จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางเทียนทิพย์ กีรติหัตถยากร วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการ เดอะลีฟวิ่งโฮม หมู่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 228,318.00 207,408.00 หจก.ส.สมหมาย หจก.ส.สมหมาย เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.115/2563 ลว. 21 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563
2/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 789,018.00 722,357.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง เอส.เค. 486,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธา กรุ๊ป 491,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เอกพัฒน์ คอนสตรัคชั่น 528,900.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรงทอง 888 530,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรเสน่ห์ก่อสร้าง 540,000.00
บริษัท เสร็จสรรพ จำกัด 600,000.00
บริษัท บี เทรดดิ้ง จำกัด 622,622.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งกิจนที 649,998.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง.เอส.เค. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 24 ก.ย. 2563
86/2563 งานซ่อมท่อ STP ขนาด 900 มม. บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 3144 จุดตัดทางข้ามรถไฟหมู่บ้านมณีแก้ว ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 302,554.75 302,554.75 1.บริษัท รัตนชลวิศวกรรม จำกัด ราคา 302,554.75 บาท บริษัท รัตนชลวิศวกรรม จำกัด ราคา 302,554.75 บาท คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข กปภ.ชบ.87/2564 ลว. 24 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563
- จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนน 319 ถึงบริเวณบ้านผู้ใหญ่รื่นจิต หมู่ที่ 7 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 277,500.00 277,500.00 หจก.ปาสาณพงศื ราคาที่เสนอ 277,500 บาท หจก.ปาสาณพงศื ราคาที่ตกลง 277,500 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค.78/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563
- จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนน สามแยกศาลากลางบ้าน ถึงบ้านวารี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499,500.00 499,500.00 หจก.ปาสาณพงศ์ ราคาที่เสนอ 499,500 บาท หจก.ปาสาณพงศ์ ราคาที่ตกลง 499,500 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค.79/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563
- จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณบ้านนางไร ถึงบ้านนายสุชาติ กองแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 455,800.00 455,800.00 หจก.ปาสาณพงศ์ ราคาที่เสนอ 455,800 บาท หจก.ปาสาณพงศ์ ราคาที่ตกลง 455,800 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค.77/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563
- จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยหมู่บ้านทหาร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 491,800.00 491,800.00 หจก.ปาสาณพงศ์ ราคาที่เสนอ 491,800 บาท หจก.ปาสาณพงศ์ ราคาที่ตกลง 491,800 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค.76/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนหน้าหมู่บ้านเกร็ดแก้ว - ข้างวัดหนองผักหนาม 412,700.00 410,123.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย เสนอราคาต่ำสุด 876/2563 ลว. 26 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยเทศบาล 58/4 เชื่อมซอยหนองใหญ่ 498,700.00 497,339.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง เสนอราคาต่ำสุด 866/2563 ลว. 26 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยยูโร 254,900.00 253,537.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง เสนอราคาต่ำสุด 868/2563 ลว. 26 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหนองคล้าซอย 1 412,700.00 410,096.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง เสนอราคาต่ำสุด 864/2563 ลว. 26 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนเจริญพัฒนา ตำบลห้วยโป่ง ซอยผู้ใหญ่รักษ์ 144,800.00 143,413.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย เสนอราคาต่ำสุด 880/2563 ลว. 26 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยชากอ้อยเชื่อมซอย 5 แม่น้ำคู้ 434,600.00 431,990.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด 871/2563 ลว. 26 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563
- วางท่อขยายเขตจำหน่ายน่้ำ นางมลิวัลย์ จูลโนนยาง หมู่บ้านช้างเอก เฟส3 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 269,064.00 245,049.00 หจก.124 คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 245,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) หจก.124 คอนสตรัคชั่น ราคาที่ตกลงจ้าง 245,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด กปภ.อด.50/2563 ลว. 24 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (อบต.นิคมสงเคราะห์) บ้านใหม่ศรีวิไล ม.12 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 119,663.00 119,663.00 หจก.ประภาศักดิ์ ราคาที่เสนอ 119,600.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) หจก.ประภาศักดิ์ ราคาที่ตกลงจ้าง 119,600.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด กปภ.อด.51/2563 ลว. 24 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563
1258/63 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บจก.เสรีปาร์ควิว ซ.13 หมู่บ้านฉัตรแก้ว ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 154,130.00 154,130.00 หจก.พรพิสุทธิ เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 154,130.- หจก.พรพิสุทธิ เอ็นจิเนียริ่ง เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 24 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยเทศบาล 2/2 แยก 1 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 354,300.00 351,315.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.872/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนหนองผักหนาม ซอย 2 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 403,900.00 401,337.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.870/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนเทศบาล 34 (ทางรถไฟ-ม.อิสเทิร์น) ม.3 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 398,900.00 397,538.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.867/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนเจริญพัฒนา ตำบลห้วยโป่ง ซอยการ์เด้นท์ ซ.4 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 147,800.00 146,408.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.873/2563 ลว. 24 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยจันทรา ม.6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 273,700.00 272,369.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.874/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาขยายเขตซอยข้าง บริษัท อิลจิน ซอย 3 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 309,900.00 307,992.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.865/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยมาบยางพร 27 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 208,200.00 206,829.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.878/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยบ้านพลงเชื่อมซอยไพศาล ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 186,100.00 184,749.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.875/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563
- จ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยเทศบาล 2/2 แยก 3 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 230,200.00 228,772.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.879/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563