จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 9 งานเจาะบ่อบาดาลใหม่ ขนาด ๘ นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล อัตราการสูบน้ำ ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๓ บ่อ กปภ.สาขาเวียงเชียงของ (แม่ข่าย) อ.เชียงของ จ.เชียงราย 24 ม.ค. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบจาก แม่น้ำป่าสักและบึงหนองนารี อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (กปภ. สาขาเพชรบูรณ์) 24 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบขนาด 300 มม. และติดตั้งระบบสูบน้ำดิบหนองกุดทิง พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร คลองผันน้ำคลองชุมพร (นาคราช) ถนนวัดหาดทรายแก้ว-บ้านหนองทองคำ คลองผันน้ำคลองชุมพร (คลองชุมพร) ถนน บางเป้ง-ช่อง 9 อสมท. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างก่อสร้างแพสูบน้ำ วางท่อน้ำดิบขนาด 315 มม. จากบึงโนไปโรงกรองบึงฟ้าแลบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน โดยวิธีคัดเลือก 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบขนาด 300 มม. พร้อมโรงสูบน้ำดิบ และเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบขนาด 300 มม. ระยะทาง 12 กม. พร้อมระบบสูบน้ำดิบหนองญาติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม โดยวิธีคัดเลือก 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 เจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ (สถานีผลิตน้ำบ้านปะโค) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 เจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ (สถานีผลิตน้ำหนองบัว) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 เจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ (สถานีจ่ายน้ำสระใคร) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (น.ท่าอุเทน) 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (สำนักงาน) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 เจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (สำนักงาน) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (สถานีผลิตน้ำพระกลางทุ่ง) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (สถานีจ่ายน้ำนาซ่าว) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างก่อสร้างแพสูบน้ำดิบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วางท่อน้ำดิบ ขนาด 800 มม. ความยาว 3.6 กม. จากสถานีสูบน้ำดิบแม่น้ำเลยไปยังสถานีผลิตสำนักงาน กปภ.สาขาเลย โดยวิธีคัดเลือก 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (สำนักงาน) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (โรงสูบน้ำแรงต่ำ) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (โรงสูบน้ำแรงต่ำ) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อกีดขวางก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 ตอนย่านซื่อ - ตำมะลัง กปภ.สาขาสตูล 23 ม.ค. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบจาก แม่น้ำป่าสักไปยังสระเก็บน้ำ กปภ. อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (กปภ.สาขาหนองไผ่) 23 ม.ค. 2563