จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ปข.6/2563 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 2 ปี (Dead Stock)จำนวน24รายการ ดำเนินการ 6 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร 15/2563 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน ดำเนินการ 9 ก.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร 15/2563 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน ดำเนินการ 9 ก.ค. 2563
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา กปภ.ฉช.45/2563 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำและวัสดุที่ชำรุดไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 13 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ดำเนินการ 8 ก.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม 2/2563 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด ดำเนินการ 30 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาลาดยาว กปภ.สาขาลาดยาว 3/2563 ขายทอดตลาดเศษซากจากการซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 14 รายการ ดำเนินการ 15 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาลาดยาว กปภ.สาขาลาดยาว 4/2563 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง(มาตรวัดน้ำชำรุด-อุปกรณ์เสื่อมสภาพ) จำนวน 6 รายการ ดำเนินการ 15 มิ.ย. 2563
กองจัดหา กจห.50/2563 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 214 รายการ ดำเนินการ 12 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาสตูล 1/2563 จำหน่ายข้าวสาร จากกรณีท่อส่งน้ำประปา PVC ขนาด 400 มม. แตกฉุกเฉิน ทำให้น้ำประปาไหลเข้าร้านขายข้าวสาร เลขที่ 117 ม.1 ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล จำนวน 61 รายการ ดำเนินการ 12 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขากบินทร์บุรี กปภ.ส.กบ.01/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 9 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ดำเนินการ 10 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาวัฒนานคร 008/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 23 รายการ ดำเนินการ 8 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.ขก.(พ).15/2563 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 17 รายการ ดำเนินการ 8 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 7/2563 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง(มาตรวัดน้ำชำรุด)/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 4 รายการ ดำเนินการ 1 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.01/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 17 รายการ ดำเนินการ 28 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/2/2563 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ใช้งานไม่ได้ ดำเนินการ 26 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม กปภ.พค.9/2563 ขายทอดตลาด พัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 32 รายการ ดำเนินการ 18 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาแก้งคร้อ กปภ.สาขาแก้งคร้อ/๒/๒๕๖๓ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดสภาพ 5 จำนวน 6 รายการ ดำเนินการ 18 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.18/63 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร, วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 59 รายการ ดำเนินการ 14 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.19/63 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร บ้านพัก 2 ครอบครัวโครงสร้างไม้ผนังกระเบื้อง 1 ชั้น จำนวน 2 หลัง ดำเนินการ 14 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.20/63 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 31 รายการ ดำเนินการ 14 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพังโคน 2/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 5 รายการ ดำเนินการ 8 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาลาดยาว กปภ.สาขาลาดยาว 2/2563 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างรื้อถอนจากโครงการ จำนวน 1 รายการ ดำเนินการ 8 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ 3/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ ดำเนินการ 8 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/1/2563 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ใช้งานไม่ได้ ดำเนินการ 30 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม 1/2563 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด ดำเนินการ 29 เม.ย. 2563