จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาศรีสำโรง จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย บ.หนองกระดี่ - บ.สามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (กปภ.สาขาศรีสำโรง) โดยวิธีคัดเลือก 18 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0102 ตอน ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.72+200 - กม.72+825 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย 17 พ.ค. 2565
กองจัดหา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน กปภ.(ส่วนกลาง) จำนวน ๖ สาย รถ ๙ คัน โดยวิธีคัดเลือก 17 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนสี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ กม.ที่ 128+425 - กม.ที่ 128+885 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ 10 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0702 ตอนร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.466 + 600 - กม.468 + 000 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ 10 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อซอยนายกวิชัย ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน บ้านโนนสาธร อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ 10 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนสายรบ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บ้านเนินสูง ช่วง กม.ที่ 8+228 - กม.ที่ 10+723 อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง 5 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (รองรับ GECC) 3 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมท่อน้ำดิบ HDPE ขนาด 1,000 มม. อ่างเก็บน้ำบางพระ - สถานีผลิตน้ำบางละมุง 29 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อบริเวณงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคงานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนตาลเดี่ยว-ซับบอน ระหว่าง กม.8+485 - กม.9+775 อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 27 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 5 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ จำนวน 750,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ปีงบประมาณ 2565 26 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อส่งน้ำดิบหลบการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โครงการปรับปรุงถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ช่วงที่ 1 บริเวณสะพานคลองลำตีนนก กม.3+500 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ กปภ.สาขาบางปะกง 18 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาชุมพร จ้างเหมา โครงการงานซ่อมอุปกรณ์ DMA ที่ชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้างโครงการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยวิธีคัดเลือก 18 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาชุมพร จ้างเหมา งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3411 ตอบควบคุม 0100 ตอนทางเข้าหาดทุ่งวัวแล่น ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยวิธีคัดเลือก 12 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง 12 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาแม่ริม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ตำบลแม่สาและตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 12 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 8 ย้ายแนวท่อออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2351 ตอน พลไว ถึง แข้โพนเมือง ระหว่าง กม.20+340 ถึง กม.22+000 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร กปภ.สาขามหาชนะชัย (น.ค้อวัง) 11 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าร้านไหมไทยขายเหล็ก ถนน ชุมแพ-ภูเขียว ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ 11 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 6 งานเสริมแรงดันน้ำทางหลวงหมายเลข 2291 (บริเวณหอถลา) ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ 11 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4269 ตอนห้วยยอด - คลองมวน ระหว่าง กม.1+250 - กม.3+932 กปภ.สาขาห้วยยอด 11 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 7 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี 2565 บริเวณสายทาง ลย.ถ.82-002 สายบุ่งกกตาล หมู่ที่ 6 - บ้านปากเป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 8 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานย้ายแนวท่อบริเวณก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-5 งานโยธาสำหรับช่วงโคกกรวด-นครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 4 เม.ย. 2565
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการฯสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา บริเวณกม.63+000.000 หมู่ที่ 6 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 4 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 4 โครงการย้ายแนวท่อกีดขวางการก่อสร้างทางหลวงชนบทบริเวณบ้านโคกกลอย หมู่ 3 และบริเวณบ้านนาใต้ หมู่ 5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง 1 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนปากคลอง - ปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 1 เม.ย. 2565