จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 3/2561 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 8 รายการ ดำเนินการ 8 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 4/2561 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 1 รายการ ดำเนินการ 8 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาระยอง กปภ.รย.6/2561 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 12 รายการ ดำเนินการ 7 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาบ้านบึง กปภ.บบ.1/2561 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 15 รายการ ดำเนินการ 6 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาบางคล้า กปภ.บค.13/2561 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 8 รายการ ดำเนินการ 26 ก.ค. 2561
กองจัดหา กจห.61/2561 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 95 รายการ ดำเนินการ 26 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/ 1/2561 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน (มาตรวัดน้ำ) จำนวน ๒ รายการ ดำเนินการ 25 ก.ค. 2561
กองจัดหา กจห.51/2561 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 28 รายการ ดำเนินการ 17 ก.ค. 2561
กปภ. สาขากบินทร์บุรี 02/2561 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ภาวรและวัสดุถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 3 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ดำเนินการ 5 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู 1/2561 จำหน่ายสินทรัพย์/สินทรัพย์ถาวร ชำรุด/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 5 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ2561 ดำเนินการ 5 ก.ค. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ปข.7/2561 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) ที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 2 รายการ ดำเนินการ 27 มิ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.39/2561 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 400 รายการ ดำเนินการ 13 มิ.ย. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ปข.6/2561 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) ที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 2 รายการ ดำเนินการ 4 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาหนองบัวแดง กปภ.สาขาหนองบัวแดง 3/2561 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 12 รายการ ดำเนินการ 18 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5 ที่ 17/61 ขายทอดตลาดเรือนมาตรวัดน้ำชำรุด ดำเนินการ 26 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาสระแก้ว 8/2561 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร จำนวน ๒๑ รายการ ดำเนินการ 24 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาชุมพร 4/2561 ประกาศขายทอดตลาดประตูน้ำชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน ดำเนินการ 10 เม.ย. 2561
กปภ. สาขานครพนม 2/2561 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร(ครุภัณฑ์) ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่สามารถใช้งานได้ ดำเนินการ 10 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาหลังสวน 2/2561 ขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 10 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง 1/2561 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังที่ชำรุด ดำเนินการ 9 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/1/2561 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ใช้งานไม่ได้ ดำเนินการ 4 เม.ย. 2561
กองจัดหา กจห.19/2561 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 415 รายการ ดำเนินการ 27 มี.ค. 2561