จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย อ.ปราสาท–ด่านช่องจอม ตอน บ.โคกตะเคียน-บ.ด่านพัฒนา ระหว่าง กม.ที่ 251+838 – กม.ที่ 252+042อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสังขะ (น.กาบเชิง) 30 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำขนาด 1,800 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 เครื่อง สถานีสูบน้ำดิบท่าลาด กปภ.สาขาพนัสนิคม 26 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างขยายผิวจราจรและท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน กุดชุม ถึง เลิงนกทา ระหว่าง กม.39+000 ถึง กม. 40+250 อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร กปภ.สาขาเลิงนกทา (น.กุดชุมพัฒนา) 23 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ถนนราษฎร์บำรุง (ฝั่งทิศใต้) ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ กปภ.สาขารัตนบุรี 23 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 4 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง เร่งด่วน กปภ.สาขาขนอม หน่วยบริการสิชล ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 23 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2131 ระหว่าง กม.ที่ 2+120-กม.ที่ 2+985 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 22 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา จ้างเหมาสูบน้ำดิบเข้าสระพักน้ำดิบ ใช้เครื่องสูบพญานาค ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง 22 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาเมืองพล จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง Submersible Pump พร้อมชุดควบคุมไฟฟ้า กปภ.สาขาเมืองพล จำนวน ๔ บ่อ โดยวิธีคัดเลือก 15 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า หมู่ 8 (บริเวณซอยฟาร์มกระต่าย) ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 15 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 โครงการติดตั้งระบบน้ำประปา กปน.เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน กปภ.สาขาบางปะกง 12 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ใช้งานไม่ได้ 8 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 9 งานย้ายแนวท่อประปาโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน สี่แยกช้างเผือก - ปัว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา 5 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 การจ้างก่อสร้างงานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 หมู่ 4 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 2 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.11+500 - กม.12+325 อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท โดยวิธีคัดเลือก 28 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหัน - ผานกเค้า กม.234+265-กม.235+350 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ 28 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำใส สถานีผลิตน้ำบางไทร กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 28 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 โครงการก่อสร้างจุดสูบน้ำดิบชั่วคราว (ขุมบ่อปลาตากแดด) เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบที่เข้าขุมเหมืองสรรพสามิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก 27 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง เร่งด่วน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม หน่วยบริการสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 26 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 เช่าระบบผลิตน้ำขนาด 200 ลบ.ม./ชม. พร้อมผลิตน้ำประปาส่งให้ กปภ.สาขาพัทยา(พ) 22 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนสายแยก ทช.พบ.4024 - บ้านขลู่ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ระหว่าง กม. ที่ 11+628 ถึง กม. ที่ 16+538 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บริเวณซอยนาหนอง หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งปรับปรุง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขามหาสารคาม โดยวิธีคัดเลือก 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขาทุ่งสง 19 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานผลิตน้ำประปาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลทรายขาว อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี 19 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาหนองบัวแดง 15 พ.ค. 2563