จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
17/2563 จ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปา่ สำหรับ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ โครงการลลิลทาวน์ ไลโอ บลิสซ์ เพชรเกษม-พุทะมณฑล (เฟส 4) ม.8 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 409,982.00 370,000.00 หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง 369,000.- หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง พิจารณาจากเกณฑ์ราคาที่เสนอ สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 19/2563 ลว. 4 มี.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563
20/2563 จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โครงการไลโอ บลิสซ์ เพชรเกษม-พุทธมณฑล สาย 4 (เฟส 5) ม.8 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 198,660.00 198,600.00 บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง 197,000.- บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง พิจารณาจากเกณฑ์ราคาที่เสนอ สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 22/2563 ลว. 24 เม.ย. 2563 24 ธ.ค. 2563
24/2563 จ้างเหมา งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บจ.แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป โครงการ เดอะ บาลานซ์ ซิกม่า (ปิ่นเกล้า-สาย5) เฟส 3 ม.4 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 409,467.00 409,000.00 หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง 408,500.- หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง พิจารณาจากเกณฑ์ราคาที่เสนอ สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 26/2563 ลว. 21 พ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563
33/2563 จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บจก.ภัทรัตน์เพลส โครงการ พี เรสซิเด้นท์ (เฟส 5) ม.2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 287,331.00 287,000.00 บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง 286,000.- บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง พิจารณาจากเกณฑ์ราคาที่เสนอ สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 33/2563 ลว. 3 ก.ย. 2563 24 ธ.ค. 2563
21/2563 จ้างเหมา งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บจก.เก้ามงคล กรุ๊ป (เฟส 3) ม.10 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 419,066.00 419,000.00 บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียงริ่ง 417,000.- บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง พิจารณาจากเกณฑ์ราคาที่เสนอ สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 23/2563 ลว. 27 เม.ย. 2563 24 ธ.ค. 2563
16/2563 จ้างเหมา งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บจ.แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป โครงการ เดอะ บาลานซ์ ซิกม่า (ปิ่นเกล้า-สาย5) เฟส 2 ม.4 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 460,800.00 415,000.00 หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง 414,000.- หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง - สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 18/2563 ลว. 14 ก.พ. 2563 24 ธ.ค. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท กรณิชา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการ กรณิชา วิลเลจ ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 238,521.00 217,127.00 หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.061/2564 ลว. 25 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563
17/2564 งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาขนาด 1,000 ลบ./ชม. เป็น 1,500 ลบ./ชม. สถานีผลิตน้ำวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 23,540,000.00 23,540,000.00 บริษัท ธิติกร จำกัด จำนวน 19,299,999.00 บาท
บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 19,999,000.00 บาท
บริษัท ภมร ก่อสร้าง จำกัด จำนวน 20,550,000.00 บาท
บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด จำนวน 19,022,674.00 บาท
บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด จำนวน 19,022,674.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 23 ธ.ค. 2563
2/2564 จ้างเหมางานขยายเขตประปาบริเวณชุมชนวัดหนองบัวขอน และสถานีรถไฟปากพลี หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 3,704,489.72 3,704,489.00 1.หจก.ลักกี้ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส 2,609,223 บาท 2.หจก.งามประดิษฐ์ คอนสตรัคชั่น 2,664,000 บาท 3.หจก.สองก่อสร้าง 2,700,900 บาท 4.หจก.ขนิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น 2,760,000 บาท 5.บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด 2,778,778บาท 6.หจก.เมืองทองรุ่งเรือง 2,848,000 บาท 7หจก.คมสันชัย ก่อสร้าง 2,899,000 บาท 8.หจก.ชลพานทอง 2,948,000 บาท 9.บริษัทณัฐภาสการโยธา จำกัด 2,950,000 บาท 10.บริษัท ออนทีม บิซซิเนส จำกัด 2,999,999 บาท 11.บริษัทสิริวิวรรธน์ จำกัด 3,075,000 บาท 12.บริษัท ยูนิเวอร์ซัล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 3,675,559 บาท หจก.ลัคกี้ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคาตำ่สุด 2, รอทำสัญญา 23 ธ.ค. 2563
- งบทำการ ปี ๒๕๖๔ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) วางท่อส่งน้ำดิบชั่วคราว HDPE ขนาด ๒๒๕ มม.PN.๖ จากหนองบ่อถึงสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการหนองหาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.หนองหาน) อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีคัดเลือก 2,999,210.00 2,999,210.00 หจก.124 คอนสตรัคชั่น 2,997,000.-, หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัญ 2,998,210.-, บจก.เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค 2,996,000 บจก.เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค 2,996,000 เกณฑ์ราคา กปภ.ข.7/33/2564 ลว. 28 ธ.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563
- โครงการวางท่อขยายเขตประปาชุมชนศรีสง่าเมือง ซ.เมืองนาง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 113,326.00 111,900.00 หจก.พี.วาย.โอ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 111,815.- บาท หจก.พี.วาย.โอ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่ตกลงจ้าง 111,815.- บาท เสนอราคาต่ำสุด 4/2564 ลว. 24 ธ.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563
1/2564 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตประปา นายศุภลักษณ์ สกุลเจริญกิจ ถนนสว่างแดนดิน - หนองหว้า หมู่ที่23 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กปภ.สาขาสว่างแดนดิน 172,593.00 157,962.89 ห้างห้นส่วนจำกัด ภูเบศ อินเตอร์เทรด เลขที่ 1898/13 ถนนรัฐพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ราคาที่เสนอ 157,000.00 ( หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเบศ อินเตอร์เทรด เลขที่ 1898/13 ถนนรัฐพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านบุคคลากร สามารถดำเนินการแจ้งลงมือทำงานได้ทันที รอทำสัญญา 23 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.5 งานซ่อมหม้อกรองน้ำโรงกรองขนาด 200 ลบ.ม./ชม (เก่า) ของ กปภ.สาขาละงู สถานีผลิตน้ำเขาขาว 499,690.00 499,690.00 บริษัท วรรณชย 2019 จำกัด ราคาที่เสนอ 499,690 บาท บริษัท วรรณชย 2019 จำกัด ผ่านคุณสมบัติตามประกาศ กปภ.ข.5/22/2564 ลว. 30 ธ.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ นายปรีชา ประดิษฐาน หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 138,733.00 126,000.00 บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 23 ธ.ค. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ นายโสภณ สตานิยม วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ 2/47 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 148,897.00 137,199.00 หจก.ส.สมหมาย หจก.ส.สมหมาย เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.058/2564 ลว. 25 ธ.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บจ.บ้านสิริศาย์ วางท่อเข้าโครงการบ้านสิริศาย์ 10 เฟส 2 ม.3 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 373,769.00 348,784.00 หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.059/2564 ลว. 25 ธ.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563
กปภ.บฉ.002/2564 จ้างเหมานิติบุคคลบริการทำความสะอาดสถานที่ จำนวน 4 สถานี 571,198.10 571,198.10 บจ.รักษาความปลอดภัย 564 บจ.รักษาความปลอดภัย 564 เสนอราคา กปภ.บฉ.038/2564 ลว. 10 พ.ย. 2563 23 ธ.ค. 2563
- ซื้อปูนคลอรีนชนิดผง ชนิด 65% จำนวน 200 ถัง ปีงบประมาณ 2564 481,500.00 481,500.00 หจก.เอ็กซ์เซลเลนท์ โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 470,800 บาท หจก.เอ็กซ์เซลเลนท์ โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย ราคาที่ตกลง 470,800 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.7/6/2564 ลว. 23 ธ.ค. 2563 22 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.2/10/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาปากช่อง (ขนงพระ) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง 24,342,500.00 21,865,367.94 หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์
10,740,000.00
ผ่าน
บริษัท มหาธนุ จำกัด
11,700,000.00
ผ่าน
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด
11,848,400.00
ผ่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิติกาญจน์
11,900,000.00
ผ่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ
12,460,000.00
ผ่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์สุริยะก่อสร้าง 1989
12,950,000.00
ผ่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000
13,440,000.00
ผ่าน
บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด
14,431,142.84
ผ่าน
บริษัท ส.รุ่งกิจ 65 จำกัด
19,215,215.00
ผ่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ
19,710,000.00
ผ่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง
20,600,000.00
ผ่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามวังวิทยา
21,365,367.94
ผ่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมืองทองรุ่งเรือง
ไม่ผ่าน
หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 22 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.1-020/2564 วางท่อขยายเขตประปา บริเวณวัดสามแยก หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระเจ็ด ถึงวัดบางกระเจ็ด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 19,766,000.00 19,792,001.68 บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด 11,500,000.- บาท
บริษัท ฐานดำรงค์ จำกัด 14,645,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ 17,410,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮ. 17,880,000.- บาท
บริษัท เอ็ม-ซายน์ จำกัด 19,000,000.- บาท
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด 11,500,000.- บาท ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/041/2564 ลว. 7 ม.ค. 2564 22 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.5/35/2563 งานวางท่อส่งน้ำเพื่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำโซนสนามบิน จังหวัดตรัง และชุมชนบริเวณถนนสาย 419 (ทางเลี่ยงเมืองตรัง) ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 18,725,000.00 18,725,000.00 1.บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด ราคาที่เสนอ 12,500,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุวรรณการโยธา ราคาที่เสนอ 12,880,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 13,268,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.บริษัท โยธาธนวัฒน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 13,500,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวงทองนวกรรม ราคาที่เสนอ 12,700,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยมนตรีพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 14,180,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด ราคาที่เสนอ 12,500,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.5/23/2564 ลว. 18 ม.ค. 2564 22 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.1-029/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.5006 เลียบคลอง 16 หมู่ที่ 2,18 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 7,410,000.00 7,396,072.99 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 4,340,000.- บาท
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด 4,612,000.- บาท
บริษัท ฐานดำรงค์ จำกัด 5,789,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง 6,580,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 4,340,000.- บาท ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/040/2564 ลว. 5 ม.ค. 2564 22 ธ.ค. 2563
5522027/17 จ้างวางท่อขยายเขตน้ำประปาสำหรับนายสกุล ณ นครพนม หมู่บ้านอัมพร 1 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 131,607.00 119,880.13 หจก.คลังสอน การโยะา หจก.คลังสอนการโยธา ให้ราคาต่ำ รอทำสัญญา 22 ธ.ค. 2563
- จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ นายอาวุธ ใจวุฒิ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 106,000.00 106,000.00 บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด ราคาที่เสนอ 106,000.00บาท บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด ราคาที่ตกลง 106,000.00บาท ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กปภ.ส.พย.7/2564 ลว. 24 ธ.ค. 2563 22 ธ.ค. 2563
กปภ.ข.1-010/2564 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม 16,050,000.00 16,064,590.61 บริษัท มะลิทอง จำกัด 15,930,491.39 บาท
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 16,050,000.- บาท
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด 16,064,000.- บาท
บริษัท มะลิทอง จำกัด 15,930,491.39 บาท ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/024/2564 ลว. 29 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563