จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างถนนสายแยก ทล.212 – บ้านสมสะอาด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ช่วง กม.7 + 540 – กม.9 + 135 กปภ.สาขามุกดาหาร (น.หว้านใหญ่) 6 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 2 งานวางท่อส่งน้ำประปาจาก กปภ.สาขาสีคิ้ว ไปยัง กปภ.สาขาด่านขุนทด เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่อำเภอด่านขุนทด อ.สีคิ้ว อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กปภ.สาขาสีคิ้ว - ด่านขุนทด (ส่วนที่ 4) 3 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 2 งานวางท่อส่งน้ำประปาจาก กปภ.สาขาสีคิ้ว ไปยัง กปภ.สาขาด่านขุนทด เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่อำเภอด่านขุนทด อ.สีคิ้ว อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กปภ.สาขาสีคิ้ว - ด่านขุนทด (ส่วนที่ 5) 3 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 2 งานวางท่อส่งน้ำประปาจาก กปภ.สาขาสีคิ้ว ไปยัง กปภ.สาขาด่านขุนทด เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่อำเภอด่านขุนทด อ.สีคิ้ว อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กปภ.สาขาสีคิ้ว - ด่านขุนทด (ส่วนที่ ๓) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 3 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 2 งานก่อสร้างระบบแหล่งน้ำสำรองแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด 3 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลทรัพย์สินสถานี จำนวน 15 สถานี กปภ.สาขาบ้านฉาง 27 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข 4009 จากซอยสวนปาล์มถึงเซเว่นคลองตาล ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านนาสาร 18 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 โครงการย้ายแนวท่อ งานก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับสะพานข้ามคลองชลประทาน (คลองนาคราช) ในทางหลวง 41 ตอนควบคุม 0101 ตอนสี่แยกปฐมพร-เขาบ่อ ระหว่าง กม.2+400-กม.3+400 ด้านซ้ายทางและขวาทาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยวิธีคัดเลือก 16 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายตะกั่วป่า-ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก-บ.เขาหลัก ระหว่าง กม.776+700.000-กม.797+062.000 อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา กปภ.สาขาตะกั่วป่า 13 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 งานวางท่อเชื่อมถังน้ำใส สถานีผลิตน้ำคลองหลวง กปภ.สาขาบ้านบึง 13 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานวางท่อชั่วคราวประสานเข้ากับท่อส่งน้ำดิบเดิมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวพร้อมอุปกรณ์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับการ ประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ (แม่ข่าย) 12 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อทางหลวงชนบท นศ.4073 (ระยะที่ 2) ตอนแยกทางหลวง 4014-หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม 12 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 - จ้างก่อสร้างงานขุดสระเก็บน้ำดิบสำรองบึงหนองบัว และวางท่อส่งน้ำดิบเชื่อมเข้ากับท่อน้ำดิบเดิม เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ (แม่ข่าย) โดยวิธีคัดเลือก 6 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย อ.ท่าตูม ถึง อ.จอมพระ (น.ท่าตูม) อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ กปภ.สาขารัตนบุรี 3 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจากสาเหตุภัยแล้ง ปี 2563กปภ.สาขาภูเก็ต ในบริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ(DMA 20) โดยวิธีคัดเลือก 27 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 โครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ วางท่อส่งน้ำเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมายังสถานีผลิตน้ำหนองกลางดง กปภ.สาขาพัทยา (พ) 27 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อ BY PASS HDPE 400 มม. ชั่วคราวหลบการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยห้วยกะปิ 18 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 26 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานรื้อย้ายแนวท่อเพื่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 7 บริเวณ กม.98+950 กปภ.สาขาพัทยา (พ) 26 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างกำแพงกันดินของกรมชลประทานบริเวณคลอง ร.1 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา กปภ.สาขาสงขลา 22 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อบริเวณการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3701 สายทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-พัทยา ตอนต่างระดับบางพระ-ต่างระดับหนองขาม กปภ.สาขาพัทยา(พ) 22 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 8 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบดีเซลและวางท่อส่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำ ห้วยยางถึงหน่วยบริการหนองกี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง (น.หนองกี่) อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 18 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาชุมพร งานย้ายแนวท่อประปาที่ติดขัดการก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ สะพานข้ามคลองชลประทาน (คลองนาคราช) ในทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0101 ตอนสี่แยกปฐมพร – เขาบ่อ ระหว่าง กม. 2+400-ถึง กม.3+400 (ซ้ายทาง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 11 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานแก้ไขระดับความลึกท่อเพื่อหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงยุทธศาสตร์ สัตหีบ-พนมสารคาม บริเวณแยกทางเข้านิคม อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด กม.7+250 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 7 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงท่อน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขากระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การประส่วนภูมิภาคสาขากระนวน โดยวิธีคัดเลือก 10 ต.ค. 2562
กปภ. สาขากระบี่ งานย้ายแนวท่อถนนทางหลวงหมายเลข 4204 (กม.4 + 730 - กม.5 + 100) ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 7 ต.ค. 2562