จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาลำปาง กปภ.สาขาลำปาง 1/2562 ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุดและสินทรัพย์ถาวรชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินการ 21 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาสวรรคโลก กปภ.สาขาสวรรคโลก ข.2/2562 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 6 รายการ ดำเนินการ 21 ม.ค. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ กปภ.ข.4/2562 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 6 รายการ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ดำเนินการ 21 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา 01/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมคุณภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน งาน จำนวน 4 รายการ ดำเนินการ 18 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.1/2562 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน (มาตรวัดน้ำ) ดำเนินการ 16 ม.ค. 2562
กองจัดหา กจห.2/2562 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 30 รายการ ดำเนินการ 16 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2) ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 19 รายการ (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 9 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ 01/2562 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน ๙ รายการ ดำเนินการ 7 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาชนแดน 1/2562,2/2562 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร,มาตรวัดน้ำชำรุด ดำเนินการ 7 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาหนองไผ่ กปภ.สาขาหนองไผ่ ที่ 1/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร จำนวน 9 รายการ ของ กปภ.สาขาหนองไผ่ ดำเนินการ 4 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา กปภ.ฉช.2/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรและวัสดุชำรุด ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 10 รายการ ดำเนินการ 3 ม.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ปข.4/2562 ขายทอดตลาดวัสดุถาวร ที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 32 รายการ ดำเนินการ 2 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาสวรรคโลก ข.1/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร จำนวน 15 รายการ ดำเนินการ 28 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาลาดยาว กปภ.สาขาลาดยาว 1/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 3 รายการ ดำเนินการ 27 ธ.ค. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ปข.1/2562 ขายทอดตลาดเศษซากวัสดุจากการซ่อมแซมยานพาหนะและเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 1 รายการ ดำเนินการ 26 ธ.ค. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ปข.2/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร (ครุภัณฑ์ทั่วไป)ที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 40 รายการ ดำเนินการ 26 ธ.ค. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ปข.3/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร,วัสดุที่รื้อถอนจากงานโครงการ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 17 รายการ ดำเนินการ 26 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเทิง 1/2562 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุดไม่มีราคา(สมุดเบอร์2) จำนวน 6 รายการ ดำเนินการ 25 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ที่ 1/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 19 รายการ ดำเนินการ 25 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเทิง 2/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งานจำนวน 11 รายการ ดำเนินการ 25 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเทิง 3/2562 ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 6 รายการ ดำเนินการ 25 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.5/51/2561 ขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร ดำเนินการ 24 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 2/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 19 รายการ ดำเนินการ 19 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง กปภ.บปก.1/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรอาคารและสิ่งปลูกสร้างชำรุดไม่ได้ใช้งาน จำนวน 1 รายการ ดำเนินการ 18 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาแม่สอด 3/2562 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (มาตรชำรุด) จำนวน 16 รายการ ดำเนินการ 17 ธ.ค. 2561