จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กองจัดหา งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแพสูบน้ำดิบและวางท่อส่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ไปสถานีผลิตน้ำห้วยจระเข้มาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 27 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบขนาด 300 มม. และติดตั้งระบบสูบน้ำดิบหนองกุดทิง พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร คลองผันน้ำคลองชุมพร (นาคราช) ถนนวัดหาดทรายแก้ว-บ้านหนองทองคำ คลองผันน้ำคลองชุมพร (คลองชุมพร) ถนน บางเป้ง-ช่อง 9 อสมท. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างก่อสร้างแพสูบน้ำ วางท่อน้ำดิบขนาด 315 มม. จากบึงโนไปโรงกรองบึงฟ้าแลบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน โดยวิธีคัดเลือก 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบขนาด 300 มม. พร้อมโรงสูบน้ำดิบ และเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบขนาด 300 มม. ระยะทาง 12 กม. พร้อมระบบสูบน้ำดิบหนองญาติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม โดยวิธีคัดเลือก 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 เจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ (สถานีผลิตน้ำบ้านปะโค) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 เจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ (สถานีผลิตน้ำหนองบัว) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 เจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ (สถานีจ่ายน้ำสระใคร) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (น.ท่าอุเทน) 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (สำนักงาน) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 เจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (สำนักงาน) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (สถานีผลิตน้ำพระกลางทุ่ง) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (สถานีจ่ายน้ำนาซ่าว) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างก่อสร้างแพสูบน้ำดิบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วางท่อน้ำดิบ ขนาด 800 มม. ความยาว 3.6 กม. จากสถานีสูบน้ำดิบแม่น้ำเลยไปยังสถานีผลิตสำนักงาน กปภ.สาขาเลย โดยวิธีคัดเลือก 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (สำนักงาน) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (โรงสูบน้ำแรงต่ำ) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (โรงสูบน้ำแรงต่ำ) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร คลองนาคราช (คลองชลประทาน) ถนนสายวัดเขาปูน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 22 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี 21 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 6 เครื่องยนต์สูบน้ำแบบสนาม สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม./ชม. ส่งสูง ๔๕ ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒ ชุด การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ 20 ม.ค. 2563