จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ.ข.1-004/2564 จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินในสถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาบ้านบึง สำหรับปีงบประมาณ 2564 3,683,821.68 3,683,821.68 บริษัท รักษาความปลอดภัย ก.ก้องกังวาน การ์ด จำกัด 2,517,768.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย กฤชกร คุ้มภัย จำกัด 2,851,596.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอ็น.เอ็น.การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 3,029,400.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ปานะโชค การ์ด จำกัด 3,057,000.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี โอ ที อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 3,400,000.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยุคขะระ จำกัด 3,459,321.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แทนคุณ จำกัด 3,523,600.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ธารพิสุทธิ์ แอนด์ เซอร์วิส 3,550,000.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ไฮคลาส เอสแอนด์เอส เซอร์วิส จำกัด 3,603,631.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย พีพีเอจี จำกัด 3,649,994.58 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ก.ก้องกังวาน การ์ด จำกัด ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 19 ต.ค. 2563
- จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภาย ของ กปภ.สาขาแม่ริม 179,760.00 179,760.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เคเคยู การ์ด จำกัด บริษัท รักษาความปลอดภัย เคเคยู การ์ด จำกัด ถููกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.มร.ที่20/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 19 ต.ค. 2563
- จ้างเหมาดูแลความสะอาด ตัดหญ้า บริเวณพื้นที่สำนักงาน,สถานีผลิตน้ำ,สถานีสูบน้ำแม่ริม 1 และ 2 สถานีเสริมแรงดัน 4 สถานี ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 205,440.00 205,440.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เคเคยู การ์ด จำกัด บริษัท รักษาความปลอดภัย เคเคยู การ์ด จำกัด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.มร.ที่21/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 19 ต.ค. 2563
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.- ก.ย. 2563) 0.00 0.00 - - - รอทำสัญญา 16 ต.ค. 2563
- ซื้อมาตรวัดน้ำ Electromagnetic พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ปีงบประมาณ 2564 213,465.00 213,465.00 บจ.ยูเอชเอ็ม เสนอราคา 213,465.- บาท บจ.ยูเอชเอ็ม ราคาที่ตกลง 213,465.- บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 16 ต.ค. 2563
1/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ หจก.เจ เอ อาร์ จิตต์อารีย์วิลล์ 2 หมู่ 5 ตำบลพิชัย ถนนลำปาง-งาว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 685,536.00 629,267.00 1. หจก.รักษ์น้ำลำปาง ราคาที่เสนอ 375,000.00 บาท
2. บจ.พชญา ราคาที่เสนอ 448,800.00 บาท
3. หจก.เชียงใหม่เอกพัฒน์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 454,000.00 บาท
4. หจก.ลำปาง เอส.เค ราคาที่เสนอ 482,490.00 บาท
5. หจก.ศรเสน่ห์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 499,000.00 บาท
หจก.รักษ์น้ำลำปาง ราคาที่ตกลง 375,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 16 ต.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณคอขวดไหล่ทาง สาย นฐ.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านเกาะศรีจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 330,630.00 330,000.00 บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) จำกัด 329,000.-บาท บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) จำกัด ราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/ 8 /2564 ลว. 27 ต.ค. 2563 16 ต.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนซอยราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 426,930.00 426,000.00 บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) จำกัด 424,000.-บาท บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) จำกัด ราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/ 10 /2564 ลว. 27 ต.ค. 2563 16 ต.ค. 2563
- งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับนายวีรภัทร ตันติรัตนโอภาส บ้านจัดสรร ม.3 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 289,592.00 589,500.00 หจก.ศรีธนา เทคโนโลยี 289,000 หจก.ศรีธนา เทคโนโลยี 289,000 คุณสมบัติครบถ้วน พบ.31/2564 ลว. 20 ต.ค. 2563 16 ต.ค. 2563
กจห.79/2563 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP การประปาส่วนภูมิภาค 9,830,000.00 9,830,000.00 1 บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด เสนอราคา 9,820,000.-บาท
2 บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด เสนอราคา 9,801,200.-บาท
บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด เสนอราคา 9,801,200.-บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 16 ต.ค. 2563
กจห.86/2563 โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดการสารสนเทศสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาค (LIMS) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 856,000.00 856,000.00 บริษัท ไอที อินเทรนด์ จำกัด ราคาที่เสนอ 850,650.-บาท บริษัท ไอที อินเทรนด์ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 16 ต.ค. 2563
กปภ.ข.1-002/2564 จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานสำนักงาน งานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้ กปภ.สาขาบ้านฉาง สำหรับปีงบประมาณ 2564 3,216,034.80 3,216,034.80 บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด 3,128,890.- บาท
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด 3,135,713.34 บาท
บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด 3,140,000.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย พีพีเอจี จำกัด 3,209,602.73 บาท
บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/009/2564 ลว. 29 ต.ค. 2563 16 ต.ค. 2563
กปภ.นธ.05/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโต๊ะแม หมู่ 5 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส 509,613.00 509,613.00 1.หจก.คำนึง งามสวนการประปา ราคาที่เสนอ 302,082.69 บาท รวมภาษี
2.บ.อาณาจักร ซี-เน็ต จก. ราคาที่เสนอ 400,000.00 บาท รวมภาษี
3.หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 ราคาที่เสนอ 406,600.00 บาท รวมภาษึ
4.หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 447,000.00 บาท รวมภาษึ
5.หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 457,960.00 บาท รวมภาษึ
1.หจก.คำนึง งามสวนการประปา ราคาที่เสนอ 302,082.69 บาท รวมภาษี เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.นธ.02/2564 ลว. 19 ต.ค. 2563 15 ต.ค. 2563
108/2563 โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 9,359,200.00 9,359,200.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ( เวลาเสนอราคา 16:28:10.409 ) 5,799,000.00
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด ( เวลาเสนอราคา 14:23:10.749 ) 5,890,000.00
บริษัท บี เทรดดิ้ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:39:24.941 ) 6,498,498.00
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:08:59.945 ) 6,677,700.00
หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ ( เวลาเสนอราคา 16:02:33.025 ) 8,500,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ( เวลาเสนอราคา 16:28:10.409 ) 5,799,000.00 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/17/2564 ลว. 28 ต.ค. 2563 15 ต.ค. 2563
106/2563 โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 9,445,800.00 9,445,800.00 บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:10:53.664 ) 6,909,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง ( เวลาเสนอราคา 14:10:50.235 ) 7,279,000.00
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:10:53.664 ) 6,909,000.00 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/18/2564 ลว. 28 ต.ค. 2563 15 ต.ค. 2563
กปภ.นธ.2 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ หจก.นราธิวาสโรงโม่หิน เลขที่ 58/10 ถนนบ้านค่าย หมู่ 2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 252,852.00 252,852.00 หจก.สุกัรนอร์ วิศวกรรม ราคาที่เสนอ 252,852.00 บาท รวมภาษี หจก.สุกัรนอร์ วิศวกรรม ราคาที่เสนอ 252,852.00 บาท รวมภาษี จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.นธ.01/2564 ลว. 7 ต.ค. 2563 15 ต.ค. 2563
5542023/26.2563 จ้างเหมาบริการช่วยพนักงานดูแลระบบผลิต สถานีผลิตน้ำพนมทวน กปภ.สาขาอู่ทอง 460,800.00 460,800.00 นายภูวดล เทียนทอง ราคาที่เสนอ 460,800.- บาท นายภูวดล เทียนทอง ราคาที่ตกลง 460,800.- บาท พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 26/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 15 ต.ค. 2563
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563) 12,861,527.36 12,861,527.36 ตามรายละเอียดแนบ ตามรายละเอียดแนบ - รอทำสัญญา 15 ต.ค. 2563
5542023/- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2563) 2,823,926.34 2,823,926.34 - - พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 14 ต.ค. 2563
1/2564 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางอัจฉราเฉลิม ไฟร์เฟรา ฟอน เก็มมิงเก็น หมู่ 5 ถนนบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 2,084,710.00 2,084,710.00 หจก.ส.ศรีคราม /1,321,991.00 บาท หจก.ส.ศรีคราม เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 14 ต.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 3548 ตอน ท่ามะกา - ท่าม่วง ระหว่าง กม.ที่ 19+675 ถึง กม.ที่ 20+570 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 462,240.00 462,000.00 บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด 461,000-บาท บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด ราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/7/2564 ลว. 26 ต.ค. 2563 14 ต.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนสายโรงเรียนเพิ่มวิทยา โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนเพิ่มวิทยาถึงคลอง กำนันเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 467,590.00 467,000.00 บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) จำกัด 465,000.-บาท บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) จำกัด ราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/ 9 /2564 ลว. 27 ต.ค. 2563 14 ต.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.1023 แยก ทล.4-บ้านวัดละมุด ต.ธรรมศาลา อ.เมือง , นครชัยศรี จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 480,430.00 480,000.00 บริษัท เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 476,150.-บาท บริษัท เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/ 6 /2564 ลว. 26 ต.ค. 2563 14 ต.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อทางหลวงหมายเลข 3646 สาย อ.อรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา(บ.หนองเอี่ยน-สตึงบท) ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-10+500 กปภ.สาขาอรัญประเทศ 4,514,330.00 4,525,334.04 หจก. นวรรณ 4,512,000.- บาท
บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4,514,330.- บาท
หจก.เจริญแสงมณี 4,523,000.- บาท
หจก.นวรรณ 4,470,000.- บาท ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.1/004/2564 ลว. 19 ต.ค. 2563 14 ต.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปากีดขวางการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงหมายเลข 3076 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม 4,499,100.00 4,467,674.55 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสงมณี 4,455,000.00
บริษัท เทคโนไลน์ คอเปอร์เรชั่น จำกัด 4,460,000.00
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4,447,000.00
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4,420,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 14 ต.ค. 2563