จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมางานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สำหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า 27 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 จัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลวความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 15% ให้ กปภ.สาขามหาสารคาม จำนวน 42 ตัน สำหรับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561-กันยายน 2561 26 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างถนนในเขตทางรถไฟ บริเวณ Local Road No.21 KM.376+347 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น อ.พล จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาเมืองพล 26 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมางานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาฝาง 26 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก – อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.297+600 – กม.298+990 กปภ.สาขาอรัญประเทศ 10 เม.ย. 2561
กองจัดหา เช่ารถยนต์ใช้งานในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 3 รายการ รวม 8 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยวิธีคัดเลือก 29 มี.ค. 2561