จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาบางคล้า กปภ.บค.15/2562 ประกาศขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวร และวัสดุถาวร ที่ชำรุด ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 22 รายการ ดำเนินการ 9 ส.ค. 2562
กองจัดหา กจห.71/2562 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 42 รายการ ดำเนินการ 7 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาลาดยาว กปภ.สาขาลาดยาว 4/2562 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง(มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 7 รายการ ดำเนินการ 6 ส.ค. 2562
กองจัดหา กจห.67/2562 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 154 รายการ ดำเนินการ 1 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ กปภ.บร.08/2562 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 16 รายการ ดำเนินการ 31 ก.ค. 2562
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ 2/2562 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 1 รายการ (มาตรวัดน้ำชำรุด เสื่่อมสภาพ จำนวน 192 เครื่อง) ดำเนินการ 29 ก.ค. 2562
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ 2/2562 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 1 รายการ (มาตรวัดน้ำชำรุด เสื่่อมสภาพ จำนวน 192 เครื่อง) ดำเนินการ 29 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 ที่ 1/2562 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน (มาตรวัดน้ำ) จำนวน ๒ รายการ ดำเนินการ 19 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาชุมพร 5/2562 ประกาศขายทอดตลาดประตูน้ำชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน ดำเนินการ 11 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม กปภ.พค.6/2562 ประกาศขายทอดตลาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ดำเนินการ 9 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาระยอง 4/2562 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 10 รายการ ดำเนินการ 8 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาบึงกาฬ 1/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 5 รายการ ดำเนินการ 5 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาพังโคน 1-2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด/เสื่่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 21 รายการ ดำเนินการ 2 ก.ค. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ ข.5/2562 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 15 รายการ ดำเนินการ 11 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ที่ 3/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 6 รายการ ดำเนินการ 10 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ 1/2562 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 1 รายการ (รถยนต์บรรทุกยี่ห้อ ฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่นสแตนดาร์ด ดำเนินการ 10 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.47/2562 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและท่อทองแดง จำนวน 178 รายการ ดำเนินการ 7 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/2/2562 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ใช้งานไม่ได้ ดำเนินการ 7 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/69/2562 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 11 รายการ ดำเนินการ 7 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.39/2562 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 359 รายการ ดำเนินการ 28 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 3/2562 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน ดำเนินการ 28 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/62/2562 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานจำนวน26รายการ(มาตรวัดน้ำ20,736เครื่อง) ดำเนินการ 27 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาขอนแก่น 10/2562 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง(มาตรวัดน้ำชำรุด)ที่ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 17 รายการ ดำเนินการ 14 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาเลย 7/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน ๒๓ รายการ ตาม ประกาศ กปภ.สาขาเลย เลขที่ ๗/๒๕๖๒ ลว. ๗ พ.ค. ๖๒ ดำเนินการ 8 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง กปภ.บปก.3/2562 ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุดเสื่อมคุณภาพใช้งานไม่ได้ จำนวน 17 รายการ ดำเนินการ 2 พ.ค. 2562