จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการทั้งหมด รายชื่อผู้ทิ้งงาน ข้อมูลรายงาน ตั้งค่าผู้ใช้งาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค - เขต 1

รายงานประจำไตรมาส 1/2565 กปภ.สาขาบางคล้า (7.01MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1/2565 (ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564) - กปภ.ข.1 (430.13KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กปภ.สาขาบ้านบึง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (1.49MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กปภ.สาขาบ้านบึง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (1.49MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2565 (เดือน ตุลาคม2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564 ) (2.62MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 กปภ.สาขาพนมสารคาม (661.87KB) รายงานจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม (2.03MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาตรที่ 1 ปีงานประมาณ 2565 กปภ.สาขาตราด (6.12MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาตรที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (6.12MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ2565-กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ (110.98KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 - กปภ.สาขาคลองใหญ่ (728.39KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา (476.76KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. - มี.ค. 2565) - กปภ.ข.1 (3.40MB) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 กปภ.สาขาพนัสนิคม (437.22KB) ประกาศผู้ชนะการเสนอหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 กปภ.สาขาพนัสนิคม (411.06KB) ประกาศผู้ชนะการเสนอหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (411.06KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2565 (เดือน มกราคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565 ) (107.45KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ2565-กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ (123.85KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาตรที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 กปภ.สาขาตราด (1.80MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 กปภ.สาขาพนมสารคาม (780.74KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 - กปภ.สาขาคลองใหญ่ (4.21MB) ประกาศผู้ชนะการเสนอหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 กปภ.สาขาพนัสนิคม (2.32MB) ประกาศผู้ชนะการเสนอหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 (2.32MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565-กปภ.ข.1 (4.79MB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 กปภ.ข.1 กปภ.สาขาคลองใหญ่ (944.49KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ2565-กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ (117.97KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2565 (เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565 ) (3.46MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาตรที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 กปภ.สาขาตราด (808.69KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรืผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 กปภ.สาขาพนมสารคาม (759.73KB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 2

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 - กปภ.สาขานครราชสีมา (1.47MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2565 กปภ.สาขาท่าเรือ (2.02MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 - กปภ.สาขาสีคิ้ว (744.22KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ฟได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล (7.45MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565-กปภ.สาขาโนนสูง (220.14KB) ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1/2565 กปภ.สาขาปทุมธานี (10.50MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564) - กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ (1.44MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 1/2565 ประจำปี 2565 (กปภ.ข.2) (3.24MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) (9.65MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัฐของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564) กปภ.สาขาโชคชัย (384.35KB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค - ธ.ค. 64) กปภ.สาขามวกเหล็ก (3.77MB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญขอสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม 2565- เดือนมีนาคม 2565) (2.88MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 2565) กปภ.สาขาท่าเรือ (1.46MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 กปภ.สาขานครราชสีมา (1.71MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 - กปภ.สาขาสีคิ้ว (964.04KB) 	ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2565 (เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565) - กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ (1.24MB) ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2/2565 กปภ.สาขาปทุมธานี (1.44MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)) (9.57MB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2565) กปภ.สาขามวกเหล็ก (4.11MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3/2565 (เม.ย. 2565 - มิ.ย. 2565) - กปภ.สาขาโนนสูง (42.85KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 - กปภ.สาขานครราชสีมา (1.80MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 3/2565 ประจำปี 2565 (กปภ.ข.2) (4.13MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2565 (เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565) - กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ (1.26MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 - กปภ.สาขาสีคิ้ว (965.04KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 กปภ.สาขาท่าเรือ (1.90MB) ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565) (2.61MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3/2565 กปภ.สาขาปทุมธานี (1.88MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) (1.04MB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย.65) กปภ.สาขามวกเหล็ก (3.37MB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 1 (ตค.64-ธค.64) กปภ.สาขากุยบุรี (1.31MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 (1.66MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (688.94KB) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 ไตรมาส 1/2565 กปภ.สาขากาญจนบุรี (639.29KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือนต.ค.ถึง ธ.ค.)กภป.สาขเาดิมบางนางบวช (3.43MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กปภ.สาขาสามพราน ประจำไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564) ปีงบประมาณ 2565 (1.73MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ2565 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ (770.69KB) รายงานจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ (770.69KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 กปภ.สาขาศรีประจันต์ (1.99MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 -กปภ.ข.3 , กปภ.สาขาสุพรรณบุรี (394.14KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ( เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ) กปภ.สาขาท่ามะกา (1.83MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565-กปภ.สาขาอู่ทอง (4.71MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 กปภ.ข.3 (2.52MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) (2.90MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (4.97MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2565 (เดือนมกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565) กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ (792.29KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2565 (เดือนมกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565) กปภ.สาขาสามพราน (1.95MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช) (3.59MB) การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/2565 ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 กปภ.สาขากาญจนบุรี (654.06KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 กปภ.สาขาศรีประจันต์ (6.68MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565-กปภ.สาขาอู่ทอง (2.31MB) "ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 - กปภ.สาขาสุพรรณบุรี" (386.86KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 )กปภ.สาขาท่ามะกา (1.55MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) (2.83MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 3/ 2565(เดือน เมย 2565- เดือน มิย.2565) กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ (882.60KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (882.60KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 ) กปภ.สาขาศรีประจันต์ (2.44MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2565) (3.12MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565-กปภ.สาขาอู่ทอง (5.03MB) "ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ2565 - กปภ.สาขาสุพรรณบุรี (357.89KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 ) กปภ.สาขาท่ามะกา (3.19MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3/2565 (เม.ย. 2565 - มิ.ย. 2565) - กปภ.ข.3 (3.04MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3/2565 (เม.ย. 2565 - มิ.ย. 2565) - กปภ.ข.3 (3.04MB) "ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 - กปภ.สาขาสุพรรณบุรี (306.19KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564) (921.26KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564) (932.18KB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (893.96KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1/2565 กปภ.สาขานครศรีธรรมราช (1.58MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) (3.71MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 - กปภ.สาขาหลังสวน (3.14MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565-กปภ.สาขาระนอง (2.51MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 1 กปภ.สาขาภูเก็ต (4.57MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 - กปภ.สาขาไชยา (2.28MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 - กปภ.สาขาไชยา (2.28MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๔)กปภ.สาขาเกาะสมุย (3.80MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๔)กปภ.สาขาเกาะสมุย (3.80MB) " ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (กปภ.สาขากระบี่) " (1.00MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 1 (กปภ.ข.4) (790.12KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2565 -กปภ.สาขาทุ่งสง (3.93MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 - กปภ.สาขาไชยา (2.53MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (กปภ.สาขาหลังสวน) (3.38MB) รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (446.75KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2/2565 กปภ.สาขานครศรีธรรมราช (6.45MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.๒565 ถึง เดือนมีนาคม 2565) (4.19MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.๒565 ถึง เดือนมีนาคม 2565) (4.19MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2 กปภ.สาขาภูเก็ต (582.36KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (กปภ.สาขากระบี่) (4.84MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565-กปภ.สาขาระนอง (12.63MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2/2565 (1.01MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 - กปภ.สาขาหลังสวน (2.54MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 3 กปภ.สาขาภูเก็ต (425.66KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 (กปภ.สาขากระบี่) (1.06MB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565) - กปภ.สาขาไชยา (3.16MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565-กปภ.สาขาระนอง (13.03MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3/2565 (2.18MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) (4.20MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (กปภ.ข.4) (389.90KB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 5

รายงานประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 1/65 กปภ.สาขาสายบุรี (23.92KB) 	ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1/2565 (ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564) กปภ.สาขาเบตง (4.03MB) 	ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1/2565 (ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564) (4.03MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส1/2565 กปภ.สาขาตรัง (425.88KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (425.88KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 1 ( ตค.64-ธค.64) (3.80MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564)- กปภ.ข.5 (374.23KB) กปภ.สาขาสตูลประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 1 (เดือน ต.ค.-ธ.ค.64) (517.27KB) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. - ธ.ค.64) (252.46KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตค.-ธค.64 (9.56MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรสาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 - กปภ.สาขาสงขลา (68.22KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส1/2565 กปภ.สาขาระโนด (759.76KB) ประกาศผู้ชนะรายไตรมาศ 2/2565 (มกราคม 2565-มีนคม 2565) กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ) (3.29MB) รายงานประจำไตรมาส 2/2565 (1.00MB) รายงานประจำไตรมาส 2/2565 (1.00MB) รายงานประจำไตรมาส 2/2565 กปภ.สาขากันตัง (1.00MB) รายงานประจำไตรมาส 2/2565 กปภ.สาขากันตัง (1.00MB) รายงานประจำไตรมาส 2/2565 กปภ.สาขากันตัง (1.00MB) รายงานประจำไตรมาส 2/2565 กปภ.สาขากันตัง (1.00MB) กปภ.สาขาสตูล ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (634.78KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565)- กปภ.สาขาพัทลุง (1.05MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มค.-มีค.65 (6.07MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565)- กปภ.ข.5 (422.05KB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2/2565 ปีงบประมาณ 2565 กปภ.สาขาสงขลา (256.50KB) กปภ.สาขาระโนด รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯไตรมาส 2 2565 (188.10KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 3/2565 (1.12MB) กปภ.สาขาสตูล ประจำไตรมาส 3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (9.01MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565 - กปภ.ข.5 (296.35KB) กปภ.สาขาตรัง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส3/2565 (3.20MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู็ได้รับการคึดเลือก ประจำไตรมาศ 3 (มีค.65-มิย.65) กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ) (3.43MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผํ้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3/2565 ปีงบประมาณ 2565 กปภ.สาขาสงขลา (85.77KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565)- กปภ.สาขาพัทลุง (2.37MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส3/2565 -กปภ.สาขาระโนด (5.18MB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 6

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 กปภ.สาขาชุมแพ (275.97KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565 กปภ.สาขาภูเขียว (626.44KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (161.00KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1/2565 (ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564) กปภ.สาขาหนองบัวแดง (10.79MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564) (368.79KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2564) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง (723.77KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2565 (งเดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564) (602.74KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาส 1/2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน ธันวามคม 2564 (กปภ.สาขาภูเขียว) (579.05KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (2.28MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 กปภ.สาขาชุมแพ (335.49KB) ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/65 ประจำปีงบประมาณ 2565 (906.86KB) ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/65 ประจำปีงบประมาณ 2565 (906.86KB) ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2565ถึงเดือนเมษายน 2565) (1.21MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2/2565 (ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565) กปภ.สาขาหนองบัวแดง (14.04MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2565 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) (กปภ.ข.6) (536.46KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจไตรมาส 2/2565 (เดือน มกราคม 2565 ถึง เดือน เมษายน 2565) (2.13MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 กปภ.สาขาชุมแพ (295.83KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2565 กปภ.สาขาน้ำพอง (1.15MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2565 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) (กปภ.ข.6) (747.05KB) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14.05MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3/2565 (เดือน เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565) กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ (2.14MB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 7

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) กปภ.สาขากุมภวาปี (3.15MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 - กปภ.ข.7 (325.21KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564) กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) (1.70MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (104.24KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (104.24KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กปภ.สาขานครพนมไตรมาส 1/2565 (98.38KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส2 เดือน มกราคม -มีนาคม 2565 กปภ.สาขากุมภวาปี (3.15MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565-กปภ.ข.7 (313.66KB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (114.00KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (1.51MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กปภ.สาขานครพนมไตรมาส 2/2565 (3.32MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565-กปภ.ข.7 (271.19KB) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (92.77KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กปภ.สาขานครพนมไตรมาส 3/2565 (3.90MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กปภ.สาขานครพนมไตรมาส 3/2565 (89.86KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565) กปภ.สาขาอุดรธานี(พ) (1.48MB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 8

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)1/2565 (3.15MB) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.2564 ถึงเดือน ธ.ค.2564 (178.01KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาส1/2565 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร (2.87MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 1/2565 ประจำปี 2565 กปภ.สาขายโสธร (11.90MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (1.52MB) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ (577.84KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส) เดือน ต.ค. 64- ธ.ค. 64 (กปภ.ข.8) (6.80MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)2/2565 (2.42MB) รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศ 2 (ม.ค.65-มี.ค.65) กปภ.สาขาสังขะ (3.64MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 2/2565 ประจำปี 2565 กปภ.สาขายโสธร (444.32KB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนม.ค.-มี.ค. 2565) กรณีจัดซื้อ (636.47KB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนม.ค.-มี.ค. 2565) กปภ.สาขาบุรีรัมย์ กรณีจัดจ้าง (597.35KB) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (253.42KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565-สาขาอุบลราชธานี (4.79MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 65) ปี 2565 (กปภ.ข.8) (6.30MB) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 กปภ.สาขาศีขรภูมิ (232.00KB) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 กปภ.สาขาศีขรภูมิ (232.00KB) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077530563) (232.00KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) (636.47KB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2565) (681.14KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) 3/2565 (1.98MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 - กปภ.สาขาอุบลราชธานี (971.97KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565) ไตรมาส 3/2565 ประจำปี 2565 กปภ.สาขายโสธร (7.47MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3/2565 (เดือน เม.ย. 2565 - มิ.ย. 2565) - กปภ.ข.8 (3.04MB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 9

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1/2565 กปภ.สาขาเวียงเชียงของ (225.56KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 สาขาร้องกวาง (3.14MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 กปภ.สาขาสันกำแพง (51.50KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 1/2565 ประจำปี 2565 :กปภ.ข.9 (437.52KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) กปภ.ส.เชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) (1.40MB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (2.81MB) รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (2.81MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสำระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565-กปภ.สาขาเถิน (8.61MB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1ปีงบประมาณ2565 (กปภ.สาขาฮอด) (6.23MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไตรมาสที่ 1/2565 (เดือน ต.ค.64 ถึง เดือน ธ.ค.64) กปภ.สาขาเทิง (8.30MB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1(2565) กปภ.สาขาท่าวังผา (1.53MB) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา (1.53MB) การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 )สาขาบ้านโฮ่ง (213.90KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 )กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง (254.24KB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2/2565 กปภ.สาขาเวียงเชียงของ (215.43KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 กปภ.สาขาสันกำแพง (55.50KB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 กปภ.ส.เชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) (0.97MB) ประกาศ (298.15KB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 สาขาลำปาง (4.94MB) ''ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - กปภ.สาขาเถิน'' (9.85MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (3.62MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 2/2565 ประจำปี 2565 :กปภ.ข.9 (5.07MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 สาขาร้องกวาง (3.13MB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565(กปภ.สาขาฮอด) (4.00MB) การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด 19 กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง (302.80KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง (345.31KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กปภ.สาขาฮอด ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (5.33MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสืประจำไตรมาส 2/2565 (เดือน มกราคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)(กปภ.สาขาเทิง) (7.87MB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3/2565 กปภ.สาขาเวียงเชียงของ (231.77KB) การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำไตรมาสที่ 3 กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง (341.00KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง (359.16KB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2565 (เม.ย.65-มิ.ย.65) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง (5.53MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 /2565 (กปภ.สาขาเถิน) (7.18MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3/2565 (เดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565) กปภ.ข.9 (1.75MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 สาขาร้องกวาง (4.75MB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 (กปภ.สาขาฮอด) (4.61MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (3.72MB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 กปภ.ส.เชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) (1.16MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดรับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565) กปภ.สาขาเทิง (8.70MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดรับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565) กปภ (8.70MB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 10

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคมพ.ศ. 2564 ถึงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2564) (2.06MB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รบการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) กปภ.สาขาแม่สอด (4.70MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2565 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564) - กปภ.ข.10 (852.80KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม (2.74MB) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 กปภ.สาขาลาดยาว (3.84MB) ประกาศผลผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565-กปภ.สาขาพิษณุโลก (774.78KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564) กปภ.สาขาสวรรคโลก (2.89MB) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564) กปภ.สาขาสุโขทัย (4.39MB) ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) (378.60KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 (กปภ.สาขาอุตรดิตถ์) (130.76KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม (2.97MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 กปภ.สาขาลาดยาว (3.23MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 (กปภ.ข.10 , กปภ.สาขานครสวรรค์) (2.65MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565) กปภ.สาขาสวรรคโลก (3.39MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565) กปภ.สาขาสุโขทัย (2.93MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2565 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565) - กปภ.ข.10 (938.16KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (3.13MB) ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565) (3.83MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม (2.80MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 กปภ.สาขาพิษณุโลก (878.01KB) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ (263.35KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2565 (กปภ.ข.10) (866.24KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 กปภ.สาขาสวรรคโลก (2.69MB) ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) (402.01KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565) กปภ.สาขาสุโขทัย (4.75MB) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส3/2565(เม.ย.-มิ.ย.2565)(กปภ.สาขาพิจิตร) (551.11KB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือะสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 (กปภ.สาขานครสวรรค์) (2.17MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 กปภ.สาขานครสวรรค์ (2.17MB) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 (กปภ.ข.10 , กปภ.สาขานครสวรรค์) (2.17MB)