จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.2/2564 ขายทอดตลาดวัสดุถาวร ชำรุด ดำเนินการ 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาภูเก็ต 2/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 55 รายการ ดำเนินการ 29 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสงขลา กปภ.สาขาสงขลา 5/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 9 ราย และวัสดุถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 28 รายการ ดำเนินการ 24 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/39/2563 ขายทอดตลาดเรือนมาตรวัดน้ำชำรุด ดำเนินการ 24 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาพะเยา 1/2564 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 3 รายการ และวัสดุถาวรที่ชำรุด 7 รายการ ดำเนินการ 22 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาลาดยาว 11646 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร จำนวน 2 รายการ ดำเนินการ 9 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาลาดยาว 11646 ขายทอดตลาดวัสดุถาวร จำนวน 5 รายการ ดำเนินการ 9 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขานครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ ข.1/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรจำนวน 17 รายการ ดำเนินการ 8 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขานครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ ข.2/2564 ขายทอดตลาดวัสดุถาวร จำนวน 22 รายการ ดำเนินการ 8 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 1/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 14 รายการ ดำเนินการ 7 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 2/2564 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 4 รายการ ดำเนินการ 7 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 3/2564 ขายทอดตลาดวัสดุถาวรที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 5 รายการ ดำเนินการ 7 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ปข.1/2564 ประกาศขายทอดตลาดเศษซากอะไหล่จากการซ่อมแซมยานพาหนะจำนวน 1 รายการ ดำเนินการ 4 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ปข.2/2564 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุถาวรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 36 รายการ ดำเนินการ 4 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ปข.3/2564 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร จำนวน 13 รายการ ดำเนินการ 4 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาลาดยาว 10757 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร(ประเภทท่อ) จำนวน 1 รายการ ดำเนินการ 24 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาชุมพร 21/2563 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุเสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน ดำเนินการ 22 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม 3/2563 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุคงคลังชำรุด ดำเนินการ 2 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)/20/2563 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานจำนวน 121 รายการ ดำเนินการ 27 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาเด่นชัย 8/2563 จำหน่ายวัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ได้ใช้งาน จำนวน 3 รายการ ดำเนินการ 27 ส.ค. 2563
กปภ. สาขามหาชนะชัย กปภ.มช.2/2563 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 2 รายการ ดำเนินการ 18 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร 17/2563 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุไม่เคลื่อนไหว/ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 3 รายการ ดำเนินการ 17 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย 2/2563 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 25 รายการ ดำเนินการ 13 ส.ค. 2563
กองจัดหา กจห.77/2563 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 41 รายการ ดำเนินการ 11 ส.ค. 2563
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ปข.5/2563 ขายทอดตลาดเศษซากวัสดุจากการรื้อถอนงานโครงการ จำนวน 1รายการ ดำเนินการ 6 ส.ค. 2563