จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.325+784 (RT.) - กม.327 +801 (RT.) ตำบล ท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 9 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนคลองหวะ-พังลา ตอน 1 ระหว่าง กม.1271+325 - กม.1273+100 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาพังลา 9 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 2 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างหอถังสูงขนาด 500 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง 31 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 4 โครงการก่อสร้างถังสำรองน้ำ เพื่อรองรับ การขยายตัวของชุมชน หมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จังหวัดระนอง 25 มี.ค. 2564
กปภ. เขต10 งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑ บริเวณกองคลังแสงทหาร อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขาพยุหะคีรี) 24 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงหน้าธนาคารออมสิน ถึง แยกบ้านโนนสวรรค์ (ทั้ง 2 ฝั่ง) ม.3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (แม่ข่าย) 24 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อประปากีดขวางการก่อสร้างสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอนมะนังตายอ-จือมอ ที่ กม.15+577 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส 23 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านศุภการ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 22 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อน้ำดิบหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สายฉะเชิงเทรา-เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า-อ.พนมสารคาม ตอน 3 ระหว่าง กม.90+400-กม.93+800 กปภ.สาขาบางคล้า 19 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสงขลา งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ-ทุ่งหวัง ระหว่าง กม.178+377 - กม. 178+568 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 18 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 2031 ตอนควบคุม 0100 ตอนธาตุน้อย - นาเหนือ ระหว่าง กม.19+875 - 20+910 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม (น.นาแก) โดยวิธีคัดเลือก 18 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานเปลี่ยนท่อน้ำดิบขนาด 800 มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) โดยวิธีคัดเลือก 18 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อภายในเขตเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ 18 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อน้ำดิบหลบโครงการก่อสร้างสาย ต.มาบตาพุด-อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา) จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 18 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานก่อสร้างหอถังสูงขนาด 300 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ 18 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา-ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า-ต.พนมสารคาม ตอน 2 ระหว่าง กม.85+000 ถึง 90+400 (บริเวณแยกบางคล้า) กปภ. สาขาบางคล้า 18 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อส่งน้ำดิบ HDPE ขนาด 630 มม. หลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-บางวัว ระหว่าง กม.31+100 - กม.32+100 กปภ.สาขาบางปะกง 16 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 12 จากแยกทางเข้าบ้านยางน้อย ถึงร้านยางตลาดค้าไม้ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ (น.ยางตลาด) 15 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อในเขตเทศบาล หมู่ 1,หมู่ 2,หมู่ 3,หมู่ 6 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ (น.พนมไพร) 11 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในระบบผลิต กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 10 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่สอด งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 เลียบคลองชลประทาน IR-RMC ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (กปภ.สาขาแม่สอด) 8 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย ขอนแก่น - บ.ห้วยหินลาด (เป็นตอนๆ) ตำบลศิลา ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 5 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.พัทยา-สัตหีบ ตอน 2 กปภ.สาขาพัทยา(พ) 5 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีตถนนชลประทาน – ท่าบ่อ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาอุบลราชธานี 4 มี.ค. 2564