จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอล์ฟัลท์ติกคอนกรีต สายสิเกา - ปากเมง หมู่ที่ 1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง กปภ.สาขากันตัง 2 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 1 โครงการติดตั้งแพและระบบสูบน้ำดิบ สถานีสูบน้ำดิบมาบยางพร กปภ.สาขาพัทยา (พ) 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 1 โครงการติดตั้งหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำดิบหนองปลาไหล กปภ.สาขาพัทยา (พ) 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู โครงการขยายเขตประปาบ้านฝายหิน หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 24 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู โครงการขยายเขตประปาบ้านค้อ หมู่ที่ 1,2,9 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 24 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู โครงการขยายเขตประปาบ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 24 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู โครงการขยายเขตประปาบ้านค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 24 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู โครงการขยายเขตประปาบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 24 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 โครงการก่อสร้างแท่นเครื่องพร้อมย้ายเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙) 23 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ ชุมชนบ้านม่อนหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙) 23 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙) 23 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อถนนทางหลวงหมายเลข 2 กม.125+743 - กม.128+270 LT.,RT. และทางหลวงหมายเลข 290 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+300 LT.,RT. อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 23 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.3 และ ม.7 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 19 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเบตง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยซียง ม.7 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 18 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเบตง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านบาแตตูแง ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา 18 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 งานจ้างผลิตขวดเพ็ทบรรจุน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ ซีซี. พร้อมฉลากติดขวดน้ำดื่ม และฝาขนาด ๓๐ มม. จำนวน ๕๘๕,๐๐๐ ขวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 18 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางแยกต่างระดับปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 16 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงหมายเลข37 เชื่อมระหว่าง ทช.ปข.2052 กับ ทช.ปข.2057 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 16 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 8 งานวางท่อเสริมแรงดัน HDPE ขนาด 160 มม. เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 9 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอเทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง 5 ก.ย. 2562
กองจัดหา จ้างตรวจประเมินของ กปภ. สาขา 10 แห่ง เพื่อให้ได้การรับรองอย่างต่อเนื่อง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก 30 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ จำนวน 1,100 เครื่อง ราคาเครื่องละ 500 บาท และค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ำ 27 ส.ค. 2562
กองจัดหา จ้างโครงการระบบบริหารข้อมูลงบประมาณและโครงการ (BMS) (ครั้งที่ 3) โดยวิธีคัดเลือก 26 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 400 มม. จำนวน 1 เครื่อง กปภ.สาขากุยบุรี (สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน-ส่งสถานีจ่ายน้ำไร่ใหม่) 19 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อทางหลวงชนบท นศ.4073 ตอนแยกทางหลวง 4014 - หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช กปภ.สาขาขนอม โดยวิธีคัดเลือก 16 ส.ค. 2562