จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาร้องกวาง 4/61 สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า หน่วยบริการสอง กปภ.สาขาร้องกวาง ดำเนินการ 20 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.47/60 งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสูบจ่ายน้ำพร้อมดูแลทรัพย์สิน จำนวน 8 สถานี (สถานีสูบน้ำห้วยสะพาน, สถานีสูบน้ำห้วยขุนจิต, สถานีจ่ายน้ำเขาทัพพระยา, สถานีสูบน้ำมาบหวายโสม, สถานีสูบเพิ่มแรงดันหนองปลาไหล อ.บางละมุง, สถานีสูบน้ำหนองกลางดง, สถานีเพิ่มแรงดันมาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง, สถานีเพิ่มแรงดันหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง) จำนวน 6 เดือน (ต.ค. 60 – มี.ค. 61) ดำเนินการ 17 ส.ค. 2560
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยจุฬารัตน์ ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดำเนินการ 5 ม.ค. 2560
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสุขุมวิท-พัทยา 91 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดำเนินการ 6 ธ.ค. 2559
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยพระตำหนัก 5 ถนนพระตำหนัก 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดำเนินการ 16 พ.ย. 2559
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนหนองไม้แก่น ถึงซอยหนองไม้แก่น 8 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดำเนินการ 7 พ.ย. 2559
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยเทพประสิทธิ์ 7 ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดำเนินการ 20 ต.ค. 2559