จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างในเขตทางหลวงหมายเลข 220 ตอนวังหิน ถึง ขุขันธ์ ระหว่าง กม.ที่ 47+200 ถึง กม.ที่ 48 + 550 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาสังขะ (น.ขุขันธ์) 11 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อออกจากพื้นที่ก่อสร้างบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนนากะแซง ถึง เดชอุดม ตอน 1 ที่ กม.378+589 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาเดชอุดม 11 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างขยายคันทางและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่านถึงซำหวาย ระหว่าง กม.35+200ถึงกม.36+500 (แยกน้ำยืน-อ.น้ำยืน) ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี กปภ.สาขาเดชอุดม (น.น้ำยืน) 11 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาภูเก็ต จ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ประปาดำเนินการ) ให้กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก 9 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อประปา ทางหลวงหมายเลข 4023 ตอน เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา ระหว่าง กม.3+000 - กม.3+988 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 5 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 งานโครงการขยายเขตประปาภูมิภาคให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล บริเวณถนนสายสำนักขัน – สำนักไม้เรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด 4 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อบริเวณงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3314 ตอนป๊อกแป๊ก - สันมะค่า ระหว่าง กม.5+769 - กม.10+800 ด้านซ้ายทาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท 3 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 7 งานย้ายแนวท่อปี 2565 โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 242 - ถนนสุริยะวงศ์ (ซอยริมโขงถึงห้วยสะพานทอง) ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 3 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม - นาวง จ.ตรัง กปภ.สาขาห้วยยอด 2 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 สาย บ.บางขนาก-ปราจีนบุรี ตอน บ.หัวไผ่-เคหะฯ ปราจีนบุรี ระหว่าง กม.47+200-กม.53+300 และ กม.54+450-กม.60+200 กปภ.สาขาปราจีนบุรี 1 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3497 ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+590 อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 28 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณถนนสายกุยบุรี - บ้านทุ่งน้อย ช่วง กม.ที่ 5+015 ถึง กม.ที่ 14+515 อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 26 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณงานก่อสร้างทางลอดกลับรถบนถนนบรมราชชนนีทางหลวงหมายเลข 338 ตอนพุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ที่ กม.22+059 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 26 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ระหว่าง กม.5+850 ถึง กม.7+646 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 26 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาทางหลวงหมายเลข 3218 ตอนหัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.3+475 - กม.4+800 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 26 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 3038 ตอนควบคุม 0100 ตอนดอนเจดีย์ - ศรีประจันต์ หมู่ 1 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ 26 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา ถนนทางหลวงหมายเลข 35 บริเวณ กม.26+314 - กม.26+810 ด้านซ้ายทาง และ กม.26+058 - กม.26+810 ด้านขวาทาง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 26 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทางหลวง 3153 ตอนจันทบุรี-ท่าใหม่ (ถนนพระยาตรัง) กม.2+535 ถึง กม.3+240 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาอรัญประเทศ งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนโนนจิก -อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 1 ระหว่าง กม.295+331-กม.296+366 RT.(รวมแยกทางหลวงหมายเลข 3366) 25 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปา ออกจากแนวก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0402 ตอน พล - บ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ 20 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างขยายความกว้างสะพาน สาย ชย.3013 แยก ทล.201 - แยก ทล.205 กม.ที่ 2 + 380 - กม.ที่ 2 + 588 (ด้านขวาทาง) ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ 7 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจาก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 กิจกรรมยกระดับ ความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนหนองบัวโคก - บ้านลี่ ระหว่าง กม.ที่ 98+020 - กม.ที่ 98+570 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส 7 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 4015 ตอนเขาธง-ฉวาง ระหว่าง กม.36+400-กม.38+600 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี 6 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อส่งน้ำดิบหลบการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โครงการปรับปรุงถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ช่วงที่ 1 บริเวณสะพานข้ามคลองชวดพร้าว กม.0+750 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ กปภ.สาขาบางปะกง และงานย้ายแนวท่อส่งน้ำดิบหลบการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โครงการปรับปรุงถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ช่วงที่ 1 บริเวณสะพานข้ามคลองวัดสุคัน กม.4+870 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ กปภ.สาขาบางปะกง 5 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อประปาทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนอ่างทอง-ปากดง ระหว่าง กม.24+697 - กม.26+797 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง 4 ก.ค. 2565