จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาชุมพร 5/2561 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน ดำเนินการ 10 ก.ย. 2561
กองจัดหา กจห.73/2561 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ดำเนินการ 29 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา 02/2561 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังชำรุด / เสื่อมคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 9 รายการ ดำเนินการ 28 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา 02/2562 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังชำรุด / เสื่อมคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 9 รายการ ดำเนินการ 28 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาระยอง 7/2561 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 8 รายการ ดำเนินการ 20 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.25/2561 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร (รถยนต์ กรณีได้รถเช่าทดแทนรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี) จำนวน 1 รายการ (กปภ.(พ) สาขาพัทยา ดำเนินการ 17 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.03/2561 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำที่ชำรุด จำนวน 10 รายการ ดำเนินการ 15 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 4/2561 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 13 รายการ ดำเนินการ 9 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 5/2561 ขายทอดตลาดอุปกรณ์ประปาชำรุดและวัสดุที่ไม่เคลื่อนไหว จำนวน 88 รายการ ดำเนินการ 9 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 3/2561 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 8 รายการ ดำเนินการ 8 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 4/2561 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 1 รายการ ดำเนินการ 8 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาระยอง กปภ.รย.6/2561 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 12 รายการ ดำเนินการ 7 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาบ้านบึง กปภ.บบ.1/2561 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 15 รายการ ดำเนินการ 6 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาบางคล้า กปภ.บค.13/2561 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 8 รายการ ดำเนินการ 26 ก.ค. 2561
กองจัดหา กจห.61/2561 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 95 รายการ ดำเนินการ 26 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/ 1/2561 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน (มาตรวัดน้ำ) จำนวน ๒ รายการ ดำเนินการ 25 ก.ค. 2561
กองจัดหา กจห.51/2561 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 28 รายการ ดำเนินการ 17 ก.ค. 2561
กปภ. สาขากบินทร์บุรี 02/2561 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ภาวรและวัสดุถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 3 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ดำเนินการ 5 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู 1/2561 จำหน่ายสินทรัพย์/สินทรัพย์ถาวร ชำรุด/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 5 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ2561 ดำเนินการ 5 ก.ค. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ปข.7/2561 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) ที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 2 รายการ ดำเนินการ 27 มิ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.39/2561 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 400 รายการ ดำเนินการ 13 มิ.ย. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ปข.6/2561 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) ที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 2 รายการ ดำเนินการ 4 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาหนองบัวแดง กปภ.สาขาหนองบัวแดง 3/2561 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 12 รายการ ดำเนินการ 18 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5 ที่ 17/61 ขายทอดตลาดเรือนมาตรวัดน้ำชำรุด ดำเนินการ 26 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาสระแก้ว 8/2561 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร จำนวน ๒๑ รายการ ดำเนินการ 24 เม.ย. 2561