จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาศรีราชา 02/2564 ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 14 รายการ ดำเนินการ 3 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาศรีราชา 02/2564 ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 14 รายการ ดำเนินการ 3 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาโพนทอง กปภ.พท.1/2564 ขายทอดตลาด พัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 39 รายการ กปภ.สาขาโพนทอง ดำเนินการ 2 มี.ค. 2564
กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 - ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่สามารถใช้งานได้จำนวน 1 รายการ ดำเนินการ 1 มี.ค. 2564
กองจัดหา กจห.6/2564 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 399 รายการ ดำเนินการ 19 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) กปภ.ชบ.1/2564 ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร วัสดุถาวร และวัสดุคงคลังชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน ประจำปี 2563 ดำเนินการ 19 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 6/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร และวัสดุถาวร ชำรุดเสื่อมสภาพ รวมจำนวน 4 รายการ ดำเนินการ 17 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/86/2564 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 2 รายการ ดำเนินการ 16 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาขาณุวรลักษบุรี 1/2564 ขายทอดตลาดวัสดุถาวร ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 3 รายการ ดำเนินการ 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาขาณุวรลักษบุรี 2/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 8 รายการ ดำเนินการ 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาเบตง 2/2564 ขายทอดตลาดวัสดุถาวรซึ่งเสื่อมสภาพและชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 13 รายการ ดำเนินการ 4 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชุมพร 3/2564 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 10รายการ ดำเนินการ 4 ก.พ. 2564
กปภ. สาขากาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธ์ เลขที่ 1/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 16 รายการ ดำเนินการ 2 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) 6/2564 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานตามประกาศขายทอดตลาดเลขที่ กปภ.ขก(พ) 5/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 ดำเนินการ 1 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.ขก.(พ).7/2564 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 122 รายการ ดำเนินการ 1 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ 01/2564 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน ๗ รายการ ดำเนินการ 27 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ 02/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน ๓ รายการ ดำเนินการ 27 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ 03/2564 ขายทอดตลาดวัสดุถาวรที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน ๑๐ รายการ ดำเนินการ 27 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสวรรคโลก กปภ.สาขาสวรรคโลก ข. 1/2564 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 3 รายการ ดำเนินการ 26 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.ขก.(พ).5/2564 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 122 รายการ ดำเนินการ 22 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาเถิน 1/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 5 รายการ ดำเนินการ 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสระแก้ว 02/2564 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร จำนวน ๑๗ รายการ ดำเนินการ 12 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.1/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร ชำรุด ดำเนินการ 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.1/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร ชำรุด ดำเนินการ 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.2/2564 ขายทอดตลาดวัสดุถาวร ชำรุด ดำเนินการ 6 ม.ค. 2564