จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาชุมพร 2/2563 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งานจำนวน 2รายการ ดำเนินการ 4 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาชุมพร 1/2563 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 1รายการ ดำเนินการ 4 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงราย 3/2562 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 21 รายการ ดำเนินการ 22 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงราย 3/2562 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 21 รายการ ดำเนินการ 22 ต.ค. 2562
กองจัดหา กจห.91/2562 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 222 รายการ ดำเนินการ 18 ต.ค. 2562
กองจัดหา กจห.92/2562 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 153 รายการ ดำเนินการ 18 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านบึง กปภ.บบ.1/2562 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 1 รายการ ดำเนินการ 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านบึง กปภ.บบ.1/2562 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 1 รายการ ดำเนินการ 1 ต.ค. 2562
กองจัดหา กจห.83/2562 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 222 รายการ ดำเนินการ 19 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาจันทบุรี 21/2562 จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 29 รายการ ดำเนินการ 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา 02/2562 งานขายทอด ตลาดวัสดุคงคลังชำรุด / เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 24 รายการ ดำเนินการ 13 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา 02/2562 งานขายทอด ตลาดวัสดุคงคลังชำรุด / เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 24 รายการ ดำเนินการ 13 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาบ้านดุง ที่.มท 55220-141/1077 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 24 รายการ ดำเนินการ 9 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงคาน 1/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 8 รายการ ดำเนินการ 6 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสงขลา กปภ.สข.ที่ 9/2562 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังชำรุด จำนวน 87 รายการ ดำเนินการ 30 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาลำปาง 4/2562 ขายทอดตลาดวัสดุมาตรวัดน้ำชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินการ 26 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/28/2562 ขายทอดตลาดเรือนมาตรวัดน้ำชำรุด ดำเนินการ 16 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาขอนแก่น 14/2562 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด / เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 57 รายการ ดำเนินการ 14 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาขอนแก่น 14/2562 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด / เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 57 รายการ ดำเนินการ 14 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาขอนแก่น 14/2562 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด / เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 57 รายการ ดำเนินการ 14 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสวรรคโลก กปภ.สาขาสวรรคโลก ข.6/2562 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 10 รายการ 103 เครื่อง ดำเนินการ 14 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาบางคล้า กปภ.บค.14/2562 ประกาศขายทอดตลาด มาตรวัดน้ำชำรุด ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 6 รายการ ดำเนินการ 9 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาบางคล้า กปภ.บค.14/2562 ประกาศขายทอดตลาด มาตรวัดน้ำชำรุด ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 6 รายการ ดำเนินการ 9 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาบางคล้า กปภ.บค.14/2562 ประกาศขายทอดตลาด มาตรวัดน้ำชำรุด ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 6 รายการ ดำเนินการ 9 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาบางคล้า กปภ.บค.15/2562 ประกาศขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวร และวัสดุถาวร ที่ชำรุด ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 22 รายการ ดำเนินการ 9 ส.ค. 2562