จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาบ้านหมี่ 2/2565 ขายทอดตลาดวัสดุถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 31 รายการ ดำเนินการ 3 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาบ้านโป่ง 1/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน ดำเนินการ 1 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาศรีสำโรง 59/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร จำนวน 10 รายการ ดำเนินการ 28 ม.ค. 2565
กปภ. เขต 7 1/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 3 รายการ ดำเนินการ 24 ม.ค. 2565
กองจัดหา กจห.4/2565 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 48 รายการ ดำเนินการ 19 ม.ค. 2565
กปภ. เขต 7 2/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด/เสื่อมสภาพ /ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 141 รายการ ดำเนินการ 18 ม.ค. 2565
กปภ. สาขาตะพานหิน กปภ.ตห.3/2565 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 2 รายการ ดำเนินการ 18 ม.ค. 2565
กปภ. สาขานครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ ข.3/2565 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังจำนวน 8 รายการ ดำเนินการ 14 ม.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีสำโรง ข.53/2565 ขายทอดตลาดวัสดุถาวรจำนวน 2 รายการ ดำเนินการ 14 ม.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีสำโรง ข.52/2565 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง(มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 7 รายการ ดำเนินการ 14 ม.ค. 2565
กปภ. สาขาสระแก้ว 01/2565 กปภ.สาขาสระแก้ว ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 62 รายการ ดำเนินการ 13 ม.ค. 2565
กปภ. สาขาชุมพร 1/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ที่ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 18 รายการ ดำเนินการ 13 ม.ค. 2565
กปภ. สาขาชุมพร 1/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ที่ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 18 รายการ ดำเนินการ 13 ม.ค. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5 ที่ 2/2565 ขายทอดตลาดเรือนมาตรวัดน้ำชำรุด ดำเนินการ 12 ม.ค. 2565
กปภ. สาขาขาณุวรลักษบุรี 1/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 7 รายการ ดำเนินการ 7 ม.ค. 2565
กปภ. สาขาขาณุวรลักษบุรี 2/2565 ขายทอดตลาดวัสดุถาวร ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 13 รายการ ดำเนินการ 7 ม.ค. 2565
กปภ. สาขาขาณุวรลักษบุรี 3/2565 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 5 รายการ ดำเนินการ 7 ม.ค. 2565
กปภ. สาขาอุทัยธานี 2/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร 17 รายการ ดำเนินการ 4 ม.ค. 2565
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ปข.1/2565 ขายทอดตลาดเศษซากวัสดุ จำนวน 1 รายการ ดำเนินการ 4 ม.ค. 2565
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ปข.2/2565 ขายทอดตลาดวัสดุถาวร จำนวน 61 รายการ ดำเนินการ 4 ม.ค. 2565
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ปข.3/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร จำนวน 23 รายการ ดำเนินการ 4 ม.ค. 2565
กปภ. สาขาสวรรคโลก ข.2/2565 ขายทอดตลาดวัสดุถาวร จำนวน 16 รายการ ดำเนินการ 27 ธ.ค. 2564
กปภ. สาขาสวรรคโลก ข.3/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร จำนวน 18 รายการ ดำเนินการ 27 ธ.ค. 2564
กปภ. สาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 3/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 9 รายการ ดำเนินการ 21 ธ.ค. 2564
กปภ. สาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 4/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 1 รายการ ดำเนินการ 21 ธ.ค. 2564