จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3376 สาย อ.บ้านฉาง-ถนนซอย 13 ของนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง ช่วง กม.1+000 -กม.5+700 (ระยะที่ 2) กปภ.สาขาบ้านฉาง 16 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้างงานวางท่อจากแม่ข่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิมายังหน่วยบริการบ้านค่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กปภ.สาขาชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก 15 เม.ย. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนแยกนวมินทร์-หาดเสลา และทางหลวงหมายเลข 3005 ตอนนครสวรรค์-โกรกพระ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 15 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาหลังสวน โครงการปรับปรุงท่อที่เสียหายจากอุทกภัย คลองตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 14 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อน้ำดิบ จากอาคารควบคุมระบบท่อ ส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว ถึงจุดประสานท่อน้ำดิบเดิม เร่งด่วน แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ ระหว่าง การปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อส่งและอาคารควบคุมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก 14 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 งานวางท่อน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง-อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ กปภ.สาขาพัทยา (พ) 13 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 งานวางท่อขยายเขตบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ กปภ.สาขาพัทยา(พ) 8 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาสูบน้ำดิบเข้าสระพักน้ำดิบ ใช้เครื่องสูบพญานาค ขนาด 14 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 3 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำในพื้นที่บ้านเกาะสิเหร่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก 2 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 9 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) 2 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อจากแหล่งน้ำดิบ บริเวณอ่างเก็บน้ำมาบประชัน กปภ.สาขาพัทยา (พ) 2 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อจากแหล่งน้ำดิบ (จุดที่ 1) บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองกลางดง กปภ.สาขาพัทยา (พ) 2 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานรื้อย้ายท่อ ขนาด 900 มม. จำนวน 2 เส้น บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ปลวกแดง-แม่น้ำคู้ กม.13+750 (สี่แยกมาบเตย) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 1 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อจากแหล่งน้ำดิบ (จุดที่ 2) บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองกลางดง กปภ.สาขาพัทยา (พ) 1 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำจากสถานีผลิตน้ำ บ้านบางโจถึงธนาคารไทยพาณิชย์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต กปภ.สาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก 31 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำเพื่อส่งน้ำจากสถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ ไปยังพื้นที่จ่ายน้ำบางวาด ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก 30 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับเขาหินซ้อน ระหว่าง กม.126+000-กม.128+000 อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม 30 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บจก.ซี เอส เอ็น หาดใหญ่เทรดดิ้ง ชั่วคราว ซ.ประสานมิตร ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 27 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 1 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบวางท่อเสริมศักยภาพน้ำอุปโภคบริโภค จากอ่างเก็บน้ำคลองสียัด-อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาชลบุรี/พนัสนิคม 24 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี 2563 แยกหลังโรงพยาบาลนครพนม - แยก กปภ.สาขานครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 23 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3246 สาย อ.พนัสนิคม-บ.เกาะโพธิ์ กปภ.สาขาพนัสนิคม 20 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 19 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง บริเวณทางหลวงหมายเลข 304 ช่วง กม.126+000 – กม.128+000กปภ.สาขาปราจีนบุรี 19 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานรื้อย้ายแนวท่อเพื่อหลบการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระตำหนัก กปภ.สาขาพัทยา (พ) 19 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาหนองบัวแดง งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว,ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมงานประสานท่อภายใน จำนวน ๔ บ่อ ภายในโรงกรองน้ำหน่วยบริการเกษตรสมบูรณ์ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง 18 มี.ค. 2563