จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ 01/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน ๓ รายการ ดำเนินการ 15 ธ.ค. 2564
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ 02/2565 ขายทอดตลาดวัสดุถาวรที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน ๘ รายการ ดำเนินการ 15 ธ.ค. 2564
กปภ. สาขานครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ ข.2/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรจำนวน 43 รายการ ดำเนินการ 7 ธ.ค. 2564
กปภ. สาขานครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ ข.1/2565 ขายทอดตลาดวัสดุถาวร จำนวน 6 รายการ ดำเนินการ 2 ธ.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านไผ่ 4/2565 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 7 รายการ ดำเนินการ 2 ธ.ค. 2564
กปภ. สาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 1/2565 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังที่ชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 5 รายการ ดำเนินการ 30 พ.ย. 2564
กปภ. สาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 2/2565 ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 7 รายการ ดำเนินการ 30 พ.ย. 2564
กปภ. สาขาลาดยาว 2/2564 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง(มาตรวัดน้ำชำรุด-อุปกรณ์เสื่อมสภาพ) จำนวน 6 รายการ ดำเนินการ 30 พ.ย. 2564
กปภ. สาขาลาดยาว กปภ.สาขาลาดยาว 1/2564 ขายทอดตลาดวัสดุถาวร จำนวน 8 รายการ ดำเนินการ 30 พ.ย. 2564
กปภ. สาขาสวรรคโลก ข.1/2565 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 5 รายการ ดำเนินการ 23 พ.ย. 2564
กองจัดหา กจห.63/2564 ขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 210 รายการ ดำเนินการ 8 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.1/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 37 รายการ ดำเนินการ 8 พ.ย. 2564
กปภ. สาขาอรัญประเทศ 01/2565 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวรชำรุด จำนวน ๘ รายการ ดำเนินการ 7 ต.ค. 2564
กปภ. สาขาบางคล้า กปภ.บค.22/2564 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 31 รายการ ดำเนินการ 27 ก.ย. 2564
กปภ. สาขาบางคล้า กปภ.บค.23/2564 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 4 รายการ ดำเนินการ 27 ก.ย. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/3/2564 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ใช้งานไม่ได้ ดำเนินการ 20 ก.ย. 2564
กปภ. สาขาบ้านบึง กปภ.บบ.1/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่สามารถใช้งานได้ (สภาพ 5) ดำเนินการ 16 ก.ย. 2564
กปภ. สาขาศรีราชา 03/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้(สภาพ ๕) จำนวน 6 รายการ ดำเนินการ 3 ก.ย. 2564
กปภ. สาขาศรีราชา 03/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้(สภาพ ๕) จำนวน 6 รายการ ดำเนินการ 3 ก.ย. 2564
กปภ. สาขาบ้านหมี่ 8/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 20 รายการ ดำเนินการ 2 ก.ย. 2564
กปภ. สาขาสงขลา กปภ.สาขาสงขลา 7/2564 ขาดทอดตลาดวัสดุคงคลังที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 123 รายการ ดำเนินการ 25 ส.ค. 2564
กปภ. สาขาชุมพร 6/2564 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 2รายการ ดำเนินการ 25 ส.ค. 2564
กปภ. สาขาชัยบาดาล 4/2564 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน ดำเนินการ 23 ส.ค. 2564
กปภ. สาขาชัยบาดาล 4/2564 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน ดำเนินการ 23 ส.ค. 2564
กปภ. สาขาลาดยาว กปภ.สาขาลาดยาว 1/2564 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง(มาตรวัดน้ำชำรุด-อุปกรณ์เสื่อมสภาพ) จำนวน 9 รายการ ดำเนินการ 20 ส.ค. 2564