จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการทั้งหมด รายชื่อผู้ทิ้งงาน ข้อมูลรายงาน ตั้งค่าผู้ใช้งาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปี 2563 - กปภ.ข.1 (75.00KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563-กปภ.ข.1 (77.87KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 1 ปี 2563 กปภ.ข.2 (3.67MB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 2 ปี 2563 กปภ.ข.2 (1.71MB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปี 2563 - กปภ.ข.3 (475.32KB) การจัดการข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง กปภ.ข.3 (ไตรมาส 2) ปี 2563 (499.26KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปี 2563 - กปภ.ข.5 (39.91KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปี 2563 - กปภ.ข.5 (401.87KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปี 2563 กปภ.ข.6 (455.50KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปี 2563 (กปภ.ข.6) (180.71KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1/2563 ประจำปี 2563 (44.88KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ๒/๒๕๖๓ ประจำปี ๒๕๖๓ กปภ.ข.๗ (36.16KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.8 (ไตรมาส 1) (226.27KB) รายงานการจัดการเรื่องข้อร้องเรียน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.8 (109.18KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปี 2563 กปภ.ข.9 (86.61KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปี 2563 กปภ.ข.9 (90.36KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปี 2563 กปภ.ข.10 (131.87KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปี 2563 กปภ.ข.10 (297.88KB)