จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อทางหลวงชนบท นศ.4073 ตอนแยกทางหลวง 4014 - หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช กปภ.สาขาขนอม โดยวิธีคัดเลือก 16 ส.ค. 2562
กองจัดหา เช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 4 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 7 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา กปภ.สาขาพาน 1 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 8 งานวางท่อส่งน้ำดิบจากบ่อหินเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งโดยเร่งด่วน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาสุรินทร์ 30 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย อ.ปราสาท ถึง ด่านช่องจอม ตอน บ.โคกตะเคียน ถึง บ.ด่านพัฒนา ระหว่าง กม.ที่ 250+728 ถึง กม.ที่ 251+838 อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสังขะ (น.กาบเชิง) 15 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานรื้อย้ายแนวท่อ แยกทางหลวงหมายเลข 3 – บ้านชากแง้ว ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 12 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม งานปรับปรุงเส้นท่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม บ้านป่ารวก ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม งานปรับปรุงเส้นท่ออ บริเวณหมู่บ้านเวียงชลดา ตำบลช้างเผือก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.สาขาแม่ริม 10 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านลัดดารมย์ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.สาขาแม่ริม 9 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนสาย ปข.4020 แยกทล.3168-บ.บ่อนอก อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ กม.ที่ 10+166 ถึง กม.ที่ 17+590 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 8 ก.ค. 2562
กองจัดหา จ้างโครงการระบบบริหารข้อมูลงบประมาณและโครงการ (BMS) (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก 8 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนสุขุมวิท บริเวณ กม.134+460 5 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร ท่อ HDPE ขนาด 800 มม. บริเวณก่อนถึงปั้ม ปตท. ถนนพระราม 2 หมู่ 3 ตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 24 มิ.ย. 2562
กองจัดหา จ้างโครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์ โดยวิธีคัดเลือก 17 มิ.ย. 2562
กองจัดหา จ้างดำเนินการทดสอบทางวิชาการ (ข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 12 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านพักครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม, ซอยข้างวัดวิมลโภคาราม, ซอยสมเด็จ 2,ซอยสมเด็จ 3 (สมาคมจีน), ซอยสมเด็จ 5,8,10,11 หมู่ที่ 2 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 31 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลังแห่งใหม่ บริเวณถนนทางเข้าสถานีจ่ายน้ำควนลัง กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) 30 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อในเขตทางหลวงหมายเลข 4185 ตอน คชาธาร- วัดมูลเหล็ก ระหว่าง กม.3+000 ถึง 4+528 ม.1 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 30 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 งานก่อสร้างสถานีเสริมแรงดันลำไทร ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 29 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 งานวางท่อรับน้ำท่อขนาด ๖๓๐ มม.จากท่อเมนส่งน้ำขนาด ๘๐๐ มม.ของ กปน. มายังสถานีจ่ายบึงคำพร้อย การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (พ) 26 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อ เนื่องจากกีดขวางการขยายผิวจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอนนาหม่อม - จะนะ ระหว่าง กม.33+797 - กม.34+892 (ซ้ายทาง) อ.จะนะ จ.สงขลา กปภ.สาขานาทวี 22 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต โซนพื้นที่สถานีผลิตน้ำคลองกะทะ โดยวิธีคัดเลือก 21 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม งานย้ายแนวท่อประปาให้กับโครงการก่อสร้างถนนสายแยกแม่สา-กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 10 พ.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา กปภ.สาขาแม่สอด 2 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) 25 เม.ย. 2562