จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาเถิน 1/2565 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังไม่เคลื่อนไหว 2 ปี (Dead Stock) จำนวน 7 รายการ ดำเนินการ 9 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/67/2565 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 64 รายการ ดำเนินการ 9 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาวังสะพุง 1/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด/เสื่่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 34 รายการ ดำเนินการ 6 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/1/2565 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน(มาตรวัดน้ำ) จำนวน 10,113 เครื่อง (จำนวน 2 รายการ(รวมทุกยี่ห้อ)) ดำเนินการ 29 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาพังโคน 1/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 12 รายการ ดำเนินการ 27 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)8/2565 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (มาตรวัดน้ำทองเหลืองทุกขนาดทุกยี่ห้อ) จำนวน 11 รายการ 2,256 เครื่อง ดำเนินการ 20 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)7/2565 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (มาตรวัดน้ำทองเหลืองทุกขนาด ทุกยี่ห้อ) จำนวน 11 รายการ 2,256 เครื่อง ดำเนินการ 18 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาพนมสารคาม กปภ.ข.1-พค./2/2565 ขายทอดตลาด พัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 46 รายการ ดำเนินการ 11 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาปราจีนบุรี กปภ.ปจ.01/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร วัสดุถาวร พัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำป็นต้องใช้งาน จำนวน 46 รายการ การประปา่ส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี ดำเนินการ 8 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาศรีสงคราม 1/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน ๔ รายการ ดำเนินการ 5 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)6/2565 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (มาตรวัดน้ำทองเหลืองทุกขนาด ทุกยี่ห้อ) จำนวน 11 รายการ 2,256 เครื่อง ดำเนินการ 1 เม.ย. 2565
กปภ. สาขานครปฐม - ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 13 รายการ ดำเนินการ 23 มี.ค. 2565
กปภ. สาขาสระแก้ว 02/2565 กปภ.สาขาสระแก้ว ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 208 รายการ ดำเนินการ 22 มี.ค. 2565
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.79/2565 จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร ประจำปี 2565 ดำเนินการ 21 มี.ค. 2565
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.79/2565 จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร ประจำปี 2565 ดำเนินการ 21 มี.ค. 2565
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.79/2565 จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร ประจำปี 2565 ดำเนินการ 21 มี.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 3/2565 ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด 53 รายการ ดำเนินการ 21 มี.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 4/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด 49 รายการ ดำเนินการ 21 มี.ค. 2565
กปภ. สาขาเด่นชัย 6/2565 ประกาศขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 3 รายการ ดำเนินการ 16 มี.ค. 2565
กปภ. สาขาเด่นชัย 7/2565 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 9 รายการ ดำเนินการ 16 มี.ค. 2565
กปภ. สาขาเด่นชัย 8/2565 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 11 รายการ ดำเนินการ 16 มี.ค. 2565
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 3/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร และวัสดุถาวร ชำรุดเสื่อมสภาพ รวมจำนวน 133 รายการ ดำเนินการ 16 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/22/2565 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2565 ดำเนินการ 11 มี.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 1/2565 ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 53 รายการ ดำเนินการ 10 มี.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 2/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 52 รายการ ดำเนินการ 10 มี.ค. 2565