จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาลาดยาว กปภ.สาขาลาดยาว 2/2563 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างรื้อถอนจากโครงการ จำนวน 1 รายการ ดำเนินการ 8 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ 3/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ ดำเนินการ 8 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/1/2563 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ใช้งานไม่ได้ ดำเนินการ 30 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม 1/2563 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด ดำเนินการ 29 เม.ย. 2563
กปภ. สาขานครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ ข.3/2563 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 3 รายการ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ดำเนินการ 21 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 01/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมคุณภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 24 รายการ ดำเนินการ 20 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 6/2563 ยกเลิกขายทอดตลาดวัสดุคงคลังที่ชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 4 รายการ ดำเนินการ 24 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.14/63 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร, วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 59 รายการ ดำเนินการ 24 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.15/63 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร บ้านพัก 2 ครอบครัวโครงสร้างไม้ผนังกระเบื้อง 1 ชั้น จำนวน 2 หลัง ดำเนินการ 24 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.16/63 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 31 รายการ ดำเนินการ 24 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาสันกำแพง 1/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 1 รายการ กปภ.สาขาสันกำแพง ดำเนินการ 23 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาสันกำแพง 1/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 1 รายการ กปภ.สาขาสันกำแพง ดำเนินการ 23 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ 1/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด ดำเนินการ 20 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย เลขที่ 1/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 1 รายการ ดำเนินการ 18 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/14/2563 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 28 รายการ,วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 53 รายการ ดำเนินการ 17 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 5/2563 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง(มาตรวัดน้ำชำรุด)/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 4 รายการ ดำเนินการ 16 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา กปภ.ฉช.16/2563 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำและวัสดุที่ชำรุด ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 18 รายการ ดำเนินการ 13 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.ขก.(พ).10/2563 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 17 รายการ ดำเนินการ 12 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 1/2563 ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 122 รายการ ดำเนินการ 11 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 2/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 63 รายการ ดำเนินการ 11 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 3/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด (หม้อแปลงไฟฟ้า) จำนวน 2 รายการ ดำเนินการ 11 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาสว่างแดนดิน 1/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 18 รายการ ดำเนินการ 9 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาอรัญประเทศ 053/2563 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร จำนวน ๑๗ รายการ ดำเนินการ 9 มี.ค. 2563
กปภ. สาขากระนวน 2/2563 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 16 รายการ ดำเนินการ 6 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาเมืองพล กปภ.สาขาเมืองพล 001/2563 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 20 รายการ ดำเนินการ 27 ก.พ. 2563