จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขานครพนม 2/2561 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร(ครุภัณฑ์) ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่สามารถใช้งานได้ ดำเนินการ 10 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาหลังสวน 2/2561 ขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 10 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง 1/2561 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังที่ชำรุด ดำเนินการ 9 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/1/2561 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ใช้งานไม่ได้ ดำเนินการ 4 เม.ย. 2561
กองจัดหา กจห.19/2561 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 415 รายการ ดำเนินการ 27 มี.ค. 2561