จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/23/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 56 รายการ ดำเนินการ 10 มี.ค. 2565
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร 2/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร และวัสดุถาวร จำนวน 13 รายการ ดำเนินการ 7 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/1/2565 ขายทอดตลาดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ดำเนินการ 4 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/52/2565 ขายทอดตลาดวัดสุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 2 รายการ ดำเนินการ 2 มี.ค. 2565
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.1/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 13 รายการ ดำเนินการ 1 มี.ค. 2565
กปภ. สาขาห้วยยอด 5/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด ประจำปี 2565 กปภ.สาขาห้วยยอด ดำเนินการ 1 มี.ค. 2565
กปภ. สาขาชุมพร 6/2565 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ ดำเนินการ 28 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาชุมพร 6/2565 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ ดำเนินการ 28 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.1/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 13 รายการ ดำเนินการ 28 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.2/2565 ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 17 รายการ ดำเนินการ 28 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 1 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร วัสดุถาวร และวัสดุคงคลังชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน ประจำปี 2565 ดำเนินการ 24 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาสงขลา กปภ.สาขาสงขลา 2/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 12 รายการ และวัสดุถาวร จำนวน 20 รายการ ดำเนินการ 23 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาจอมทอง 1/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด 14 รายการ ดำเนินการ 22 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาเลย 6 / 2565 การจำหน่ายสินทรัพย์/สินทรัพย์ถาวร ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 34 รายการ ดำเนินการ 21 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาเลย 6/2565 การจำหน่ายสินทรัพย์/สินทรัพย์ถาวร ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 34 รายการ ดำเนินการ 21 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา 01/2565 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 13 รายการ กปภ.สาขาศรีราชา เลขที่01/2565 ดำเนินการ 14 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา 01/ ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 13 รายการ กปภ.สาขาศรีราชา เลขที่01/2565 ดำเนินการ 14 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา 02/2565 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 20 รายการ กปภ.สาขาศรีราชา เลขที่ 02/2565 ดำเนินการ 14 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา 02/2565 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 20 รายการ กปภ.สาขาศรีราชา เลขที่ 02/2565 ดำเนินการ 14 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา กปภ.ฉช.2/2565 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำและวัสดุที่ชำรุด ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 24 รายการ ดำเนินการ 11 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา กปภ.ฉช.2/2565 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำและวัสดุที่ชำรุด ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 24 รายการ ดำเนินการ 11 ก.พ. 2565
กองจัดหา กจห.7/2565 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 279 รายการ ดำเนินการ 9 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.4/64 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร, วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 52 รายการ ดำเนินการ 7 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.5/65 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 28 รายการ ดำเนินการ 7 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาอ้อมน้อย เลขที่ 1/2565 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเผา จำนวน 6 รายการ ดำเนินการ 3 ก.พ. 2565