จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ - ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 7 รายการ ดำเนินการ 13 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ 02/2563 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 7 รายการ ดำเนินการ 13 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ 1/2563 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 3 รายการ ดำเนินการ 13 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาสระแก้ว 6/2563 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร จำนวน ๓๗ รายการ ดำเนินการ 13 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาจัตุรัส 3/2563 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 21 รายการ ดำเนินการ 13 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาจัตุรัส 03/2563 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 21 รายการ ดำเนินการ 13 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ 1/2563 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 11 รายการ ดำเนินการ 12 ก.พ. 2563
กองจัดหา กจห.12/2563 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 47 รายการ ดำเนินการ 11 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 07022563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร วัสดุถาวร และวัสดุคงคลังชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน ประจำปี 2562 ดำเนินการ 7 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 07022563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร วัสดุถาวร และวัสดุคงคลังชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน ประจำปี 2562 ดำเนินการ 7 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาแพร่ 1/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวรชำรุด-เสื่อมสภาพ จำนวน 22 รายการ ดำเนินการ 6 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาหลังสวน กปภ.สาขาหลังสวน 2/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 41 รายการ ดำเนินการ 5 ก.พ. 2563
กปภ. สาขามหาสารคาม 01/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน 20 รายการ ดำเนินการ 23 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร 3/2563 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน ดำเนินการ 22 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง ที่ 1/256 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร, สินทรัพย์ถาวร (อาคารและสิ่งก่อสร้าง), วัสดุถาวร, วัสดุคงคลังที่ชำรุด ดำเนินการ 9 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 1/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 1 รายการ ดำเนินการ 25 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 2/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 66 รายการ ดำเนินการ 25 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 3/2563 ขายทอดตลาดวัสดุถาวรที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 27 รายการ ดำเนินการ 25 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม 1/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์วัสดุถาวรชำรุด และสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน รวม 13 รายการ ดำเนินการ 25 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา กปภ.สาขาสงขลา 1/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 19 รายการ และวัสดุถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 12 รายการ ดำเนินการ 24 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/45/2562 ขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร ดำเนินการ 24 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/45/2562 ขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร ดำเนินการ 24 ธ.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ปข.2/2563 ขายทอดตลาดวัสดุถาวร ที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 17 รายการ ดำเนินการ 24 ธ.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ปข.3/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร จำนวน 25 รายการ ดำเนินการ 24 ธ.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ปข.1/2563 ขายทอดตลาดเศษซากวัสดุจากการรื้อถอนงานโครงการฯ และเศษซากวัสดุจากการซ่อมแซมยานพาหนะและเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ดำเนินการ 23 ธ.ค. 2562