จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/69/2562 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 11 รายการ ดำเนินการ 7 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.39/2562 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 359 รายการ ดำเนินการ 28 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 3/2562 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน ดำเนินการ 28 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/62/2562 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานจำนวน26รายการ(มาตรวัดน้ำ20,736เครื่อง) ดำเนินการ 27 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาขอนแก่น 10/2562 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง(มาตรวัดน้ำชำรุด)ที่ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 17 รายการ ดำเนินการ 14 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาเลย 7/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน ๒๓ รายการ ตาม ประกาศ กปภ.สาขาเลย เลขที่ ๗/๒๕๖๒ ลว. ๗ พ.ค. ๖๒ ดำเนินการ 8 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง กปภ.บปก.3/2562 ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุดเสื่อมคุณภาพใช้งานไม่ได้ จำนวน 17 รายการ ดำเนินการ 2 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-043/2562 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 142 รายการ ดำเนินการ 29 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาสวรรคโลก กปภ.สาขาสวรรคโลก ข.5/2562 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (ไม่เคลื่อนไหว 2 ปี) จำนวน 6 รายการ ของ กปภ.สาขาสวรรคโลก ดำเนินการ 22 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.02/2562 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 24 รายการ ดำเนินการ 11 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาบ้านผือ 01/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน ดำเนินการ 9 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาจัตุรัส 4 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 8 รายการ ดำเนินการ 4 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ 1 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน (มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 16 รายการ ดำเนินการ 4 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.008/2562 ขายทอดตลาดวัสดุและสินทรัพย์ถาวรที่ชุำรุด เสื่อมคุณภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน ดำเนินการ 3 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.009/2562 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 12 รายการ ดำเนินการ 3 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาแก้งคร้อ กปภ.สาขาแก้งคร้อ/2/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 20 รายการ ดำเนินการ 2 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.4/62 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 61 รายการ ดำเนินการ 27 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.3/62 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร, วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 51 รายการ ดำเนินการ 27 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา กปภ.ฉช.3/2562 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำและวัสดุที่ชำรุด ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 23 รายการ ดำเนินการ 22 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาสันกำแพง 1/2562 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 15 รายการ กปภ.สาขาสันกำแพง ดำเนินการ 21 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาสันกำแพง 2/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 9 รายการ และวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 7 รายการ กปภ.สาขาสันกำแพง ดำเนินการ 21 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาภูเขียว 5/62 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุดและยูเนียนมาตรชำรุด จำนวน 12 รายการ ดำเนินการ 20 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาน้ำพอง กปภ.ส.นพ./01/2562 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำ จำนวน 180 เครื่อง ดำเนินการ 20 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาน้ำพอง กปภ.ส.นพ./01/2562 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำ จำนวน 180 เครื่อง ดำเนินการ 20 มี.ค. 2562
กปภ. สาขากุมภวาปี 2/2562 จำหน่ายสินทรัพย์ถาวรชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด ดำเนินการ 18 มี.ค. 2562