 9 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอเทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง 5 ก.ย. 2562
กองจัดหา จ้างตรวจประเมินของ กปภ. สาขา 10 แห่ง เพื่อให้ได้การรับรองอย่างต่อเนื่อง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก 30 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ จำนวน 1,100 เครื่อง ราคาเครื่องละ 500 บาท และค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ำ 27 ส.ค. 2562
กองจัดหา จ้างโครงการระบบบริหารข้อมูลงบประมาณและโครงการ (BMS) (ครั้งที่ 3) โดยวิธีคัดเลือก 26 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 400 มม. จำนวน 1 เครื่อง กปภ.สาขากุยบุรี (สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน-ส่งสถานีจ่ายน้ำไร่ใหม่) 19 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อทางหลวงชนบท นศ.4073 ตอนแยกทางหลวง 4014 - หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช กปภ.สาขาขนอม โดยวิธีคัดเลือก 16 ส.ค. 2562
กองจัดหา เช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 4 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 7 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา กปภ.สาขาพาน 1 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 8 งานวางท่อส่งน้ำดิบจากบ่อหินเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งโดยเร่งด่วน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาสุรินทร์ 30 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย อ.ปราสาท ถึง ด่านช่องจอม ตอน บ.โคกตะเคียน ถึง บ.ด่านพัฒนา ระหว่าง กม.ที่ 250+728 ถึง กม.ที่ 251+838 อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสังขะ (น.กาบเชิง) 15 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานรื้อย้ายแนวท่อ แยกทางหลวงหมายเลข 3 – บ้านชากแง้ว ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 12 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม งานปรับปรุงเส้นท่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม บ้านป่ารวก ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม งานปรับปรุงเส้นท่ออ บริเวณหมู่บ้านเวียงชลดา ตำบลช้างเผือก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.สาขาแม่ริม 10 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านลัดดารมย์ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.สาขาแม่ริม 9 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนสาย ปข.4020 แยกทล.3168-บ.บ่อนอก อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ กม.ที่ 10+166 ถึง กม.ที่ 17+590 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 8 ก.ค. 2562
กองจัดหา จ้างโครงการระบบบริหารข้อมูลงบประมาณและโครงการ (BMS) (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก 8 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนสุขุมวิท บริเวณ กม.134+460 5 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร ท่อ HDPE ขนาด 800 มม. บริเวณก่อนถึงปั้ม ปตท. ถนนพระราม 2 หมู่ 3 ตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 24 มิ.ย. 2562
กองจัดหา จ้างโครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์ โดยวิธีคัดเลือก 17 มิ.ย. 2562
กองจัดหา จ้างดำเนินการทดสอบทางวิชาการ (ข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 12 มิ.ย. 2562