จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ.สาขาหลังสวน 1/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ ซอยเทศบาล ๑๙ (ซอยดอนทราย) ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 769,009.00 769,009.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นพรัตน์ ราคาที่เสนอ 446,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สินสุวรรณ 2009 ราคาที่เสนอ 500,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาลานทักษิณก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 529,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด การธราชว์ คอนสทรัคชั่น ราคาที่เสนอ 578,000.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนศักดิ์ ธุรกิจ ราคาที่เสนอ 730,000.00 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพทีคอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 769,009.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นพรัตน์ ราคาที่เสนอ 446,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 18 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.2/11/2564 งานย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณถนนเลียบคลอง 5 ฝั่งขวาใต้ ม.1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 1,245,480.00 1,242,270.00 บริษัท ณิชานันท์ก่อสร้าง จำกัด 1,239,200.00 ผ่าน
บริษัท สุกัญญาโพรวายด์ จำกัด 1,237,070.00 ผ่าน
บริษัท พีดับบลิวเค อินเตอร์เทรด จำกัด 1,242,000.00 ผ่าน
หจก. 3 บ.ใบใหญ่ ก่อสร้าง 1,242,000.00
บริษัท สุกัญญาโพรวายด์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 18 ธ.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อออกจากที่ดินส่วนบุคคล บ้านโนนสูง ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 227,910.00 227,458.46 บจก.ครอบครัวเดียวกัน ราคาที่เสนอ 225,000.00 บาท บจก.ครอบครัวเดียวกัน ราคาที่เสนอ 225,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม กปภ.ข.6/32/2564 ลว. 24 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อออกจากงานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก ระหว่าง กม.2+684 - กม.2+984 ด้านซ้ายทาง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 407,670.00 406,551.85 1.บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอ 405,000 บาท 1.บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอ 405,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม กปภ.ข.6/33/2564 ลว. 24 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563
- โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริษัท บ้านอยู่เย็นเป็นสุข จำกัด บ้านหมากเลื่อม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 100,249.00 91,500.00 หจก.124 คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 91,000.-บาท หจก.124 คอนสตรัคชั่น ราคาที่ตกลงจ้าง 91,000.-บาท เสนอราคาต่ำสุด 3/2564 ลว. 21 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563
5/2564 งานย้ายแนวท่อเมน Ø 200 มม. ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง โครงการงานฟื้นฟูทางหลวง กม.294+130 – กม.294+590 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3(บ้านไผ่) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ 180,812.34 180,812.34 ผู้เสนอราคา หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 180616.- บาท หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติและความพร้อมที่จะดำเนินงานได้ รอทำสัญญา 18 ธ.ค. 2563
กจห. 95/2563 จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 236 เครื่อง 590,896.80 590,896.80 1.หจก.เอส.เจ.ดับบลิว. เอนจิเนียริ่ง 414,090.00
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ วาย ก่อสร้าง 542,140.00
3.บริษัท ทริปเปิล อินสเปคเตอร์ จำกัด 442,900.00
4.บริษัท โปร เอ็นเนอจี แมนเนจเม้นท์ จำกัด 499,989.60
5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคคอน อินเตอร์เนชั่นแนล 505,040.00
6.วาย เอส เอ เอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย 419,999.00

หจก.เอส.เจ.ดับบลิว. เอนจิเนียริ่ง 414,090.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 18 ธ.ค. 2563
กปภ.สาขาชุมพร1/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านทุ่งเบี้ย – ควนจำปา (ซ้ายทาง-ขวาทาง) ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 2,289,800.00 2,289,800.00 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพทีคอนสตรัคชั่น 1,199,621.00
2 ห้างหุ้นส่วน ช.สินสุวรรณ 2009 1,200,000.00
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาลานทักษิณก่อสร้าง 1,300,000.00
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเทพพัฒนาการโยธา 1,400,000.00
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพงษ์รวยรวย 1,400,900.00
6 บริษัท พิชามญชุ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1,410,000.00
7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นฤสรณ์ก่อสร้าง 1,430,000.00
8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยพงษ์ ก่อสร้าง 1,440,000.00
9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุวรรณการโยธา 1,448,000.00
10 ห้างหุ้นส่วน ซันการโยธา 1,700,000.00
11 บริษัท ทรีกเทรดดิ้ง จำกัด 1,870,000.00
12 บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด 1,940,000.00
13 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด 2,122,222.00
14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ศักดิ์มงคล 2,250,000.00
1.หจก.ไพทีคอนสตรัคชั่น 1,199,000 ผ่านเกณเสนอราคา และราคาต่ำสุด กปภ.สาขาชุมพร/8/2564 ลว. 6 ม.ค. 2564 17 ธ.ค. 2563
กปภ.สงขลา 2/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 6 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 505,040.00 505,040.00 1.หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 242,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.หจก.สินสุวรรณการโยธา ราคาที่เสนอ 312,800.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.บริษัท เพชรสุราษฎร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 370,478.94 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4.หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 ราคาที่เสนอ 310,300.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.หจก.นาลานทักษิณก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 344,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติและมีข้อเสนอทางด้านเทคนิกถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 17 ธ.ค. 2563
จ.852.1/64 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางจำนงค์ วิลาวรณ์ บ้านเลขที่ 57/342 หมู่บ้านเคหะครูไทย หมู่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 127,304.00 112,609.00 หจก.เกรทมาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 112,564 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หจก.เกรทมาร์เก็ตติ้ง ราคาต่า รอทำสัญญา 17 ธ.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0102 ตอนศรีมหาโพธิ-พญาจ่าย ตอน 1 ระหว่าง กม.21+170-กม.22+000 กปภ.สาขาปราจีนบุรี 3,010,387.47 3,011,506.16 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง 2,998,000.- บาท
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3,005,000.- บาท
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด 3,011,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง 2,980,000.- บาท ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 17 ธ.ค. 2563
- จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกรองน้ำ สถานีผลิตน้ำบึงสำนักใหญ่ 443,178.75 443,000.00 บริษัท ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด จำกัด 443,000.00 บริษัท ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด จำกัด - กปภ.สข.ปปส.02/2563 ลว. 17 ธ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563
- งานซ่อมท่อขนาด 150 มม.ข้ามคลองบ้านปลายคลอง ม.3 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 104,398.02 104,398.02 บจก.เพชรสุราษฎร์ เสนอราคา 104,000.- บาท บจก.เพชรสุราษฎร์ เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจ้างเลขที่ 370/2564 ลว. 27 พ.ย. 2563 17 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.1-014/2564 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว กปภ.สาขาสระแก้ว(น.วังน้ำเย็น) 21,400,000.00 21,397,067.14 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ราคาที่เสนอ 20,895,000.- บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ ราคาที่เสนอ 21,394,999.- บาท
3.บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 21,395,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ราคา 20,895,000.- บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/021/2564 ลว. 28 ธ.ค. 2563 16 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.1-023/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ถนนเลียบคลอง 16 หมู่ที่ 13,14 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า 6,580,000.00 6,584,836.68 1.บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด ราคาที่เสนอ 6,550,000.-บาท
2.บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 6,578,000.-บาท
3.บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 6,579,500.-บาท
บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด ราคาที่ตกลง 6,530,000.-บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/036/2564 ลว. 4 ม.ค. 2564 16 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.1-022/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช 4016 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 4, 5 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า 5,200,000.00 5,206,441.90 1.บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 5,163,500.- บาท
2.บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด ราคาที่เสนอ 5,199,000.- บาท
3.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 5,199,500.- บาท
4.บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด ราคาที่เสนอ 5,199,500.- บาท
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด ราคา 5,163,500.- บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/037/2564 ลว. 4 ม.ค. 2564 16 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.2/12/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยถุงทอง หมู่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 1,112,800.00 1,060,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมสันชัยก่อสร้าง 679,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสองก่อสร้าง 713,000.00
บริษัท ณิชานันท์ก่อสร้าง จำกัด 790,000.00
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด 837,500.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมสันชัยก่อสร้าง 679,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 16 ธ.ค. 2563
กปภ.ตร.001/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง บริเวณโรงเรียนบ้านดงกลางและวัดมัชฌิมวัน (วัดดงกลาง) หมู่ที่ 5 บ้านดงกลาง ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 555,302.00 555,302.00 หจก.เอกสยาม การโยธา (2018) เสนอราคา 379,000
บ.แอลซีดี กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 380,000
บ.สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตัรคชั่น เสนอราคา 390,708
หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง เสนอราคา 500,000
หจก.สินทรัพย์การโยธา เสนอราคา 550,000
หจก.เอกสยาม การโยธา (2018) เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทตนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 16 ธ.ค. 2563
- จ้างก่อสร้างแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงชนบทหนองคาย 2076 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 126,260.00 126,260.00 หจก.วิคตอรี่ วอเตอร์ ราคาที่เสนอ 126,260 บาท หจก.วิคตอรี่ วอเตอร์ ราคาที่ตกลง 125,000 บาท เป็นผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้ายื่นข้อเสนอ และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา กปภ.ข.7/22/2564 ลว. 25 ธ.ค. 2563 16 ธ.ค. 2563
- งานซ่อมแซมชุดควบคุมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำแบบ VSD ของโรงสูบน้ำแรงสูง โนนรามราช กปภ.สาขาเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 214,000.00 214,000.00 บริษัท พี เอ็น ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 214,000.00 บาท บริษัท พี เอ็น ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 214,000.00 บาท เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขฯ กปภ.ข.6/31/2654 ลว. 25 ธ.ค. 2563 16 ธ.ค. 2563
- โครงการวางท่อขยายเขตประปาชุมชนห้วยบง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 128,585.00 125,500.00 หจก.124 คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 125,190.-บาท หจก.124 คอนสตรัคชั่น ราคาที่ตกลงจ้าง 125,190.-บาท เสนอราคาต่ำสุด 2/2564 ลว. 21 ธ.ค. 2563 16 ธ.ค. 2563
- จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ KVA สถานีผลิตน้ำเขาดิน 149,372.00 149,000.00 บริษัท ดิเอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด 149,000 บาท บริษัท ดิเอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด - กปภ.สข.ปปส.03/2564 ลว. 16 ธ.ค. 2563 16 ธ.ค. 2563
- งานจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ SUBMERSIBLE PUMP KSB รุ่น KRTK 250-400 มอเตอร์ 80 KW รหัส RSM02TL สถานีผลิตน้ำทุ่งทะเลหลวง 233,260.00 233,260.00 บริษัท วายเนท จำกัด ราคาที่เสนอ 233,260.00 บาท บริษัท วายเนท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาสุโขทัย 4/2564 ลว. 18 ธ.ค. 2563 16 ธ.ค. 2563
- งานจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ SUBMERSIBLE PUMP KSB รุ่น KRTK 300-420 มอเตอร์ 200 KW รหัส RSM01TL สถานีผลิตน้ำทุ่งทะเลหลวง 418,370.00 418,370.00 บริษัท วายเนท จำกัด ราคาที่เสนอ 418,370.00 บาท บริษัท วายเนท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาสุโขทัย 5/2564 ลว. 18 ธ.ค. 2563 16 ธ.ค. 2563
ปพย.19/64 จ้างเหมาทำทุ่นรองรับแพสูบน้ำดิบพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 343,870.00 343,870.00 บจก.เอส.เอ.โกร-อัพ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 343,870.00 บจก.เอส.เอ.โกร-อัพ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาถูกต้องต่ำสุด ปพย.19/64 ลว. 18 ธ.ค. 2563 16 ธ.ค. 2563