จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อออกจากแนวพื้นที่ก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอนห้วยเม็ก-ท่าคันโท ที่ กม.13 + 765 - กม. 14+775 อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคกระนวน 21 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวพื้นที่ก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอนน้ำพอง-น้ำอ้อม ที่ กม.26+335 (บ้านหนองโน) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน 21 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากงานก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอนเชียงยืน-คำใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.29+976-กม.30+372 และตอน 2 ระหว่าง กม.28+954-กม.29+630 อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน 21 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ช่วงถนนสายเพชรเกษม – ท่าข้าม หมู่ที่ 2 , 8 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 15 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนสาย นฐ.5022 ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 15 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 35 ก.ม.38-080 LT (ขาออก) จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 15 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล กม.51+304.000 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 15 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 8 คลอรีนเหลว ขนาดบรรจุ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 1,996 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (พฤศจิกายน 2563 ถึง มกราคม 2564) 12 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2563 บริเวณสะพานข้ามลำน้ำก่ำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กปภ.สาขาธาตุพนม โดยวิธีคัดเลือก 9 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม-กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.41+728-กม.43+279 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ 9 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อทางหลวงหมายเลข 3646 สาย อ.อรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา(บ.หนองเอี่ยน-สตึงบท) ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-10+500 กปภ.สาขาอรัญประเทศ 9 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อประปากีดขวางการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงหมายเลข 3076 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม 9 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงหมายเลข สพ. 3087 ระหว่าง กม. 3+200 ถึง กม. 5+000 ด้านซ้ายทาง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 6 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานติดตั้งและวางท่อประปาให้แก่โครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 25 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานย้ายแนวท่อประปา ท่อ HDPE ขนาด 1000 มม. บริเวณคลองระบายน้ำโพหัก-บัวงาม ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 23 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 1 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา 18 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 1 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน กปภ.สาขาพัทยา 18 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 1 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน กปภ.สาขาบางคล้า 18 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 1 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน กปภ.สาขาพนัสนิคม 18 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis ขนาดพิกัด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาเมืองพล 18 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 1 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน กปภ.สาขาชลบุรี 17 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 9 งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า สถานีเพิ่มแรงดันร่องสามดวง กปภ.สาขาลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง 16 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานวางท่อจ่ายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งบ้านกุดเลาะ หมู่ 2, หมู่ 10 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง (หน่วยบริการเกษตรสมบูรณ์) 14 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 9 งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเทอร์ไบน์และมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 10 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข231 ระหว่าง กม. 16+686 – กม.17+236 (แยกตลาดเจริญศรี) กปภ.สาขาอุบลราชธานี 9 ก.ย. 2563