จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 12/2564 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 38 รายการ ดำเนินการ 18 ส.ค. 2564
กปภ. สาขาแพร่ 1/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด-เสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ ดำเนินการ 16 ส.ค. 2564
กปภ. สาขาชุมพร 8/2564 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 12รายการ ดำเนินการ 16 ส.ค. 2564
กองจัดหา กจห.47/2564 ขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 48 รายการ ดำเนินการ 10 ส.ค. 2564
กปภ. สาขาสว่างแดนดิน 11/2564 ประกาศขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรชำรุด / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 37 รายการ ดำเนินการ 22 ก.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านหมี่ 6/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 20 รายการ ดำเนินการ 9 ก.ค. 2564
กองจัดหา กจห.39/2564 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 210 รายการ ดำเนินการ 7 ก.ค. 2564
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู 1/2564 จำหน่ายสินทรัพย์/สินทรัพย์ถาวร ชำรุด/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 32 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ดำเนินการ 28 มิ.ย. 2564
กปภ. สาขาบ้านหมี่ 4/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 20 รายการ ดำเนินการ 28 มิ.ย. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/113/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 66 รายการ ดำเนินการ 24 มิ.ย. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/2/2564 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด ใช้งานไม่ได้ ดำเนินการ 15 มิ.ย. 2564
กปภ. สาขาโชคชัย กปภ.สาขาโชคชัย 15/2564 ายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 8 รายการ ดำเนินการ 15 มิ.ย. 2564
กปภ. สาขาพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง เลขที่ 1/2564 ขายทอดตลาดต้นไม้ ดำเนินการ 7 มิ.ย. 2564
กปภ. สาขาชุมพร 7/2564 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 1รายการ ดำเนินการ 28 พ.ค. 2564
กปภ. สาขาพังโคน 1/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 14 รายการ ดำเนินการ 25 พ.ค. 2564
กปภ. สาขาภูเขียว กปภ.สาขาภูเขียว 9/64 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน(มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 10 รายการ ดำเนินการ 17 พ.ค. 2564
กปภ. สาขาสวรรคโลก ข.3/2564 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (ไม่เคลื่อนไหวเกิน 2 ปี) จำนวน 2 รายการ ดำเนินการ 14 พ.ค. 2564
กปภ. สาขาเถิน 2/2564 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังไม่เคลื่อนไหวเกิน 2 ปี (Dead Stock) จำนวน 3 รายการ ดำเนินการ 12 พ.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/94/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 66 รายการ ดำเนินการ 7 พ.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.111/2564 จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร ประจำปี 2564 ดำเนินการ 19 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.111/2564 จำหน่ายวัสดุถาวร ประจำปี 2564 ดำเนินการ 19 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาสวรรคโลก กปภ.สาขาสวรรคโลก ข.2/2564 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 6 รายการ ดำเนินการ 5 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เลขที่ 1/2564 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 56 รายการ ดำเนินการ 5 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/1/2564 ขายทอดตลาดพัสดุใช้งานไม่ได้ ดำเนินการ 23 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาภูเขียว 7/64 การขายทอดตลาดสินทรัพทย์ถาวรที่ชำรุด ดำเนินการ 23 มี.ค. 2564