จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-043/2562 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 142 รายการ ดำเนินการ 29 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาสวรรคโลก กปภ.สาขาสวรรคโลก ข.5/2562 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (ไม่เคลื่อนไหว 2 ปี) จำนวน 6 รายการ ของ กปภ.สาขาสวรรคโลก ดำเนินการ 22 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.02/2562 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 24 รายการ ดำเนินการ 11 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาบ้านผือ 01/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน ดำเนินการ 9 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาจัตุรัส 4 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 8 รายการ ดำเนินการ 4 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ 1 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน (มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 16 รายการ ดำเนินการ 4 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.008/2562 ขายทอดตลาดวัสดุและสินทรัพย์ถาวรที่ชุำรุด เสื่อมคุณภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน ดำเนินการ 3 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.009/2562 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 12 รายการ ดำเนินการ 3 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาแก้งคร้อ กปภ.สาขาแก้งคร้อ/2/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 20 รายการ ดำเนินการ 2 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.4/62 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 61 รายการ ดำเนินการ 27 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.3/62 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร, วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 51 รายการ ดำเนินการ 27 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา กปภ.ฉช.3/2562 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำและวัสดุที่ชำรุด ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 23 รายการ ดำเนินการ 22 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาสันกำแพง 1/2562 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 15 รายการ กปภ.สาขาสันกำแพง ดำเนินการ 21 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาสันกำแพง 2/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 9 รายการ และวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 7 รายการ กปภ.สาขาสันกำแพง ดำเนินการ 21 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาภูเขียว 5/62 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุดและยูเนียนมาตรชำรุด จำนวน 12 รายการ ดำเนินการ 20 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาน้ำพอง กปภ.ส.นพ./01/2562 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำ จำนวน 180 เครื่อง ดำเนินการ 20 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาน้ำพอง กปภ.ส.นพ./01/2562 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำ จำนวน 180 เครื่อง ดำเนินการ 20 มี.ค. 2562
กปภ. สาขากุมภวาปี 2/2562 จำหน่ายสินทรัพย์ถาวรชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด ดำเนินการ 18 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/12/2562 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 33 รายการ , วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 47 รายการ, มาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 14 รายการ ) ดำเนินการ 18 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2) ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 19 รายการ (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 15 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาเทิง 4/2562 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 9 รายการ ดำเนินการ 14 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาสว่างแดนดิน 1/2562 ขายทอดตลาด เลขที่ 1/2562 ดำเนินการ 12 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาโพนทอง 1/62 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ ดำเนินการ 11 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาโพนทอง 1/62 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ ดำเนินการ 11 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาโพนทอง 1/62 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ ดำเนินการ 11 มี.ค. 2562