จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กองจัดหา กจห.19/2563 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 195 รายการ ดำเนินการ 26 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาหลังสวน กปภ.สาขาหลังสวน 5/2563 ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 27 รายการ ดำเนินการ 25 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาภูเขียว กปภ.สาขาภูเขียว 2/63 การขายทอดตลาด ดำเนินการ 25 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาลำปาง 2/2563 ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 46 รายการ ดำเนินการ 24 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาลำปาง 3/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 18 รายการ ดำเนินการ 24 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาลำปาง 4/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด (ยานพาหนะ) จำนวน 3 รายการ ดำเนินการ 24 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาบ้านไผ่ 10/2563 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสือมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 37 รายการ ดำเนินการ 21 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาหลังสวน กปภ.สาขาหลังสวน 4/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 2 รายการ ดำเนินการ 21 ก.พ. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ปข.4/2563 ขายทอดตลาดเศษซากยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (ปริมาณ 4 คัน อยู่ในพื้นที่ กปภ.สาขานครสวรรค์) ดำเนินการ 20 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/26/2563 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 14 รายการ ดำเนินการ 19 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาภูเก็ต 1/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 32 รายการ ดำเนินการ 18 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 4/2563 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 6 รายการ ดำเนินการ 18 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาบางมูลนาก กปภ.บน.1/2563 ขายทอดตลาดวัสดุถาวร (ชำรุด) จำนวน 5 รายการ ดำเนินการ 14 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาบางมูลนาก กปภ.บน.2/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร (ชำรุด) จำนวน 5 รายการ ดำเนินการ 14 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาบางมูลนาก กปภ.บน.3/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด (ยานพาหนะ) จำนวน 2 รายการ ดำเนินการ 14 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ - ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 7 รายการ ดำเนินการ 13 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ - ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 7 รายการ ดำเนินการ 13 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ 02/2563 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 7 รายการ ดำเนินการ 13 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ 1/2563 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 3 รายการ ดำเนินการ 13 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาสระแก้ว 6/2563 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร จำนวน ๓๗ รายการ ดำเนินการ 13 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาจัตุรัส 3/2563 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 21 รายการ ดำเนินการ 13 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาจัตุรัส 03/2563 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 21 รายการ ดำเนินการ 13 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ 1/2563 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 11 รายการ ดำเนินการ 12 ก.พ. 2563
กองจัดหา กจห.12/2563 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 47 รายการ ดำเนินการ 11 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 07022563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร วัสดุถาวร และวัสดุคงคลังชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน ประจำปี 2562 ดำเนินการ 7 ก.พ. 2563