จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย อ.ปราสาท ถึง ด่านช่องจอม ตอน บ.โคกตะเคียน ถึง บ.ด่านพัฒนา ระหว่าง กม.ที่ 250+728 ถึง กม.ที่ 251+838 อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสังขะ (น.กาบเชิง) 15 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนสาย ปข.4020 แยกทล.3168-บ.บ่อนอก อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ กม.ที่ 10+166 ถึง กม.ที่ 17+590 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 8 ก.ค. 2562
กองจัดหา จ้างโครงการระบบบริหารข้อมูลงบประมาณและโครงการ (BMS) (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก 8 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร ท่อ HDPE ขนาด 800 มม. บริเวณก่อนถึงปั้ม ปตท. ถนนพระราม 2 หมู่ 3 ตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 24 มิ.ย. 2562
กองจัดหา จ้างโครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์ โดยวิธีคัดเลือก 17 มิ.ย. 2562
กองจัดหา จ้างดำเนินการทดสอบทางวิชาการ (ข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 12 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านพักครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม, ซอยข้างวัดวิมลโภคาราม, ซอยสมเด็จ 2,ซอยสมเด็จ 3 (สมาคมจีน), ซอยสมเด็จ 5,8,10,11 หมู่ที่ 2 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 31 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลังแห่งใหม่ บริเวณถนนทางเข้าสถานีจ่ายน้ำควนลัง กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) 30 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อในเขตทางหลวงหมายเลข 4185 ตอน คชาธาร- วัดมูลเหล็ก ระหว่าง กม.3+000 ถึง 4+528 ม.1 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 30 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อ เนื่องจากกีดขวางการขยายผิวจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอนนาหม่อม - จะนะ ระหว่าง กม.33+797 - กม.34+892 (ซ้ายทาง) อ.จะนะ จ.สงขลา กปภ.สาขานาทวี 22 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต โซนพื้นที่สถานีผลิตน้ำคลองกะทะ โดยวิธีคัดเลือก 21 พ.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา กปภ.สาขาแม่สอด 2 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) 25 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 1 งานรื้อย้ายแนวท่อเพื่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331 บริเวณหน้าร้านไดนาสตี้ ถึง แยก Megahome กปภ.สาขาพัทยา (พ) 25 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 7 โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายทหารเพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของ กปภ. ของ มทบ.29 (ค่ายกฤษณ์สีวะรา) อ.เมือง จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 22 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 ตอนศรีสะเกษ – วังหิน ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ 3 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 6 งานวางท่อส่งน้ำดิบจากแหล่งน้ำสาธารณะหนองคู ไปยัง บึงสระบัว เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับ กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โดยวิธีคัดเลือก 2 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 9 งานโครงการก่อสร้างระบบประปาโครงการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน (บ้านท่าสี) ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง 1 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหมายเลข 4 สาย อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว กม.803+000-กม.813+300 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า โดยวิธีคัดเลือก 27 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานรื้อย้ายแนวท่อเพื่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331 บริเวณ กม.7+876 (ด้านซ้ายทาง) กปภ.สาขาพัทยา (พ) 21 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานรื้อย้ายแนวท่อเพื่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331 บริเวณแยกปากร่วม กม.7+825 (ด้านซ้ายทาง) กปภ.สาขาพัทยา (พ) 21 มี.ค. 2562
กองจัดหา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 15 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาทางหลวงหมายเลข 4030 ถลาง-หาดราไวย์ ตอน 2 ช่วง กม.11+410-กม.11+866 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 15 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ปากทางคลองโคน – สะพานวัดธรรมประดิษฐ์ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 12 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 3176 ตอนควบคุม 0100 ตอนเพชรบุรี – บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.0+200 – กม.1+200 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 12 มี.ค. 2562