จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน 1/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรเเละวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 27 รายการ ดำเนินการ 13 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 2/2563 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด ดำเนินการ 13 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 1/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 30 รายการ ดำเนินการ 13 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาสวรรคโลก กปภ.สาขาสวรรคโลก ข.1/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร จำนวน 1 รายการ ดำเนินการ 12 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาสวรรคโลก กปภ.สาขาสวรรคโลก ข.2/2563 ขายทอดตลาดวัสดุถาวร จำนวน 4 รายการ ดำเนินการ 12 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาสวรรคโลก กปภ.สาขาสวรรคโลก ข.3/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร จำนวน 5 รายการ ดำเนินการ 12 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ ข.1/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร จำนวน 12 รายการ ดำเนินการ 29 พ.ย. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ ข.2/2563 ขายทอดตลาดวัสดุถาวร จำนวน 7 รายการ ดำเนินการ 29 พ.ย. 2562
กปภ. สาขากำแพงเพชร กปภ.กพ.1/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร จำนวน 8 รายการ ดำเนินการ 29 พ.ย. 2562
กปภ. สาขากำแพงเพชร กปภ.กพ.2/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร จำนวน 2 รายการ ดำเนินการ 29 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาลาดยาว กปภ.สาขาลาดยาว 1/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 5 รายการ ดำเนินการ 28 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาลาดยาว กปภ.สาขาลาดยาว 2/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร(ยานพาหนะ) จำนวน 1 รายการ ดำเนินการ 28 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 3 - ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 31 รายการ ดำเนินการ 15 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา 03/2562 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังชำรุด/เสื่อมคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 24 รายการ ดำเนินการ 12 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาชุมพร 2/2563 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งานจำนวน 2รายการ ดำเนินการ 4 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาชุมพร 1/2563 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 1รายการ ดำเนินการ 4 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงราย 3/2562 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 21 รายการ ดำเนินการ 22 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงราย 3/2562 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 21 รายการ ดำเนินการ 22 ต.ค. 2562
กองจัดหา กจห.91/2562 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 222 รายการ ดำเนินการ 18 ต.ค. 2562
กองจัดหา กจห.92/2562 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 153 รายการ ดำเนินการ 18 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านบึง กปภ.บบ.1/2562 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 1 รายการ ดำเนินการ 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านบึง กปภ.บบ.1/2562 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 1 รายการ ดำเนินการ 1 ต.ค. 2562
กองจัดหา กจห.83/2562 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 222 รายการ ดำเนินการ 19 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาจันทบุรี 21/2562 จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 29 รายการ ดำเนินการ 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา 02/2562 งานขายทอด ตลาดวัสดุคงคลังชำรุด / เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 24 รายการ ดำเนินการ 13 ก.ย. 2562