จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 4 2/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 19 รายการ ดำเนินการ 19 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง กปภ.บปก.1/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรอาคารและสิ่งปลูกสร้างชำรุดไม่ได้ใช้งาน จำนวน 1 รายการ ดำเนินการ 18 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาแม่สอด 3/2562 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (มาตรชำรุด) จำนวน 16 รายการ ดำเนินการ 17 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/50/2561 ขายทอดตลาดเรือนมาตรวัดน้ำชำรุด ดำเนินการ 13 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 4/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 20 รายการ ดำเนินการ 28 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 5/2562 ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 17 รายการ ดำเนินการ 28 พ.ย. 2561
งานอำนวยการ กปภ.สาขานครสวรรค์ ข.2/2562 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 6 รายการ ดำเนินการ 27 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/1/2562 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด ใช้งานไม่ได้ (มาตรวัดน้ำชำรุด) ดำเนินการ 21 พ.ย. 2561
งานอำนวยการ กปภ.ส.นว.ข.1/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร จำนวน 19 รายการ ดำเนินการ 21 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาเด่นชัย 3/2562 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุดไม่ได้ใช้งาน จำนวน 17 รายการ ดำเนินการ 12 พ.ย. 2561
กปภ. สาขากาฬสินธุ์ กปภ.ส.กส./02/2562 ขายทอดมาตรวัดที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ / ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 1,195 เครื่อง ดำเนินการ 30 ต.ค. 2561
กปภ. สาขากาฬสินธุ์ กปภ.ส.กส./02/2562 ขายทอดมาตรวัดที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ / ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 1,195 เครื่อง ดำเนินการ 30 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาท่าวังผา 01/2562 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุดและอุปกรณ์ชำรุด จำนวน 16 รายการ ดำเนินการ 26 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 4 1/2562 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด ดำเนินการ 26 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาแก้งคร้อ กปภ.สาขาแก้งคร้อ/1/2562 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ ดำเนินการ 12 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาหนองเรือ 26/2561 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ที่มีสภาพชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 18 รายการ ดำเนินการ 13 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาชุมพร 5/2561 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน ดำเนินการ 10 ก.ย. 2561
กองจัดหา กจห.73/2561 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ดำเนินการ 29 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา 02/2561 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังชำรุด / เสื่อมคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 9 รายการ ดำเนินการ 28 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา 02/2562 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังชำรุด / เสื่อมคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 9 รายการ ดำเนินการ 28 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาระยอง 7/2561 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 8 รายการ ดำเนินการ 20 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.25/2561 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร (รถยนต์ กรณีได้รถเช่าทดแทนรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี) จำนวน 1 รายการ (กปภ.(พ) สาขาพัทยา ดำเนินการ 17 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.03/2561 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำที่ชำรุด จำนวน 10 รายการ ดำเนินการ 15 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 4/2561 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 13 รายการ ดำเนินการ 9 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 5/2561 ขายทอดตลาดอุปกรณ์ประปาชำรุดและวัสดุที่ไม่เคลื่อนไหว จำนวน 88 รายการ ดำเนินการ 9 ส.ค. 2561