จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- จ้างเหมางานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท ฤทธิวงศ์วนิช บ้านเลขที่ 249 ม.2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 312,807.00 284,500.00 ห้างหุ้นส่วน อ.การประปา ราคาที่เสนอ 284,500.- บาท ห้างหุ้นส่วน อ.การประปา ราคาต่ำสุด กปภ.พค.55/2562 ลว. 29 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562
- จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ นางสุรินทร์ ดวงเพชร หมู่ที่ 3 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180,835.00 160,763.20 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาสาณพงศ์ เสนอราคา 160,763.20 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาสาณพงศ์ ราคาต่ำสุด กปภ.พค.54/2562 ลว. 28 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562
- งานย้ายแนวท่อประปาออกจากเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด-ยโสธร ตอน 2 ระหว่าง กม.142+503.200 - กม.142+952.200 (ด้านขวาทาง) กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 564,960.00 564,960.00 1. บจก.ครอบครัวเดียวกัน เสนอราคา 560,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 561,500.00 บาท
3. หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น เสนอราคา 562,960.00 บาท
1. บจก.ครอบครัวเดียวกัน เสนอราคา 560,000.00 บาท 1. บจก.ครอบครัวเดียวกัน เสนอราคาต่ำสุด 560,000.00 บาท โดยวิธีคัดเลือก ตรงตามคุณสมบัติ รอทำสัญญา 30 ส.ค. 2562
กปภ.อด.3/2562 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บจก.กรีนเมโทร โครงการดิเอนทรีโอ-อุดรธานี ม.5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 1,168,537.00 1,062,060.00 1.บจก สิริวิวรรธน์ เสนอราคา 892,000.- บาท
2.บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง เสนอราคา 650,000.- บาท
3. หจก. 124 คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 856,000.- บาท
4. บจก. ต. พิชิตชัย เสนอราคา 763,980.- บาท
5.หจก.หนองคายเทพมงคล เสนอราคา 689,000.- บาท
6. หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 717,970.- บาท
บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง ราคาที่ตกลง 650,000.- บาท เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.อด.22/2562 ลว. 17 ก.ย. 2562 30 ส.ค. 2562
- จ้างติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปา บจก.อุดร ช.ทวี (สาขาหนองบัวลำภู) 112,000.00 112,000.00 หจก.เมษาเจริญการโยธา ราคาที่เสนอ112,000.00 หจก.เมษาเจริญการโยธา มีผู้เสนอราคารายเดียว 2/2562 ลว. 5 ก.ย. 2562 30 ส.ค. 2562
- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านหันเตย หมู่ที่ 10 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง 499,100.00 499,100.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ เป็นผู้เสนอราคารายเดียว รอทำสัญญา 30 ส.ค. 2562
กปภ.พน. / 62 งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA กปภ.สาขาพนัสนิคม 321,800.00 321,800.00 1. บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 321,800.- บาท 1. บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 321,800.- บาท ผู้เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 30 ส.ค. 2562
- งานจ้างซ่อมมาตรวัดน้ำหลักสถานีผลิตน้ำทุ่งทะเลหลวง และหน่วยบริการเมืองเก่า (กปภ.สาขาสุโขทัย) 320,507.80 320,507.80 บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 320,507.80 บาท บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาสุโขทัย 16/2562 ลว. 2 ก.ย. 2562 30 ส.ค. 2562
1007.05.62/8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ นายชุติวัต ตะนวน ต.สันโป่ง องแม่ริม จ.เชียงใหม่ 313,347.91 279,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ กิตเพชรคอนสตรัคชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ กิตเพชรคอนสตรัคชั่น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แและเป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง กปภ.ส.มร.11/2562 ลว. 14 พ.ค. 2562 29 ส.ค. 2562
1007.05.62/20 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับนายอานพ พำนักชีวา ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 354,242.01 354,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ศรีวิชัย ก่อสร้าง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ศรีวิชัย ก่อสร้าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง กปภ.ส.มร.ที่14/2562 ลว. 31 พ.ค. 2562 29 ส.ค. 2562
1007.07.62/15 งานปรับปรุงเส้นท่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม บ้านป่ารวก ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1,240,000.00 1,240,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธา กรุ๊ป
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไปป์ไลน์ 60
3.บริษัท เชียงใหม่โฮมรีแพร์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธา กรุ๊ป ถูกต้องการหลัดเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.มร.17/2562 ลว. 30 ก.ค. 2562 29 ส.ค. 2562
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับเทศบาลตำบลนาแก้ว ที่บ้านป่าแข (ฝั่งขวาทาง) หมู่ 7 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 200,000.00 200,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์น้ำลำปาง ราคาที่เสนอ 200,000.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์น้ำลำปาง ราคาที่เสนอ 200,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาเกาะคาที่ 11/2562 ลว. 29 ส.ค. 2562 29 ส.ค. 2562
กปภ.ข.9/18/2562 งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2563 758,731.65 758,731.65 ๑. บจก. รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม เสนอราคา ๕๘๐,๖๐๙.๘๒ บาท
๒. บจก. เมก้าเปเปอร์ แอนด์ ปริ้นท์ เสนอราคา ๖๒๐,๕๕๘.๗๐ บาท
๓. บจก. ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ เสนอราคา ๖๙๔,๗๘๓.๑๐ บาท
บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๐,๖๐๙.๘๒ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกร้อยเก้าบาทแปดสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.9/7/2563 ลว. 3 ต.ค. 2562 29 ส.ค. 2562
55320-27/พิเศษ งานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อในกิจกรรมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาสังขะ 304,000.00 304,000.00 หจก.พีบีรุ่งทรัพย์ จำนวน 304,000 บาท หจก.พีบี รุ่งทรัพย์ เสนอราคาในวงเงินงบประมาณ กปภ.สข.7/2562 ลว. 29 พ.ค. 2562 29 ส.ค. 2562
กปภ.ข.5/28/2562 ขายทอดตลาดเรือนมาตรวัดน้ำชำรุด 441,654.89 441,654.89 หจก.ทศภัทร แมททีเรียล ราคาที่เสนอ 599,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หจก.ทศภัทร แมททีเรียล ราคาที่เสนอ 599,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาสูงสุด รอทำสัญญา 29 ส.ค. 2562
- วางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว นายธรรมนูญ แสนตลาด ชั่วคราว ม.7 บ้านบ่อน้ำ ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 189,713.00 171,514.00 หจก.ที.เอ็น.จี.เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 168,000.- บาท หจก.ที.เอ็น.จี.เซอร์วิส เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.อด.20/2562 ลว. 29 ส.ค. 2562 29 ส.ค. 2562
62087594862 งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM) การประปาส่วนภุมิภาคสาขาชนบท 130,000.00 139,100.00 1.หจก. เอ็กซ์ตร้า มอเตอร์ เซอร์วิส วงเงินที่เสนอ 128,400.- บาท
2.บจก. พลูโตเทค สาขาขอนแก่น วงเงินที่เสนอ 144,236.- บาท
หจก. เอ็กซ์ตร้า มอเตอร์ เซอร์วิส เกณฑ์ราคา 14/2562 ลว. 3 ก.ย. 2562 29 ส.ค. 2562
กปภ.ข.4-54/2562 ซื้อเครื่องยนต์สูบน้ำแบบสนาม สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 45 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2,568,000.00 2,461,000.00 1.บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,710,395.00 บาท
2.บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,949,999.00 บาท
บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 1,710,000.00 บาท เป็นราคาต่ำสุด ,ไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด และอยู่ในวงเงินงบประมาณ กปภ.ข.4/80/2562 ลว. 16 ก.ย. 2562 28 ส.ค. 2562
31072562 โครงการจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้นางเบญจวรรณ จันทนฤกษ์พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว 488,000.00 488,000.00 หจก.รุ่งวิเชียรก่อสร้าง 488,000.-บาท หจก.รุ่งวิเชียรก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.อร.055/2562 ลว. 5 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562
62087254549 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับนายชิตพงศ์ หทัยวสีวงศ์ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1,650,000.00 1,650,000.00 หจก.ชนพรัตน์ 1,103,875.34 บาท
หจก.ต.ปทีปต์ 1,158,280.14 บาท
หจก.สินสุวรรณการโยธา 1,180,000.-บาท
หจก.ชนพรัตน์ 1,103,000.-บาท เสนอราคาต่ำวุด กปภ.สาขา สฎ.49/2562 ลว. 3 ก.ย. 2562 28 ส.ค. 2562
- งานติดตั้งวางท่อประปา นายไพโรจน์ ศุภศิลป์ โฉนดเลขที่ 123743 หมู่ที่ 14 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 149,033.00 149,033.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โทนสวิตต์ เสนอราคา 148,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โทนสวิตต์ ราคาที่ตกลง 148,500.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.นว.36/2562 ลว. 29 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562
-/2562 ขยายเขตจำหน่ายน้ำ อปท.เทศบาลตำบลปะโค บริเวณบ้านบุงหมากลาน-บ้านป่าหวาย ม.5 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 499,869.00 499,869.00 บริษัท ดี-ลีฟอิเล็คทริคแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด / 499,000 บาท บริษัท ดี-ลีฟอิเล็คทริคแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด / 499,000 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขากุมภวาปี/4/2562 ลว. 10 ก.ย. 2562 28 ส.ค. 2562
5067/62 จ้างดูดตะกอนในถังน้ำใสสถานีเพิ่มแรงดันเขาสำโรง 299,600.00 299,600.00 นางสาวสุมลฑา สระกวี ราคาที่เสนอ 299,600.-บาท นางสาวสุมลฑา สระกวี มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 28 ส.ค. 2562
62087487833 จ้างผลิตและจัดทำชุดแก้วคริสตัน 2 แบบ 492,895.50 492,895.50 บริษัท บ้านไท-คริสตัล เซรามิค จำกัด 492,895.50 บริษัท บ้านไท-คริสตัล เซรามิค จำกัด ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 28 ส.ค. 2562
5009/62 จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวกนกจันทร์ เลิศไพบูลย์ โฉนดเลขที่ 142125 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 361,016.00 361,016.00 หจก.เทวสหกิจการก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 360,911.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หจก.เทวสหกิจการก่อสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วนราคาต่ำกว่าราคากลาง รอทำสัญญา 27 ส.ค. 2562