จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร คลองนาคราช (คลองชลประทาน) ถนนสายวัดเขาปูน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 22 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานขุดลอกทางน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก 22 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี 21 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำและพัฒนาบ่อบาดาลเดิม ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด 21 ม.ค. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานวางท่อส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาตะพานหิน (น.ทับคล้อ) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 20 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 6 เครื่องยนต์สูบน้ำแบบสนาม สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม./ชม. ส่งสูง ๔๕ ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒ ชุด การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ 20 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานโครงการวางท่อน้ำดิบ ขนาด 710 มม. จากโรงสูบน้ำดิบขุมเหมืองสรรพสามิต ไปยังสถานีผลิตน้ำบางวาด พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำขนาด 1,600 ลบ.ม./ซม.(งบกลาง) 20 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานวางท่อประปาเพิ่มประสิทธิภาพการส่ง - จ่ายน้ำ สถานีผลิตน้ำศาลาแดง ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า 20 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 1 วางท่อน้ำดิบฝายท่าลาด-เกาะขนุน กปภ.สาขาพนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 20 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในเขตเทศบาลตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา 17 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อทางหลวง 3701 สายทางคู่ขนานทางพิเศษระหว่างเมืองสาย ชลบุรี-พัทยา ตอนต่างระดับบางพระ-ต่างระดับหนองขาม ระหว่าง กม.80+000 – กม.113+500 กปภ.สาขาแหลมฉบัง 17 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร จ้างเหมา งานย้ายแนวท่อที่ติดขัดการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสามแยกทางหลวงหมายเลข 4001 – บ้านโพธิ์แบะช่วง กม.ที่ 9 +000-กม.ที่ 11+625 อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 16 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 6 ชุดเครื่องสูบน้ำด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 660 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 45 ม. (แบบชุดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งหน้างาน) จำนวน 1 ชุด การประปา ส่วนภูมิภาคเขต 6 16 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานวางท่อเพื่อจ่ายน้ำเข้าระบบแก้ปัญหาภัยแล้งระหว่างโซนจ่ายน้ำรัตนาภา - บ้านเป็ด ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 16 ม.ค. 2563
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานย้ายแนวท่อที่ติดขัดการก่อสร้างของกรมทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงบหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอนตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง กม.13+500-กม.14+200 (ขาเข้า กทม.) 14 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างถนนสายแยก ทล.212 – บ้านสมสะอาด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ช่วง กม.7 + 540 – กม.9 + 135 กปภ.สาขามุกดาหาร (น.หว้านใหญ่) 6 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 2 งานวางท่อส่งน้ำประปาจาก กปภ.สาขาสีคิ้ว ไปยัง กปภ.สาขาด่านขุนทด เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่อำเภอด่านขุนทด อ.สีคิ้ว อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กปภ.สาขาสีคิ้ว - ด่านขุนทด (ส่วนที่ 4) 3 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 2 งานวางท่อส่งน้ำประปาจาก กปภ.สาขาสีคิ้ว ไปยัง กปภ.สาขาด่านขุนทด เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่อำเภอด่านขุนทด อ.สีคิ้ว อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กปภ.สาขาสีคิ้ว - ด่านขุนทด (ส่วนที่ 5) 3 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 2 งานวางท่อส่งน้ำประปาจาก กปภ.สาขาสีคิ้ว ไปยัง กปภ.สาขาด่านขุนทด เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่อำเภอด่านขุนทด อ.สีคิ้ว อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กปภ.สาขาสีคิ้ว - ด่านขุนทด (ส่วนที่ ๓) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 3 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 2 งานก่อสร้างระบบแหล่งน้ำสำรองแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด 3 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลทรัพย์สินสถานี จำนวน 15 สถานี กปภ.สาขาบ้านฉาง 27 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข 4009 จากซอยสวนปาล์มถึงเซเว่นคลองตาล ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านนาสาร 18 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 โครงการย้ายแนวท่อ งานก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับสะพานข้ามคลองชลประทาน (คลองนาคราช) ในทางหลวง 41 ตอนควบคุม 0101 ตอนสี่แยกปฐมพร-เขาบ่อ ระหว่าง กม.2+400-กม.3+400 ด้านซ้ายทางและขวาทาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยวิธีคัดเลือก 16 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายตะกั่วป่า-ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก-บ.เขาหลัก ระหว่าง กม.776+700.000-กม.797+062.000 อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา กปภ.สาขาตะกั่วป่า 13 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 งานวางท่อเชื่อมถังน้ำใส สถานีผลิตน้ำคลองหลวง กปภ.สาขาบ้านบึง 13 ธ.ค. 2562